Media-no-image

Forskar Grand Prix: Tävlar om bästa forskningsföredrag

Pressmeddelanden   •   2014-09-22 07:00 CEST

PRESSINBJUDAN FRÅN GÖTEBORG UNIVERSITET, CHALMERS och SWEREA

Det ska gå fort, vara begripligt men framför allt ska det vara spännande. I tävlingen Forskar Grand Prix är det publiken som bestämmer mest. I årets forskarbatalj handlar det om allt från stickade metaller till nya affärsmodeller och kvinnliga krockdockor – på fyra minuter blankt.

En av nio deltävlingar i Forskar Grand Prix äger rum i Göteborg fredagen den 26 september. Då tävlar forskare från Chalmers, Göteborgs universitet och forskningsinstitutet Swerea om en plats i den nationella finalen i Stockholm i november. Tävlingen som ska sålla fram Göteborgs bästa forskningspresentatör avgörs av publikens mentometertryckningar tillsammans med juryns röster.

Tid: 26 september, kl. 14:00–15:30
Plats: Universeum

Från Chalmers deltar:
Anna K Carlsson, som forskar på hur olika typer av whiplash-skydd fungerar för män och kvinnor.
Daniel Persson, som forskar om kvantmekaniska egenskaper hos svarta hål och hur de samspelar med djupa frågor inom matematiken.
Fredrik Hedenus, som forskar om hur biffen påverkar vårt klimat och vad man kan göra åt det.

Från Göteborgs universitet deltar:
Anna Jonsson, vars forskning framförallt är inriktad på betydelsen av kunskapsöverföring som global konkurrens och internationellt företagande medför.
Cecilia Solér, som forskar om hållbar/miljövänlig konsumtion.
Rick Middel, som forskar om hur det går att legitimera nya affärsmodeller i ett företag.

Från Swerea deltar:
Åsa Lundevall, som forskar om stickad metall.
Åsa Lauenstein, som forskar om gjutna metaller.

Publikens omröstning kompletteras av en tremannajury som bedömer forskarnas föredrag utifrån framförande, struktur och innehåll. Juryn består av:
Frida Röhl, konstnärlig ledare på Folkteatern i Göteborg.
Henrik Kruusval, programledare för Landet runt, Svt.
Per-Olof Nilsson, professor emeritus vid tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet och Chalmers, föreståndare för Fysikaliska leksaker.

Dorotea Blank, programchef på Universeum, är konferencier under tävlingen.

Bakom Forskar Grand Prix ligger föreningen Vetenskap & Allmänhet, i samarbete med landets universitet och högskolor samt de fyra forskningsfinansiärerna Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova. Tävlingen är en del av EU-kommissionens evenemang Researcher’s Night, som arrangeras samma dag i över 30 länder.
Läs mer: Forskar Grand Prix Göteborg 2014
Läs mer: Forskar Grand Prix 2014

För mer information:
Helena Åberg, Göteborgs universitet, 031-786 5152, helena.aaberg@gu.se
Anita Fors, Chalmers, 031-772 8464, anita.fors@chalmers.se
Margaretha Sönnergaard, Swerea, 073-535 41 08, margaretha.sonnergaard@swerea.se


Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers, Chalmers har 11.000 fulltidsstudenter och 3000 anställda.

PRESSINBJUDAN: Det ska gå fort, vara begripligt men framför allt ska det vara spännande. I tävlingen Forskar Grand Prix är det publiken som bestämmer mest. I årets forskarbatalj handlar det om allt från stickade metaller till nya affärsmodeller och kvinnliga krockdockor – på fyra minuter blankt.

Läs vidare »
Media-no-image

Artificiell intelligens som härmar barns lärande

Pressmeddelanden   •   2014-09-18 15:29 CEST

Inom artificiell intelligens (AI) är datorprogrammen mycket specialiserade. De kan till exempel köra flygplan, spela schack, eller montera bilar i tillrättalagda industriella miljöer. Men nu har ett forskarlag i Göteborg lyckats skapa ett AI-program som kan lära sig att lösa problem inom många olika områden. Programmet baseras på ett försök att härma vissa aspekter av barns kognitiva utveckling.

Klassiska AI-program saknar den mångsidighet och anpassningsförmåga som utmärker mänsklig intelligens. De klarar exempelvis inte av att komma in i ett nytt hem och laga mat, städa och sköta tvätten.

Inom artificial general intelligence (AGI), som är en ny inriktning inom AI, försöker forskarna skapa datorprogram med generell intelligens som klarar att lösa problem inom vitt skilda områden. Här är forskningen i Göteborg världsledande. I augusti i år tog ett forskarlag från Göteborgs universitet och Chalmers för andra året i rad hem Kurzweilpriset för ”exceptional contributions to the AGI field”.

− Vi har utvecklat ett program som kan starta helt utan förkunskaper och lära sig ämnen som aritmetik, logik och grammatik på en grundläggande nivå, säger Claes Strannegård, som ingår i forskarlaget tillsammans med Abdul Rahim Nizamani och Ulf Persson.

Det främsta exemplet på generell intelligens som vi känner till idag är den mänskliga hjärnan och forskarnas strategi har varit att grovt försöka härma hur intelligens utvecklas hos barn. Barn kan lära sig vitt skilda saker, de bygger ny kunskap på tidigare kunskap och de kan dra nya slutsatser utifrån sin samlade kunskapsmängd. Detta ville forskarlaget att deras program också skulle kunna göra.

− Vi tänker oss att barn lär sig allting utifrån erfarenheter och att de hela tiden hela tiden är på jakt efter generella mönster, säger Claes Strannegård.

Ett barn som till exempel lär sig multiplikation och vet att 2*0=0 och 3*0=0 kan hitta ett mönster där och dra slutsatsen att också 17*0=0. Ibland leder den metoden dock fel. Om barnet vet att 0*0=0 och 1*1=1 så kan det till exempel dra den felaktiga slutsatsen att 2*2=2. När barnet får klart för sig att ett visst mönster kan leda till felaktiga slutsatser så kan det helt enkelt sluta tro på det.

På så sätt kan barnet bygga upp en mängd av mönster inom matematik, men även andra områden, som logik och grammatik. Mönstren inom ett visst område kan sedan kombineras med varandra och göra det möjligt att lösa helt nya problem. Göteborgsforskarnas program fungerar på liknande sätt. Det hittar mönster helt på egen hand och skiljer sig därför från program där det är programmeraren som har formulerat vilka regler som ska gälla på ett visst område.

− Vi hoppas att den här typen av program ska kunna användas i flera olika praktiska tillämpningar så småningom. Personligen skulle jag sätta stort värde på en mångsidig hushållsrobot, men så långt har inte utvecklingen kommit ännu, säger Claes Strannegård.

 

Forskarlaget:
Claes Strannegård, docent vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, samt vid institutionen för tillämpad IT, Chalmers
Abdul Rahim Nizamani, doktorand vid institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet
Ulf Persson, professor vid institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers

Kontaktuppgifter:
Claes Strannegård, 0707-527869, claes.strannegard@gu.se

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers, Chalmers har 11.000 fulltidsstudenter och 3000 anställda.

Inom artificiell intelligens (AI) är datorprogrammen mycket specialiserade. De kan till exempel köra flygplan, spela schack, eller montera bilar i tillrättalagda industriella miljöer. Men nu har ett forskarlag i Göteborg lyckats skapa ett AI-program som kan lära sig att lösa problem inom många olika områden. Programmet baseras på ett försök att härma vissa aspekter av barns kognitiva utveckling.

Läs vidare »
Fzkrkxvuaferrhogdecg

Meitner-pristagaren skänker bort rymd-app till barn

Pressmeddelanden   •   2014-09-18 14:50 CEST

Utdelning imorgon: Årets Göteborg Lise Meitner-pris går till Ewine van Dishoeck, professor i astronomi vid holländska Leiden-universitetet. Hon belönas för sina upptäckter kring rollen som molekyler och små stoftkorn spelar på platser i rymden där stjärnor och planeter föds.

Tinyrv55cgzjjk3rjrfk

Kraftig ökning av antalet betalande studenter

Pressmeddelanden   •   2014-09-17 09:29 CEST

Allt fler utomeuropeiska studenter attraheras av Chalmers masterprogram, som alla är på engelska. Antalet betalande har ökat med 57 procent jämfört med ifjol. Fler stipendier är en viktig förklaring.

Nwnursvl7blpovvcac6i

Chalmers klättrar på QS-rankningen

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 09:59 CEST

Chalmers klättrar 27 placeringar till plats 175 på den prestigefulla rankningslistan QS World University Ranking. Den viktigaste förklaringen är förbättrat akademiskt rykte och högre lärartäthet.

Dh3m0opnnraoxs3ilcy8

Ljudet från en atom har fångats

Pressmeddelanden   •   2014-09-12 08:00 CEST

Forskare vid Chalmers är först med att visa att man kan använda ljud för att kommunicera med en konstgjord atom. Därmed kan de demonstrera kvantfysiska fenomen med ljud i stället för ljus. Resultaten publiceras i tidskriften Science.

Ki347h8dcshovzovtefu

Lars Marcus ny professor i stadsbyggnad

Pressmeddelanden   •   2014-09-09 08:11 CEST

Professor Lars Marcus har rekryterats till Chalmers från KTH, som en satsning inom ämnet stadsbyggnad. Med sig från Stockholm tar han en grupp yngre forskare.

B3vfvxknbg1sdyozlkg6

Även korta blickar bort från vägen är farliga

Pressmeddelanden   •   2014-09-02 09:56 CEST

Olyckan sker när bilen framför bromsar och du precis har släppt blicken från vägen. Även kvicka blickar bort kan vara förödande – om faran eskalerar hastigt och tajmingen blir fel. Detta visar studier av distraherade förare i världens största trafiksäkerhetsprojekt någonsin, resultat framtagna av forskningscentrumet Safer.

Vy3nplwpimrhdwmfsmxe

I dag invigs AstaZero – världens första fullskaliga testmiljö för framtidens trafiksäkerhet

Pressmeddelanden   •   2014-08-21 08:00 CEST

21 augusti invigs världens första fullskaliga testmiljö för framtidens trafiksäkerhet. Här får fordonstillverkare, forskningsinstitut, universitet och högskolor från hela världen unika möjligheter att arbeta fram nya lösningar för ökad trafiksäkerhet. AstaZero-anläggningen, som har kostat cirka 500 miljoner kronor, är placerad utanför Borås.

Km64fvimjnzba8wqag1x

Nyskapande klimatrapport räknar in varorna från Kina och flygresorna

Pressmeddelanden   •   2014-07-07 07:00 CEST

I den internationella klimatstatistiken för olika länder räknar man inte in de koldioxidutsläpp som orsakas av importerade varor och internationella flygresor. Dessa medräknat får Sverige ett betydligt sämre resultat än det som redovisas för FN. Men den livsstil som krävs om vi ska nå 2-gradersmålet skiljer sig inte så mycket från dagens, visar forskare vid bland annat Chalmers.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • christian.borg@chalmers.se
 • 031-772 33 95

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • johanna.wilde@chalmers.se
 • 031-772 20 29

 • Presskontakt
 • Forskningskommunikatör
 • anita.fors@chalmers.se
 • 031-772 84 64

 • Presskontakt
 • Redaktör för Chalmers magasin
 • qdangfn-bgchzkrijdstztincxuypke.zznorduedrnfmmqkinbs@cviabhalmzxers.se
 • 031-772 25 65

 • Presskontakt
 • Fotograf
 • jan-olofmfdelrrnsbrwhpiofxxxfe.yxeykllmv@chahqmwiolmdxwihfqgerznmbs.se
 • 031-772 17 17

Om Chalmers tekniska högskola

Chalmers – för en hållbar framtid

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers, Chalmers har 11.000 fulltidsstudenter och 3000 anställda.