Skip to main content

S vägrar att ta ansvar för Sveriges styre

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 14:19 CET

Per-Ingvar Johnsson, Riksdagsledamot(C) ledamot i KU:
Idag har konstitutionsutskottet röstat om resurstilldelningen för rikets styre. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet har i KU fått igenom förslag till nedskärningar, som kommer att drabba viktiga funktioner inom ambassader, inrikesförvaltning och utrikesdepartementet.

Deras motivering för en ytterligare besparing på 670 miljoner är att anslaget till Regeringskansliet inklusive utrikesförvaltningen ska ned till nivån före Sveriges EU-ordförandeskap.

– Problemet är att motiveringen från S+MP+V är falsk. Genom de besparingar som gjorts i regeringens förslag är kostnaderna när man beaktar pris och lönehöjningarna redan nere på nivån före EU-ordförandeskapet. Det verkliga motivet synes vara ett annat – att skada Alliansregeringens förutsättningar att styra Sverige, säger Per-Ingvar Johnsson(C).

Det är mycket anmärkningsvärt att Socialdemokraterna i KU med stöd av Mp och V och med ordföranden Peter Eriksson har fattat ett så oansvarigt beslut för Sverige. Om beslutet genomförs måste regeringen stänga flera ambassader och säga upp mellan 800-1 000 viktiga medarbetare i Sverige och utomlands. En del av uppsägningarna behöver göras redan före jul.

– Med det nya parlamentariska läget måste Regeringen anpassa sig efter vad majoriteten i riksdagen vill. Det är då en sak att V och MP står fast vid sin plakatpolitik. Men S borde veta bättre i frågor som är av större betydelse för Sverige. Socialdemokraterna har tidigare varit pådrivande för att till höga kostnader öppna nya ambassader utomlands. Nu måste flera stängas med stor kapitalförstöring som följd. Vill man hushålla med skattebetalarnas pengar kan man göra det på bättre sätt, säger Per-Ingvar Johnsson (C).________________________________________
För mer information kontakta:
Riksdagsledamot Per-Ingvar Johnsson 076-887 04 99
Pressekreterare Jonas Pettersson 070-1041698

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera