Skip to main content

Maud Olofsson om det brittiska EMU-beskedet:Även Sverige måste göra hemläxan först!

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2003 08:23 CEST

Sverige har samma behov som Storbritannien att göra nödvändiga strukturreformer innan man överväger ett deltagande i EMU-samarbetet fullt ut. Precis som Storbritannien gör det som är bäst för Storbritannien ska Sverige göra det som är bäst för Sverige. Det säger Maud Olofsson i en kommentar till de slutsatser som den brittiske finansministern presenterade på måndagen.

För Sveriges del är det väsentligt att minska sårbarheten i ekonomin som de stora offentliga transfereringarna bidrar till. Statens finanser måste vara i balans. Därför måste kostnaderna för ohälsan minska och människors självbestämmande och möjlighet till egen försörjning öka, genom lägre skatter på låga och normala inkomster.

Den andra stora utmaningen handlar om att säkra en långsiktigt hållbar löneutveckling som inte driver på inflationen och ställer andra kompensationskrav på ekonomin.Den tredje uppgiften gäller rejält förbättrade villkor för småföretagandet. Tillväxten i ekonomin måste komma hos småföretagen för att klara framtidens välfärdsåtaganden. Det handlar bland annat om skatteförändringar, regelförenklingar och tillgång på riskkapital.

Den brittiska regeringens slutsats stämmer väl överens med den som Centerpartiet menar bör gälla även i Sverige. Att införa euron och flytta besluten och räntan till ECB i Frankfurt betyder i nuläget större svårigheter än möjligheter för svensk ekonomi. Dagens besked visar att argumentet att Sverige skulle stå ensamt utanför euron inte är trovärdigt säger Maud Olofsson.


Publicerat av: Erik Bratthall (2003-06-09)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera