Skip to main content

Inga goda vägnyheter från regeringen

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 16:25 CEST

Regeringens budgetproposition innehåller tyvärr inga goda nyheter om nödvändiga satsningar på bättre vägar och järnvägsförbindelser. - Regeringen är mycket defensiv i den fråga som näringsliv, kommuner och länsstyrelse i Gävleborg är helt överens om, nämligen vikten av bättre kommunikation för utveckling och tillväxt, framhåller Sven Bergström, Centerpartiet, ledamot i Trafikutskottet i en kommentar till budgetpropositionen.

- Det är inte bara E4 genom Hälsingland som skjuts på framtiden. Andra likartade flaskhalsar på europavägar och riksvägar får också vänta eftersom regeringen förmår inte anslå de nödvändiga pengar. Regeringen öppnar heller inte för alternativa finansieringsformer, mer än möjligen för E6:an i Bohuslän.

Samtidigt växer också det s k underhållsberget. Underhållet på våra vägar är så dåligt att skolskjutsar, timmerbilar och andra angelägna transporter tidsvis har mycket svårt att ta sig fram på det finmaskiga vägnätet. Vägverket uppskattar för närvarande att uppskjutna drifts - och underhållsåtgärder för närvarande uppgår till över 15 miljarder kronor.

I regeringens budgetproposition framgår, att jämfört med infrastrukturpropositionen så dras nu anslagen ner ytterligare. För 2004 innebär förslaget en minskning med 1000 miljoner kronor.
- Så illa överensstämmer regeringens retorik om vikten av bra vägar med de förslag man nu presenterar.

Centerpartiet har varje år i ett alternativt budgetförslag anslagit mera pengar till den angelägna transportsektorn. Det kommer vi att göra också denna gång därför att väl fungerande transporter är en nyckelfråga för tillväxt och utveckling i vårt land

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera