Skip to main content

Högsta domstolen idag: En fackförening kan under vissa förutsättningar vara skadeståndsskyldig för en stridsåtgärd som kränker en rättighet enligt Europakonventionen

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 10:27 CET

En fackförening kan under vissa förutsättningar vara skadeståndsskyldig för en stridsåtgärd som kränker en rättighet enligt Europakonventionen. Detta slår Högsta domstolen fast i en principiellt viktig dom idag.

Byggnads försökte tvinga Henrik Gustavsson, en byggföretagare i Linköping, att skriva på ett kollektivavtal som hade underkänts av Europadomstolen. Byggnads olagliga blockad ledde till att Henrik Gustavssons företag gick i konkurs och han själv tvingades betala hundratusentals kronor av företagets skulder ur egen ficka.

- Det var Byggnads som krossade Henrik Gustavssons företag och det är Byggnads som ska kunna hållas ansvarigt för det. På så sätt är domen logisk – samtidigt som den är banbrytande, säger Clarence Crafoord, chef för Centrum för rättvisa och ombud för Henrik Gustavsson.

Högsta domstolen skriver i ett pressmeddelande med anledning av domen: ”Högsta domstolen har nu avgjort principfrågan om en fackförening kan bli skadeståndsskyldig när en stridsåtgärd kränker en rättighet enligt Europakonventionen. Genom domen klargörs att enbart det förhållandet att det genom stridsåtgärden har skett en kränkning av konventionen inte är tillräckligt för att döma ut skadestånd. Med stöd av allmänna skadeståndsrättsliga principer kan dock fackföreningen i vissa fall bli skyldig att ersätta ekonomisk skada. Det förutsätter då att stridsåtgärden med hänsyn till föreliggande omständigheter är att anse som kvalificerat otillbörlig.

- Byggnads har försökt tvinga på Henrik Gustavsson ett kollektivavtal som underkändes av Europadomstolen. Det är rimligen ett sådant kvalificerat otillbörligt agerande som innebär att Byggnads är skyldigt betala skadestånd till Henrik Gustavsson, säger Clarence Crafoord.

Högsta domstolens dom är en så kallad mellandom. Det betyder att Högsta domstolen har avgjort den principiella frågan i målet om Byggnads överhuvudtaget kan bli skadeståndsskyldigt. Nu kommer målet att fortsätta i tingsrätten för en prövning i sak.

Läs Högsta domstolens pressmeddelande och dom här.

Presskontakt: Karin Swanson, mobil 076-307 87 48

Centrum för rättvisa står upp för individen genom att driva rättsprocesser och delta i debatten om rättighetsfrågor.

Centrum för rättvisa bildades 2002 som en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter. Sedan dess har Centrum för rättvisa steg för steg etablerat sig som Sveriges ledande organisation på detta område. Läs mer om Centrum för rättvisa här.

Följ oss på:

Facebook

Twitter

Instagram