Skip to main content

Centerpartiet kräver krafttag för renare luft i EU

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 14:06 CEST


Luftföroreningar påverkar dagligen människors hälsa och medför i genomsnitt 6 månaders förkortad livslängd i Sverige. Inom EU dog 400 000 människor i förtid år 2010 på
grund av luftföroreningar. Centerpartiet kräver nu att EU:s luftvårdsförslag
klubbas igenom skyndsamt. Med start idag kampanjar Centerpartiet för bättre luft i följande städer: Umeå, Helsingborg, Malmö, Göteborg, Borås och Stockholm.


”Vi vill att EU:s luftvårdspaket snabbt klubbas igenom i EU. En ambitiös luftvårdspolitik behövs
för friska människor och en hållbar miljö", säger Lena Ek (C), miljöminister.

”Luftföroreningar känner inga gränser. Vi behöver därför högt ställda mål och skarp politik för
alla EU-länder", säger Kent Johansson (C), EU-parlamentariker och kandidat till EU-parlamentsvalet den 25 maj.

EU- kommissionens förslag syftar till att alla länder i EU ska minska sina utsläpp av luftföroreningar och för att medborgarna ska få bättre livskvalitet och hälsa. Det syftar också till att minska övergödning och försurning av skogar, hav och sjöar.

Centerpartiet vill att kommissionens förslag antas i hela EU nu och föreslår därför:

Alla EU-länder behöver införa bindande nationella mål för att minska skadliga luftföroreningar för år 2020 men också till 2030. Sverige skulle behöva minska utsläppen av kväveoxid med 65 %, svaveldioxid med 22 % och metan med 18 % till 2030. Med hjälp av hårdare krav och delmål kan vi arbeta för en bättre hälsa och bättre miljö. 
 
För att se till att alla EU:s medlemsländer klarar målen vill vi ha ett strategiskt handlingsprogram som stakar ut vägen mot de långsiktiga målen. Vi kan då minska utsläppen av luftföroreningar och minska transporten av luftföroreningar mellan länderna.
 
Idag finns inga EU-gemensamma gränsvärden för hur mycket ett medelstort kraftvärmeverk får släppa ut. Vi vill ändra på det genom att införa gränsvärden för utsläpp baserade på storleken på kraftvärmeverken. 
 
Centerpartiet vill också inkludera begränsningar av fler av de ämnen som orsakar försurning, övergödning och ger upphov till marknära ozon i den gemensamma lagstiftningen.

Presskontakt: Viktoria Raft, 0722-320631 viktoria.raft@centerpartiet.se

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera