Skip to main content

Permanenta självstyret i V:a Götaland!

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 10:39 CEST

Det är dags att lämna Oxenstiernas samhällsstruktur! - När vi äntligen släppt lös en demokratisk kraft, som regionförsöken inneburit, ser jag inga skäl till fortsatt försöksverksamhet. Om regeringen menar allvar med att utveckla demokratin så bör försöksverksamheten permanentas och fler regioner tillåtas få pröva att vara självstyrelser, säger Åsa Torstensson, ordförande för Centerpartiets riksdagsgrupp.

Demokratins själva väsen handlar om medborgarnas rättigheter och möjligheter att vara delaktiga i styret av det allmänna. I en tid som präglas av större kunskap om omvärlden, ökat informationsflöde och intresse av självförverkligande, ställer det stora krav på utvecklingen av vår nationella demokrati.

- När vi äntligen släppt lös en demokratisk kraft, som regionförsöken inneburit, ser jag inga skäl till fortsatt försöksverksamhet. Om regeringen menar allvar med att utveckla demokratin så bör försöksverksamheten permanentas och fler regioner tillåtas få pröva att vara självstyrelser, säger Åsa Torstensson, ordförande för Centerpartiets riksdagsgrupp.

Västra Götalandsregionen, med direktvalt regionalt fullmäktige, har sedan 1999 haft ansvar för regionens långsiktiga utvecklingsstrategi, ansvaret för regionala transport-infrastrukturplaner samt för regionalpolitiska utvecklingsmedel.

- Hela Sverige ser inte likadant ut och skall därför inte heller styras utifrån centrala beslut och detaljstyrning. Det är naturligt att människor via aktiv medverkan och påverkan tillsammans med direktvalda förtroendevalda gör prioriteringar som man själv finner vara de bästa utifrån vad man vill åstadkomma inom tillväxt, nya arbetstillfällen och god livsmiljö.

- Att förändra det sedan Axel Oxenstierna centralstyrda Sverige är inte gjort över en natt. När regeringen nu äntligen släppt lös en regional demokratisk kraft, är det svårt att förstå anledningen till att vi nu efter tio år skall återgå till gamle Oxenstiernas samhällsbyggnadstruktur.

- Det mest logiska om vi ska utveckla demokratin i Sverige, är att avslå regeringens proposition om en förlängd försöksverksamhet i Västra Götaland och istället besluta att Västra Götalandsregionen permanentas som självstyrelseorgan från och med 2007.

Publicerat av: Mailis Dahlberg (2004-10-29)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera