Skip to main content

Blogginlägg

Passiv majoritet oroar i landstinget

Passiv majoritet oroar i landstinget

Blogginlägg   •   Feb 12, 2016 14:07 CET

Ewa-May Karlsson är gruppledare för Centerpartiet i Västerbottens läns landsting. Snart sagt varje vecka rapporterar från sina aktiviteter i landstinget i "Nya Landstingsnytt". Det kommer även att publiceras på Centerpartiet Västerbottens mynewsdesk.

Landstingsledningen alltför sena med information om ekonomiska läget

Landstingsledningen alltför sena med information om ekonomiska läget

Blogginlägg   •   Jan 29, 2016 22:39 CET

2017 att bli ett år där utrymmet för stora satsningar kommer att var mycket begränsad. Den planerade skattehöjningen med 50 öre kommer inte att täcka alla kostnadsökningar. Jag är kritisk till att förhandsinformationen till oppositionen är väldigt mager, säger Ewa-May Karlsson.

Brist i rutiner ger landstinget onödiga kostnader

Brist i rutiner ger landstinget onödiga kostnader

Blogginlägg   •   Jan 15, 2016 11:01 CET

Ewa-May Karlsson är gruppledare för Centerpartiet i Västerbottens läns landsting. Snart sagt varje vecka rapporterar från sina aktiviteter i landstinget i "Nya Landstingsnytt". Det kommer även att publiceras på Centerpartiet Västerbottens mynewsdesk.

Viktigast att satsa på primärvården

Viktigast att satsa på primärvården

Blogginlägg   •   Dec 31, 2015 15:56 CET

Ewa-May Karlsson, gruppledare(C) i landstinget, menar att det krävs omedelbara åtgärder på nationell och regional/landstingsnivå för att ge primärvården. Förbättra arbetsmiljön så att alla yrkesgrupper inom primärvården får rimliga förutsättningarna att utföra sitt uppdrag. Stimulansåtgärder för att flera läkare ska söka sig till primärvården är ett par förslag.

Toppstyrning hämmar utvecklingen av primärvården

Blogginlägg   •   Dec 18, 2015 14:27 CET

Burträsk Hälsocentral sörjer och saknar tiden som intraprenad 2001-2010, vilket lite oförklarligt blev omöjligt då Hälsovalet infördes. De försöker fortsätta i samma anda men ser tyvärr toppstyrning och onödiga uppföljningar som problem. En reflektion från Ewa-May Karlsson i veckans Lt-nytt. Ewa-May Karlsson är gruppledare för Centerpartiet i Västerbottens läns landsting.

Mångfald på flera plan i Umeås primärvård

Blogginlägg   •   Dec 11, 2015 10:18 CET

Ewa-May Karlsson är gruppledare för Centerpartiet i Västerbottens läns landsting. Snart sagt varje vecka rapporterar från sina aktiviteter i landstinget i "Nya Landstingsnytt". Det kommer även att publiceras på Centerpartiet Västerbottens mynewsdesk.

Norrländskt samarbete nu och i en framtida region

Norrländskt samarbete nu och i en framtida region

Blogginlägg   •   Dec 04, 2015 15:08 CET

Ewa-May Karlsson är gruppledare för Centerpartiet i Västerbottens läns landsting. Snart sagt varje vecka rapporterar från sina aktiviteter i landstinget i "Nya Landstingsnytt". Det kommer även att publiceras på Centerpartiet Västerbottens mynewsdesk.

Ewa-Mary Karlsson tar plats i SKL:s sjukvårdsdelegation

Ewa-Mary Karlsson tar plats i SKL:s sjukvårdsdelegation

Blogginlägg   •   Nov 30, 2015 09:02 CET

Två studiebesök, landstingsstyrelsens arbetsutskott, SKL och distriktsstyrelse fredag – lördag är veckan i korthet för Ewa-Karlsson. Ewa-May Karlsson är gruppledare för Centerpartiet i Västerbottens läns landsting. Snart sagt varje vecka rapporterar från sina aktiviteter i landstinget i "Nya Landstingsnytt". Det kommer även att publiceras på Centerpartiet Västerbottens mynewsdesk.

Vämjeligt att lyssna till Sverigedemokraternas människofientliga argumentation.

Vämjeligt att lyssna till Sverigedemokraternas människofientliga argumentation.

Blogginlägg   •   Nov 14, 2015 10:16 CET

Regionstyrelse och SKL:s kongress aktuellt i veckans landstingsbrev från Ewa-May Karlsson. Ewa-May Karlsson är gruppledare för Centerpartiet i Västerbottens läns landsting. Snart sagt varje vecka rapporterar från sina aktiviteter i landstinget i "Nya Landstingsnytt". Det kommer även att publiceras på Centerpartiet Västerbottens mynewsdesk.

Landstinget måste blir bättre på att fånga upp de kompetenser som behövs i vården

Blogginlägg   •   Nov 08, 2015 11:43 CET

Landstingsfullmäktige, landstingsstyrelse och distriktsläkarstämman aktuellt i veckans landstingsbrev från Ewa-May Karlsson. Ewa-May Karlsson är gruppledare för Centerpartiet i Västerbottens läns landsting. Snart sagt varje vecka rapporterar från sina aktiviteter i landstinget i "Nya Landstingsnytt". Det kommer även att publiceras på Centerpartiet Västerbottens mynewsdesk.