Q26g2xxomhuyqtmkkq6s

HSB Living Lab rullar in på Chalmers

Pressmeddelanden   •   2016-02-03 09:52 CET

Den 7 februari påbörjas monteringen av byggnaden som ska rymma den chalmersgemensamma forskningsinfrastrukturen HSB Living Lab. Byggnadens prefabricerade moduler klickas ihop på plats och ska stå färdigmonterade två veckor efter monteringsstart.

G9n9ajxwysqcnp4ntv9m

Genombrott för magnesium som lättviktsmaterial

Pressmeddelanden   •   2016-02-01 10:52 CET

Genom att ändra på mikrostrukturen i magnesiumlegeringar har Mohsen Esmaily, forskare inom atmosfärisk korrosion på Chalmers, lyckats öka möjligheten för transportsektorn att använda dessa material för att sänka vikten på fordon.

Media-no-image

Nu byggs en nationell arena inom 3D-printing i metall

Pressmeddelanden   •   2016-01-14 08:00 CET

Chalmers, Högskolan Väst och Swerea har tagit initiativet till att skapa en nationell arena för 3D printing i metall. Syftet med arenan är att öka takten inom forskning, utbildning och informationsspridning för att stärka den svenska verkstads- och metallindustrins konkurrenskraft. Nu startar uppbyggnaden.

Under tisdagen hölls ett välbesökt möte i Trollhättan för intresserade industrier som inbjudits att vara delaktiga och aktiva i uppbyggnaden av 3D arenan. Initiativet är ett led i att bidra till att minska miljöpåverkan och resursförbrukning inom industrin. Detta gäller både vid tillverkning och användning av olika produkter. Genom additiv tillverkning (3D printing) kan såväl resursutnyttjandet som miljöpåverkan minskas inom tillverkningsindustrin. Detta då 3D teknik kan kompettera eller ersätta traditionell tillverkning genom bland annat lättare konstruktioner med mindre materialåtgång, kortare serier och högre grad av kundanpassning.

- Sverige har ett stort kunnande inom detta område och det ska vi utnyttja, stärka och vidareutveckla. Vi vill med gemensamma krafter vara med och stärka svensk industris konkurrenskraft. Vi har olika erfarenhet och kompetens att bidra med och vårt mål är att skapa en världsledande position för svensk industri inom området, säger Staffan Söderberg, VD Swerea KIMAB.

Adderar lager på lager
En 3D printer skapar ett objekt genom att addera lager på lager av något material, till exempel en metall, enligt en förutbestämd geometri. Objekten kan skapas i nästan vilken form, storlek och geometri som helst beroende på vilken 3D printer och teknologi som används.

- Additiv tillverkning är ett hett område inom tillverkningsindustrin. Med Swereas investeringar i tre olika tekniker för 3D-printing av metall baserat på elektronstråle, laser respektive ”binder jetting” tillsammans med ett nytt pulverbäddslaboratorium på Högskolan Väst och satsningar vid Chalmers skapas en stark plattform för industrin. Tillsammans kan vi skapa konkreta resultat för den svenska industrin och samtidigt bli en stark aktör internationellt inom additiv tillverkning av metaller, säger Per Nylén, verksamhetsledare för Högskolan Västs produktionstekniska forskning.

Bidra till att lösa framtida utmaningar
De olika parterna tillför olika spetskompetens inom automatiserad 3D-printing, från pulver och pulvermetallurgi till automatiserade industriella processer. Men även om Sverige ligger långt framme kunskapsmässigt så krävs det nu ett stort fokus och en nationell satsning på utveckling av 3D-tekniken innan den kommer att påverka tillverkningsindustrin i någon högre utsträckning.

- Utmaningarna industrin står inför handlar om att kunna öka volymen på tillverkningen, öka takten, vilka material som finns tillgängliga och flexibiliteten i utrustningen. Dessa utmaningar tror jag den nya arenan kommer att kunna bidra till att lösa, säger Lars Nyborg, professor i material och tillverkningsteknik, Chalmers.

De tre aktörerna har de senaste månaderna tillsammans erhållit flera nya projekt inom ramen för Vinnovas Strategiska Innovationsprogram och även drygt 6 miljoner ur EU:s regionala utvecklingsfond för uppbyggnad av ett laboratorium för pulverbädd med elektronstråle som värmekälla (EBM) för tillverkning av komplexa, högprestanda produkter med Högskolan Väst som projektägare.

Kontakt:
Per Nylén, Högskolan Väst, 0733-97 50 61
Lars Nyborg, Chalmers, 031-772 12 57
Staffan Söderberg, Swerea, 08-440 48 00

Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers i Göteborg. Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda.

Chalmers, Högskolan Väst och Swerea har tagit initiativet till att skapa en nationell arena för 3D printing i metall. Syftet med arenan är att öka takten inom forskning, utbildning och informationsspridning för att stärka den svenska verkstads- och metallindustrins konkurrenskraft. Nu startar uppbyggnaden.

Läs vidare »
Hyhseib7uxbiqldp5xhl

Spinnströmmar på en topologisk isolator har uppmätts elektriskt vid rumstemperatur

Pressmeddelanden   •   2015-12-07 07:00 CET

Forskare på Chalmers har för första gången rapporterat elektrisk uppmätning av spinnström på ytan av en topologisk isolator vid rumstemperatur, genom att använda en ferromagnetisk detektor. Resultaten är publicerade i tidskriften Nano Letters.

Zyqzavhsmvlzlvijdle6

Aluminiumbatterier från Chalmers vann internationell energitävling

Pressmeddelanden   •   2015-11-30 10:08 CET

​Chalmersforskaren Patrik Johansson och hans team stod för ett av fyra vinnande bidrag i kemiföretaget BASF:s öppna innovationstävling inom energilagring. Johanssons koncept, som belönades med närmare en miljon kronor, handlar om att utveckla aluminiumbaserade batterier som förväntas vara effektiva både ur energilagrings- och kostnadssynpunkt.

Y2fzwpvwz2mmnypvnzw9

Räknestuga för 170 gymnasieelever inför nationella prov

Pressmeddelanden   •   2015-11-23 13:06 CET

PRESSINBJUDAN: På onsdag 25 november samlas över 170 gymnasieelever från hela Göteborg på Chalmers för att vässa sina kunskaper i matematik. Gymnasieleverna kommer för att förbereda sig inför de stundande nationella proven i matematik. Till deras hjälp står ideellt engagerade studenter från Chalmers.

Fkgrqp6lvpmco09wbbxd

Tarmfloran reglerar antioxidanters ämnesomsättning

Pressmeddelanden   •   2015-11-06 07:00 CET

​En nyligen publicerad studie visar att tarmfloran reglerar aminosyrametabolism och produktion av proteinet glutation i däggdjur. Glutation är en mycket viktig antioxidant som finns i varje cell i kroppen. Brist på ämnet bidrar till oxidativ stress, som spelar en avgörande roll för flera av våra välfärdssjukdomar.

Bwcbv9kqvcma3uyuwigt

Svenska Sepia börjar söka efter vatten i universum

Pressmeddelanden   •   2015-11-04 12:00 CET

​Från teleskopet Apex på 5000 meters höjd i norra Chile öppnas nu upp ett tidigare outforskat fönster mot universum. Det nya, chalmersbyggda instrumentet Sepia har börjat upptäcka ljussvaga signaler från vatten och andra molekyler i rymden.

Swgn8khhord3rpa1bi1o

Att beräkna atomkärnor – från mikrokosmos till universum

Pressmeddelanden   •   2015-11-03 07:00 CET

​Hur stor är en atomkärna? Svaret på den frågan är inte så välkänt som man kanske kan tro. Men forskare från Chalmers har deltagit i en studie där man nu lyckats hitta ett sätt att göra exakta beräkningar på neutronfördelningen i atomkärnor. Resultaten publiceras i Nature Physics och kan ge oss kunskap om såväl materians minsta byggstenar som stora neutronstjärnor i universum.

Iqxssbagrxxggkuy57kq
Xyzogneofe2nqqcvrjzs

Nytt ljus på utmaningen med klimatförhandlingar

Pressmeddelanden   •   2015-11-02 17:01 CET

Efter mer än två decennier av klimatförhandlingsmöten kan man konstatera att det är en stor utmaning att komma överens om utsläppsminskningar. Ny forskning från Chalmers visar att det kan vara svårare än vad tidigare teoretiska modeller visat att nå fram till överenskommelser men också att det finns vägar framåt, vilket publiceras idag i tidskriften Nature Climate Change.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • ehchriwogpxesteblmdniaolacfdsqn.sdxayzborg@cvchatolmertdczfss.eblcywse
 • 031-772 33 95

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • johanna.wilde@chalmers.se
 • 031-772 20 29

 • Presskontakt
 • Forskningskommunikatör
 • anita.fors@chalmers.se
 • 031-772 84 64

Om Chalmers tekniska högskola

Chalmers – för en hållbar framtid

Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers i Göteborg, Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda.