Skip to main content

Ser du verkligen inte problemen Persson?

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 15:04 CEST

Öven en miljon svenskar är beroende av bidrag för sin försörjning. Men det verkar inte bekymra statsminister Göran Persson nämnvärt. Detta trots enorma kostnader, ekonomiskt och mänskligt, för samhället i en tid när allt färre ska försörja allt fler. Statsministerns inställning till fortsatt bidragsberoende manifesterat i en intervju i tidningen Kupè kräver en förklaring. Det säger Maud Olofsson med anledning av den skriftliga fråga hon ställer till statsminister Göran Persson på onsdagen.

Nedan bifogas frågan i sin helhet:

Fråga till statsminister Göran Persson
Åtgärder för att minska bidragsberoendet

Samtidigt som regeringen målar upp en ljus bild av den svenska ekonomin är över en miljon människor beroende av bidrag för sin försörjning. Det handlar om alltifrån arbetslöshetsersättning, sjukersättning, socialbidrag och förtidspension. Detta är i längden ohållbart både på grund av samhällets kostnader och konsekvenserna för den enskilde individen i form av tappad kontakt med arbetsmarknaden.

I tidningen Kupés oktobernummer (nr 10) som finns på SJ:s tåg finns en intervju med statsministern. Tidningen konstaterar att ”mer än var femte svensk, i dag knappt 22 procent, är beroende av bidrag för sin försörjning.” Statsministerns svar på detta blev följande: ”Vi ska försöka pressa det till under 20 procent och det tror jag att vi kan klara av.” Statsministerns målsättning för bidragsberoendet är alltså att gå från mer än var femte svensk i bidragsberoende till strax under var femte i bidragsberoende. Möjligen är det detta synsätt som förklarar avsaknaden av politiska förslag för att bryta och minska bidragsberoendet. Ser man som statsministern inga större problem i bidragsberoendet behövs inga förslag för att ändra detta.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsministern:

Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att minska bidragsberoendet i det svenska samhället?

Maud Olofsson (c)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera