Skip to main content

Helena Lindahl kommenterar Arbetsförmedlingens jobbprognos

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 12:07 CET

Prognosen i sin helhet finns här.

Sysselsättningen bedöms öka med 116 000 personer på två år, enligt Arbetsförmedlingen.

Jobben kommer främst inom den privata tjänstesektorn. Arbetslösheten minskar från 8,1 procent i år till 7,8 procent 2014 och 7,4 procent 2015.

-  Det är en uppenbart positiv utveckling som förutspås och det är givetvis ett fint betyg, speciellt med tanke på att stora delar av världen under lång tid lidit av en långdragen lågkonjunktur, säger Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson.

-  Den positiva utvecklingen under lågkonjunktur är givetvis också ett underbetyg till den socialdemokratiska regering som verkade under en stark högkonjunktur, säger Helena Lindahl.

-  Centerpartiet vill fortfarande göra ännu mer. Vi ser ett stort behov av att stärka svenska småföretag ytterligare. Det är där jobben skapas och det är det Centerpartiets jobbskaparlinje ska stimulera, säger Helena Lindahl.

-  Med lägre arbetsgivaravgift för små och medelstora företag, mindre regelkrångel och införandet av en jobbpeng så kan denna positiva prognos ytterligare förbättras. Att vi får positiva signaler är glädjande, men vi får inte slå oss till ro, säger Helena Lindahl.


Arbetsförmedlingens undersökning visar i korta drag:

•Ökad ekonomisk tillväxt - BNP-tillväxten växlar upp från 0,9 procent 2013 till 3,3 procent 2015.

•Både hushåll och företag är mer optimistiska än vanligt om framtiden.

•Stark ökning av arbetskraften — tillskott på 91 000 personer på två år.

•Sysselsättningen stiger med 61 000 respektive 55 000 personer åren 2014 och 2015.

•Jobben kommer i hög grad inom privata tjänster såsom hotell och restaurang, personlig tjänster och företagstjänster.

•Huvuddelen av de nya jobben går till utrikes födda.

•Bristen på efterfrågad arbetskraft stiger men den kommer inte att bli lönedrivande år 2014.

•Ungdomsarbetslösheten minskar tydligt — ungdomar med bristfällig utbildning får dock fortsatt svårt.

•Andelen inskrivna arbetslösa inom grupper med svag ställning på arbetsmarknaden passerar 70 procent av antalet inskrivna arbetslösa (utomeuropeiskt födda, arbetslösa 55-64 år, arbetslösa med funktionsnedsättning och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning).

•Sysselsättningen ökar i alla län, men blir starkast i de tre storstadsregionerna.

•Bristen på arbetskraft blir allt större inom näringslivet i mindre glesbygdskommuner. Generationsväxlingen och minskad befolkning i arbetsföra åldrar ligger bakom.


Kontakt för media: Centerpartiets pressjour, 08-23 43 20

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera