Skip to main content

Regeringen har suttit med armarna i kors!

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2003 09:03 CEST

Den ekonomiska kris för Kriminalvården som idag rapporterats är ingen nyhet vare sig för oss i justitieutskottet eller för regeringen. Redan f.d. generaldirektören Bertel Österdahl meddelade vilka ekonomiska problem som skulle uppstå för Kriminalvården utan ytterligare ekonomiska tillskott. De 200 mkr som Kriminalvården fick i vårpropositionen täckte inte ens befintligt underskott för 2003. - Kriminalvårdens uppdrag får inte reduceras till förvaring. Målet att rehabilitera internerna så att de med fängelsestraffet avslutar sin kriminella bana ska vara överordnat.

Kriminalvården har haft i uppdrag att bygga nya fängelseplatser för att möta det ökande antal personer som döms till fängelsestraff. Detta innebär givetvis nya kostnader vilket också regeringen haft kunskap om. Ändå har inga nya pengar tillförts för att täcka kostnaderna.

De besparingsförslag som Kriminalvården lägger fram är orimliga och Kriminalvårdens egen personal kommer att få en mycket svårare arbetssituation om internernas villkor försämras på föreslaget sätt.

Svaret på Kriminalvårdens ekonomiska problem är i inte i första hand försämrade ersättningar för internerna, längre inlåsning eller dubbelbeläggning i cellerna, svaret är att regeringen måste prioritera i sin budget så att Kriminalvården kan få ökade anslag. Detta hade vi i Centerpartiet redan i årets budget.

- Kriminalvårdens uppdrag får inte reduceras till förvaring. Målet att rehabilitera internerna så att de med fängelsestraffet avslutar sin kriminella bana ska vara överordnat. Interner som ständigt begår nya brott och döms till nya fängelsestraff är ingen besparing för Kriminalvården , säger Johan Linander.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera