T0g70ckwjfrqb2uyu16r

Nytt sätt att tämja joner kan förbättra framtidens sjukvård

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2016 08:00 CEST

En forskargrupp på Chalmers har upptäckt ett helt nytt sätt att använda laser för att accelerera joner. På sikt skulle den nya kunskapen kunna leda till att avancerad cancerbehandling kan ges till betydligt fler än i dag. Resultaten publicerades nyligen i den högrankade tidskriften Physical Review Letters.

Dwexlhi4niwdl2wwcq9n

Renoveringen av miljonprogrammet kan slå hårt mot låginkomsttagare

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2016 09:00 CEST

I en unik studie har chalmersforskaren Mikael Mangold kunnat ta ett samlat grepp och visa på miljonprogrammets stora utmaningar; det pockande renoveringsbehovet med en önskvärd förbättring av boendekvalitet och energiprestanda, i kombination med de boendes socioekonomiska situation. Hans forskningsresultat visar på tydliga mönster - kommande renoveringar kan slå hårt mot låginkomsttagare.

Xtpou4g0rcjdcumjpq1y

Fasta är ett effektivt verktyg i cancerbehandling

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2016 07:00 CEST

Rätt diet kombinerat med cellgifter kan inte bara skydda kroppens eget immunförsvar, utan också få det att angripa cancerceller. Det visar forskning som presenteras den här veckan på Chalmers-konferensen Healthy Ageing.

Acamfob1akjvvpfdyeti

59 badplatser friade från misstankar om hälsofarligt badvatten

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2016 08:00 CEST

​Förra sommaren presenterade Sveriges television en undersökning som sade att 174 officiella badplatser runt om i landet kan vara förorenade av miljögifter. En grupp studenter på Chalmers har sedan dess gjort en grundligare riskanalys av badplatserna, som visar att det bara finns skäl att misstänka förhöjd risk vid 50 av dem.

Fgpsyokzyxj1mutdsaws

Alma upptäcker en virvlande stråle som avslöjar ett växande, supermassivt svart hål

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2016 07:45 CEST

​Ett forskarlag som leds av astronomer vid Chalmers har använt teleskopet Alma för att göra en oväntad upptäckt: en märklig, virvlande stråle av sval, tät gas i mitten av en galax som ligger 70 miljoner ljusår från jorden. Strålen ger forskare nya ledtrådar i gåtan om hur supermassiva svarta hål växer sig stora.

Bcl1o9maduwbmylbygzr

Svenskt bidrag är redo för världens största radioteleskop

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2016 07:00 CEST

​När världens största radioteleskop byggs om några år kommer teknik från Chalmers finnas i hundratals känsliga, rymdriktade antenner i Sydafrika. Nu passeras en milstolpe för Sveriges största bidrag hittills till projektet SKA, nämligen ett toppmodernt matarhorn som utvecklats i Onsala och Göteborg och som nu levererats till Kanada för testning.

Qyh93s1ar7cbgb75wgbh

EU satsar långsiktigt på ultraeffektiva flygmotorer

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2016 07:00 CEST

​EU satsar närmare 30 miljoner kronor på forskning kring radikala flygmotor-innovationer. Projektet "Ultra Low emission Technology Innovations for Mid-century Aircraft Turbine Engines" löper under tre år och har som syfte att radikalt minska utsläpp från flygmotorer. Detta för att möta EU:s utsläppsmål med sikte på 2050. Den här veckan presenteras projektet på en konferens i Sydkorea.

Media no image

Ny fortbildning inom digitalt ledarskap

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2016 07:00 CEST

Det pågår en snabb strukturomvandling globalt, där digitalisering och automatisering radikalt förändrar villkoren för industriell produktion. Utan tillräcklig kunskap riskerar därför många svenska organisationer att konkurreras ut. Digitalt ledarskap är Chalmers Professional Educations nya fortbildning där cio:er, vd:ar och strategichefer får verktyg för att ta sig an denna utmaning.

Digitaliseringens följder diskuteras flitigt i media. Enligt en ny rapport från Boston Consulting Group skulle Sverige kunna skapa 250 000 nya jobb med rätt strategi för området. På 90-talet var Sverige världsledande när det gäller digitaliseringen av samhället. Vi ligger fortfarande bra till, men utvecklingen har stannat av.

– Den stora utmaningen är hur organisationer ska klara transformationen, säger Johan Magnusson, docent vid Chalmers och Göteborgs universitet, och ansvarig för kursen.

Hans forskning handlar om digitalisering och styrning.

– För det första: teknologin är redo för det. Nu finns det en möjlighet att ta det steget. För det andra så är det ett enormt tryck på organisationer, både privata och inom den offentliga sektorn, säger Johan Magnusson.

Utmaningen uppmärksammas även av regeringen, där Mikael Damberg, närings- och innovationsminister poängterat: ”Vi är mitt uppe i den fjärde industriella revolutionen där digitalisering och automatisering radikalt förändrar förutsättningarna för industriell produktion. Konkurrensen blir allt hårdare men automatisering och utvecklingen av smarta fabriker gör det också mer attraktivt att tillverka i Sverige.”

Johan Magnusson menar att detta är en utmaning för Sverige och Europa då tillväxtekonomierna i Asien allt mer börjar konkurrera med kunskapsinnehåll och inte bara med låga löner.

– Medborgarna ställer helt andra krav på tillgång till tjänster idag, i och med att internet är deras primära kanal. Om vi tar privata bolag är det samma sak. Alltså måste de hela tiden ha möjlighet att möta kunderna där de finns. Bolagen kan inte kringgå digitaliseringen, säger Johan Magnusson, och poängterar vikten av att även inkorporera digital innovation i sin styrning.

– Om företaget skapar ett avstånd mellan företagets verksamhet och IT-avdelningen blir det omöjligt att ha en dialog. Först när IT går från att vara ett tekniskt stöd till en strategisk möjliggörare kan det börja hända saker.Digitaliseringen ställer nya krav på ledarskap. Skillnaden mellan de som lyckas och misslyckas med omställningen kommer att vara avgörande. I fortbildningen Digitalt ledarskap medverkar fyra forskare med fokus på framväxande innovationsmönster, sociala medier, sociala rörelser och innovationsrelaterade ekosystem, ekonomistyrning, affärsanalyser och ”big data”. Målsättningen är att stärka deltagarnas ledarskap och stötta verksamheterna i omställningen.

– Den som gått kursen ska känna sig trygg och förstå vad digitaliseringen innebär, både avseende dess möjligheter och utmaningar. Självklart designar vi utbildningen utifrån deltagarnas verksamhetsområden. De får med sig verktyg som ska bidra till att deras organisationer stärks i sin digitala omställning. Hela organisationen är beroende av IT, och för att lyckas med digitaliseringen krävs det ett ledarskap som förstår detta, säger Johan Magnusson.


Mer information:
Per Zaring, studierektor, Chalmers Professional Education, 031-772 42 28, per.zaring@chalmers.se
Johan Magnusson, ansvarig för kursen, 0733-10 03 27, johan.magnusson@gu.se


Läs mer om utbildningen Digitalt ledarskap

Chalmers Professional Education är Chalmers dotterbolag för skräddarsydd fortbildning till yrkesverksamma i näringslivet, så kallad uppdragsutbildning.

Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.

Det pågår en snabb strukturomvandling globalt, där digitalisering och automatisering radikalt förändrar villkoren för industriell produktion. Utan tillräcklig kunskap riskerar därför många svenska organisationer att konkurreras ut. "Digitalt ledarskap" är Chalmers Professional Educations nya fortbildning där cio:er, vd:ar och strategichefer får verktyg för att ta sig an denna utmaning.

Läs vidare »
Media no image

Nationell satsning på träforskning

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2016 16:19 CEST

PRESSMEDDELANDE FRÅN CHALMERS, KTH OCH MAX IV

I syfte att både uppnå regeringens vision om ett koldioxidfritt samhälle år 2050 och behålla Sveriges särställning med en konkurrenskraftig skogsbaserad industri sker nu en satsning på forskning om skogen och dess möjligheter. Det första steget i denna kraftansträngning sker genom ForMAX, ett samarbetet mellan industri och akademi som ska generera skogsbaserade produkter för en biobaserad ekonomi.

Svensk skogsindustri och skogsforskning gör hela tiden framsteg vilket ger möjligheten för Sverige att bli en ännu mer kunskapsbaserad industrination som utvecklar och tillverkar de mest avancerade materialen.

Exemplen är många. Från KTH och Chalmers, de två lärosäten som tillsammans med MAX IV i Lund deltar i denna satsning, har en rad spännande forskningsresultat kommit det senaste åren. Bland dem återfinns transparent trä som både ska kunna användas som fönster, i solceller och som paneler på hus.

Tidigare har samma forskargrupp, verksam vid Wallenberg Wood Science Center på KTH, presenterat papper starkt som stål. Forskare vid KTH har också visat upp ett tredimensionellt batteri baserat på cellulosa från träd och som tål stötar och slag.

Chalmersforskare har å sin sida blivit först i världen med att skriva ut och torka tredimensionella objekt helt av cellulosa med hjälp av en 3D-bioskrivare,och dessutom få dem att leda ström med hjälp av tillsatta kolnanorör.

Därmed är det fullt logiskt att KTH, Chalmers och MAX IV tillsammans med svensk skogsindustri är nyckelspelare i denna kraftansträngning. Som ett första steg ger regeringen nu KTH 10 miljoner kronor och uppdraget att under 2016–2018 leda en förstudie som syftar till att utveckla forsknings- och utvecklingsmiljön ForMAX på den nationella synkrotronljusanläggningen MAX IV i Lund.

ForMAX ska bli ett instrument specialanpassat för att lösa forskningsfrågor bland annat kring biokompositer, nanocellulosa, upplösning av trä och massaprocessen.

Med en skräddarsydd kombination av experimentella tekniker ges unika möjligheter till avancerad materialkaraktärisering och att följa komplexa förlopp i realtid. ForMAX kommer även att fungera som en portal för att göra andra instrument och mättekniker på MAX IV tillgängliga, som kan vara till nytta för forskning kring biobaserade material.

– Forskning kring skogen som en materialresurs är ett område där KTH presenterat unika forskningsresultat. Den nationella satsningen öppnar för en hållbar framtid med nya miljövänliga material. Vårt nära samarbete med skogsnäringen fördjupas ytterligare. Satsningen innebär stora och nya möjligheter att utveckla skogen som hörnsten i svensk ekonomi, säger Peter Gudmundson, rektor på KTH.

Christoph Quitmann, direktör på MAX IV, ger sin syn på satsningen.

– Jag glädjs över den här utvecklingen, att de största aktörerna inom en av Sveriges viktigaste industrisektorer slår sig ihop med landets största universitet och infrastrukturer för forskning på området. Med hjälp av röntgen kan MAX IV göra det osynliga synligt. Detta öppnar upp för unika möjligheter att studera material, optimera processer och utveckla nya produkter, säger Christoph Quitmann.

Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers, är också han positiv.

– Vårt täta och innovationsinriktade forskningssamarbete med den skogsbaserade industrin kan nu dra nytta av den starka brygga Chalmers redan har med Max IV i Lund, på ett mycket spännande sätt, säger Stefan Bengtsson.

I framtiden är det tänkt att trädets byggstenar ska vara den främsta komponenten för storskalig tillverkning av gröna lättviksmaterial som används i exempelvis förpackningar, hus och olika fordon. Fler och mer konkreta exempel på möjliga framtida tillämpningar baserade på svensk spetsforskning runt cellulosa är bland annat 3D-skrivare, textilier, hygien- och elektronikprodukter, isoleringsmaterial, filter och självreparerande och renande medicinska material av olika slag.

De forskningsresultat som publiceras idag visar dessutom att trädets byggstenar kan användas för material för både energiframställning, energilagring, vattenrening och medicinska tillämpningar.

Förutom KTH, Chalmers och MAX IV ingår skogsindustriföretagen Billerud Korsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog och Södra i den nationella satsningen.

Läs mer i pressmeddelande från regeringen: 

10 miljoner kronor till avancerad forskning som möjliggör nya skogsbaserade produkter


För mer information, kontakta:

Aleksandar Matic, professor i fysik och ledare för styrkeområdet materialvetenskap, Chalmers, 031-772 51 76, matic@chalmers.se

Daniel Söderberg (KTH) på 08 - 790 71 96, / dansod@kth.se

Christoph Quitmann på 046 - 222 47 33 / christoph.quitmann@maxlab.lu.se.

Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers i Göteborg. Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda.

I syfte att både uppnå regeringens vision om ett koldioxidfritt samhälle år 2050 och behålla Sveriges särställning med en konkurrenskraftig skogsbaserad industri sker nu en satsning på forskning om skogen och dess möjligheter. Det första steget i denna kraftansträngning sker genom ForMAX, ett samarbetet mellan industri och akademi som ska generera skogsbaserade produkter för en biobaserad ekonomi.

Läs vidare »
Bflwhsdw0ypszhvw2oc5

Elbilen är ofta enkel och kostnadseffektiv som andrabil

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 07:00 CEST

Den kanske största invändningen mot att skaffa en elbil stavas ”räckviddsångest”, alltså oro över att batteriet ska ta slut under en resa. Men ny forskning visar att många hushåll både kan fylla sitt körbehov och få en lägre totalkostnad med en elbil istället för en bensinbil.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • presskommunikatör
 • lvjofunayqs.bergrofrzzhathenuljb@cbuagauhapjnilmers.se
 • 031-772 22 42

 • Presskontakt
 • Presschef
 • christian.borg@chalmers.se
 • 031-772 33 95

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • johanna.wilde@chalmers.se
 • 031-772 20 29

 • Presskontakt
 • Forskningskommunikatör
 • ankdorrfawefityyewdja.fors@cgsyzhalmgterhas.se
 • 031-772 84 64

Om Chalmers tekniska högskola

Chalmers – för en hållbar framtid

Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers i Göteborg, Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda.