Skip to main content

Kenneth Johansson: Var är försvarsmiljarderna Engqvist?

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2003 15:31 CEST

- När Centerpartiet gjorde upp med socialdemokraterna om att föra över 9 miljarder kronor från försvaret till vården var psykiatrin ett av fyra prioriterade områden som skulle förstärkas. Istället verkar det som om pengarna gick rakt in i landstingsekonomins svarta hål. Samtidigt visar aktuella fall på den svenska psykiatrins otillräcklighet. Jag bara frågar, var är försvarsmiljarderna? Det frågade Kenneth johansson (c) socialminister Lars Engqvist under torsdagens allmänna frågestund.


- De reformer som skett inom psykiatrin sedan mitten av 1980-talet har skett med goda intentioner att minska integritetskränkningarna av allvarligt psykiskt sjuka och öka deras frihet. Men samtidigt måste det erkännas att samhället har misslyckats både med att förebygga allvarlig psykisk ohälsa, med att bygga upp en tillräckligt resursstark öppenvård och med att erbjuda platser i sluten vård för dem som så behöver.

- Orsakerna till allvarlig psykisk ohälsa är mångskiftande men ofta förvärras symptomen av hemlöshet och drogmissbruk. En mer effektiv kamp mot alkohol- och drogmissbruk är därför en direktverkande insats mot utslagning som leder till djupt mänskligt lidande och i extrema fall till allvarliga våldsdåd. Kommunerna måste också ta sitt ansvar för de psykiskt sjukas bostadssituation på betydligt större allvar än hittills.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera