Skip to main content

Tillväxten kan bara öka genom fler företag

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 16:03 CEST

Centerpartiets kritik mot regeringspolitiken bekräftas av regeringens budgetförslag. De kommande åren kommer staten att gå med underskott. Medborgarna, kommunerna och företagen blir spelbrickor som flyttas fram och tillbaka för att få balans i statskassan. - Inget land klarar av att öka sin tillväxt utan en mångfald företag, en god entreprenörsanda och ett gott företagsklimat. Budgeten saknar de banbrytande förslagen och en tydlig politisk färdriktning, mot höjd sysselsättning och ökad tillväxt, framhöll Åsa Torstensson, Centerpartiet, ledamot i Näringsutskottet, i en kommentar till budgetpropositionen.

Tillväxten kan bara öka genom fler företag. Den ekonomiska politikens färdriktningen måste ta sikte mot ett företagsamt land, där entreprenörsskapet uppmuntras och där även små företag och nystartade företag ges goda möjligheter att överleva och utvecklas. Om alla ska kunna bidra till vår gemensamma välfärd, måste alla också ges förutsättningar att vara delaktiga.
- Vi behöver kraftfulla åtgärder som gör det möjligt att kunna återgå till arbete vid arbetslöshet och ohälsa. Regeringens budgetförslag, pekar tydligt ut behov av en reformering av arbetsmarknadspolitiken och ett genomgripande rehabiliteringpaket. Tyvärr har regeringen och samarbetspartierna glömt eller inte förmått att skicka med en åtgärdslista.

Regeringen möter kraven om färre och förenklade regler för främst småföretagarna, med en inbjudan till näringslivets organisationer att vara med och utforma en metod för att mäta den administrativa bördan för företagen.
- Att nuvarande regelverk är krångligt och svårbegripligt vet sannolikt landets företagare. Likaså att regelverket är en administrativ börda för främst småföretagaren. Ska vi öka tillväxten är det därför mera angeläget att rensa upp i regeldjungeln, så att företagaren ges tid till att driva och utveckla sitt företag.

Det är beklagligt att den tredje veckans arbetsgivarinträde är kvar. Detta hämmar flertalet företagares vilja att nyanställa och denna "reform" slår också hårt mot många svaga grupper på arbetsmarknaden. När arbetslösheten ökar, borde företagen istället få reformer som stimulerar till nyanställningar. Vid närmare granskning av "miljarden" småföretagarna för lättnader i 3:12 reglerna, blir den 90 miljoner.

- Våra småföretagare får förvisso lägre skatt när de avyttrar sitt företag. Jag tycker dock det är angelägnare att ändra reglerna till fördel för dem som vill starta och driva företag.

Vi behöver skattesänkningar för att öka människors självbestämmande. Skattesänkningar ska riktas mot dem som har störst behov. Ska vi lyckas att minska de sociala och regionala olikheterna, så måste vi vara tydliga i hur vi vill få den gemensamma kakan att växa.
- Centerpartiet har förslag om en skattereform som innebär att vanliga löntagare får 600 - 800 kronor mera i plånboken varje månad, vilket ska jämföras med regeringens generella sänkning med 200 kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera