Skip to main content

Bosse Ringholm är helt oförstående för de boende på landsbygden

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 15:30 CEST

Den galopperande kostnadsutvecklingen på drivmedelsidan och regeringens aviserade skattehöjningar blir en extra börda för såväl kommuner, företag och enskilda människor. De som drabbas hårdast är alla som bor på landsbygden och som inte har tillgång till alternativa transportmedel. Med anledning av detta har jag frågat finansminister Bosse Ringholm om regeringen har några åtgärder till följd av detta, för de som är mest utsatta. - Av finansministerns svar framgår att regeringen tillsammans med stödpartierna, planmässigt håller på att lägga ner landsbygden, säger riksdagsledamot Jörgen Johansson, Centerpartiet.

Finansministern visar upp ett totalt oförstående för drabbade människors situation utifrån den galopperande kostnadsutvecklingen på
drivmedelsidan, och hänvisar till höjt världsmarknadspris råolja har höjts.

- Att momsen ökar då världsmarknadspriset på råolja höjs är ren matematik. Det ankommer dock på regeringen att se hur människors situation påverkas av den enorma kostnadsutveckling. Den förmågan saknar uppenbarligen Bosse Ringholm.

- Regeringen har sedan årsskiftet, inkasserat 100 miljoner mer i månaden än beräknat. Det vore rimligt om någon del av detta används för att underlätta för utsatta människor. Det kan ske genom ökade anslag till glesbygdens vägar eller direkt sänkning av drivmedelskatten.

Inför kommande budgetår med regeringens uppgörelse med miljöpartiet, innebär ytterligare höjningar att människor som inte har något alternativ till bilen, hamnar i en ohållbar situation. Regeringens "gröna skatteväxling" på detta område är endast tre steg av totalt tio.

- Jag anser att regering och stödpartierna planmässigt lägger ner hela landsbygden. Deras s k gröna skatteväxling är en direkt fiskal åtgärd som är riktad mot bilisterna. Svaret som finansministern ger på min fråga visar att han totalt tappat greppet och ser regeringens politik utifrån ett starstadsperspektiv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera