Skip to main content

Viviann Gerdin: Stå upp för de transportpolitiska målen

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 11:00 CEST

Regeringen har i direktiv till statliga transportföretag uttalat att regional hänsyn ska tas inför beslut som rör människors tillgänglighet till kommunikationer. - Det är därför med stor förvåning jag kan konstatera att riksdagens transportpolitiska mål inte tycks gälla de företag som staten själva är delägare i! säger Viviann Gerdin, riksdagsledamot (c) som idag lämnat in en skriftlig fråga till statsrådet Ulrica Messing.

I riksdagen finns det stor uppslutning bakom de transportpolitiska målen om en långsiktigt hållbar transportförsörjning. Regeringens företrädare har vid ett flertal tillfällen upprepat att väl fungerande kommunikationer är A och O för en regions utveckling. Men enligt pågående planering ska tågförbindelserna till och från Ed i Dalsland försämras genom att tågstoppen där ska upphöra. Snabbtågen från Oslo via Ed till Göteborg och åter har planer på att korta restiden med några minuter och det ska då ske genom att tågen inte längre tillåts stanna i Ed.

- Detta drabbar dalslänningarna mycket hårt och medför svårigheter för regionen att utvecklas positivt. Människor i alla åldrar kommer att drabbas om försämringarna genomförs, det hotar även flera arbetstillfällen i området. Staten måste nu ta sitt ansvar för att underlätta integrationen av regionen med övriga landsdelar och minska de regionala klyftorna, säger Viviann Gerdin.

- Med anledning av hotet om försämrade kommunikationer för dalslänningarna vill jag nu ha svar om vilka åtgärder ansvarig minister tänker vidta när tågkommunikationerna hotas i en region som verkligen är i behov av att statens direktiv följs för att nå de transportpolitiska målen? avslutar Gerdin.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera