Scgzr92msydkhkcac6lf

Expertlista inför klimatpanelen IPCC:s tredje delrapport

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 14:24 CEST

Söndag den 13 april presenterar FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, den tredje delrapporten i IPCC:s femte utvärdering av kunskapsläget (Assessment Report, AR5). Forskare från Chalmers är beredda att kommentera.

Media-no-image

Inkapslad jäst flitigare etanolproducent

Pressmeddelanden   •   2014-03-31 16:09 CEST

PRESSMEDDELANDE FRÅN CHALMERS OCH HÖGSKOLAN I BORÅS

Jästceller som kapslas in i ett membranhölje jobbar flitigare och blir tåligare än fria jästceller vid etanolproduktion. Detta visar forskning kring ökad etanolproduktion som nu presenteras.

Ett problem vid etanolproduktion är att de jästceller man använder för att jäsa lignocellulosarik biomassa, t.ex. från skogsavfall, till etanol är att jästcellerna blir kortlivade eller sköljs bort ur bioreaktorerna. Detta problem har Päivi Ylitervo, forskarstudent på Högskolan i Borås och Chalmers, nu en lösning på.

Målet med hennes forskning har varit att öka koncentrationen av jästceller inne i bioreaktorn för att på så sätt få en effektivare produktion av etanol.

Ny inkapslingmetod
Jästceller är känsliga för höga temperaturer. När de används i en bioreaktor kan temperaturen i odlingen bli för hög vilket påverkar jästen negativt. I de reaktorer som används idag går jästceller till spillo via det flöde som passerar genom reaktorn om man använder en kontinuerlig process.

Päivi Ylitervo har visat att jästcellerna tål högre temperaturer, som normalt skulle döda dem, och de blir mer tåliga för ämnen som bromsar deras arbete och celldelningen om man kapslar in dem i ett robust membranhölje eller om man använder membranbioreaktorer. Hon har nu utvecklat ett kapselmembran som håller under längre tid inne i bioreaktorn.

Jästceller gillar teamwork
Forskningen har bestått av fyra delar. Den första handlar om att ta fram en inkapslingsmetod som ger ett lagom segt och robust membranhölje där jästcellerna kan frodas och där näring passerar in, etanol passerar ut och cellerna hålls kvar. Detta membranhölje ser ut som ett grodägg inne i vilket jästen växer till sig.

Den andra delen av hennes forskning har handlat om att få så många jästceller som möjligt att stanna kvar inne i reaktorn och inte gå till spillo genom utsköljning. Till detta har Päivi Ylitervo använt membranbioreaktorer där membran av polymerer kopplas samman med en bioreaktor. Samma koncept kan även användas när man behandlar vatten vid vattenrening. På så vis har hon fått koncentrationen av jästceller att öka markant inne i bioreaktorn. Ju fler jästceller, desto bättre blir de på att producera etanol även i ett tuffare klimat.

Ger jästen vad den tål
I de två sista delarna av forskningen har Päivi Ylitervo pressat jästcellerna genom att tillföra giftiga ämnen som kan störa eller skada dem, dels furfural som är en sockernedbrytningsprodukt, dels ättiksyra som naturligt bildas när lignocellulosarika material bryts ner till sockerlösningar. Furfural i höga koncentrationer ger jästcellerna huvudbry eftersom de börjar bearbeta detta ämne först. Det gör att arbetet med att producera etanol kommer av sig. Först när furfuralen har brutits ner kan jästen fortsätta sitt arbete med att producera etanol. När ättiksyra tillförs i stor mängd sjunker pH-värdet inne i jästcellerna. För att motverka detta nya sura klimat lägger jästcellerna all sin energi på att jämna ut klimatet vilket resulterar i att de slutar att växa till sig, celldelningen upphör.

− Jag har velat se var gränsen går för vad jästcellerna tål, både när det gäller temperaturförändringar och när man tillför ämnen i reaktorn som bromsar jästcellerna arbete, förklarar hon.

Kunskapen om hur jästcellerna fungerar när de utsätts för olika ämnen och tillväxtförhållanden kommer till nytta när man ska utveckla nya metoder för jäsning av biomassa och för att utveckla nya typer av polymera membran för att hålla kvar jästceller i reaktorn.

Varför valde du att bli forskare?
− Jag tycker om att experimentera och att lösa problem. Jag har ända sedan jag var liten tyckt att det är intressant att titta i mikroskop.

Päivi Ylitervo disputerar
Från: Borås (uppvuxen i Svaneholm)
Ålder: 30
Examen:
Högskoleingenjörsexamen i kemiteknik – bioteknik 2005, Högskolan i Borås Teknologie Magisterexamen i kemiteknik – bioteknik, 2008, Högskolan i Borås
Forskarstudier inom kemiteknik, Chalmers och Högskolan i Borås: 2009-2014
Handledare: Prof. Mohammad Taherzadeh, Högskolan i Borås Länk till avhandling: http://bada.hb.se/handle/2320/13505 

Disputationen äger rum den 4 april på Chalmers i KE-salen, Kemigården 4, Göteborg kl. 9:30-13:00

För mer information, kontakta:
Päivi Ylitervo, e-post: paivi.ylitervo@hb.se. Telefon: 033-435 4643, eller: 0733-14 25 69
Solveig Klug, kommunikatör, Institutionen Ingenjörshögskolan. E-post: solveig.klug@hb.se. Telefon: 033-435 4648

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers, Chalmers har 11.000 fulltidsstudenter och 3000 anställda.

Jästceller som kapslas in i ett membranhölje jobbar flitigare och blir tåligare än fria jästceller vid etanolproduktion. Detta visar forskning kring ökad etanolproduktion som nu presenteras.

Läs vidare »
J2nhnwy1os70upzrsvfn

Imorgon öppnar Sveriges Innovationsriksdag i Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-03-31 08:43 CEST

2 dagar. 60 talare. 250 deltagare. Göteborg är värdstad när 250 beslutsfattare från näringsliv, akademi, offentlig sektor och politik, samt företrädare för Sveriges inkubatorer och science parks möts för dialog och erfarenhetsutbyte. Journalister välkomnas!

X6rilzmjbwfdzysi4wkc

Minskad kött- och mjölkkonsumtion kan behövas för att nå klimatmål

Pressmeddelanden   •   2014-03-31 08:00 CEST

Matproduktionens utsläpp av växthusgaser kan bli så stora att de riskerar FN:s klimatmål om maximalt två graders global uppvärmning. Det visar en studie från Chalmers tekniska högskola, som publiceras på måndag.

Nxs0ri9jeykeigxhhwwf

Chalmers utbildning och studentkår bäst i Europa

Pressmeddelanden   •   2014-03-28 08:09 CET

Internationella studenter klassar Chalmers utbildning som bäst i Europa. Enligt undersökningen International Student Barometer är studenterna mycket nöjda med sina lärares kunskap, kursupplägg och användning av feedback och återkoppling i undervisningen. Även Chalmers studentkår får högsta betyg. Däremot är studenterna inte lika nöjda med kopplingen till karriär och arbetsliv.

Jilkjharolymoxjwzeko

Göteborg får 114 miljoner från Wallenberg till ny utrustning

Pressmeddelanden   •   2014-03-27 12:01 CET

Ett världsunikt labb för utveckling av teknologin inom terahertz-gapet får 39 miljoner av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, KAW. Denna och två andra satsningar ihop med Göteborgs universitet drar in totalt 114 miljoner kronor från KAW till nya göteborgska forskningsanläggningar, av värde för hela Sverige.

Media-no-image

Krafttag tack, för att behålla studenter och forskare från länder utanför EU!

Pressmeddelanden   •   2014-03-26 12:04 CET

PRESSINBJUDAN FRÅN CHALMERS OCH EUROPAPARLAMENTARIKER CECILIA WIKSTRÖM

Sverige måste ta krafttag för att behålla studenter och forskare från länder utanför EU. Det anser Chalmers rektor Karin Markides och europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) som bjuder in till samtal  om frågan på Chalmers nu på fredag.

Sverige tillhör de sämsta i Europa på att ta tillvara de studenter och forskare från tredje land som verkar här. Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) leder EU:s arbete med att ta fram ny lagstiftning för att attrahera och behålla de studenter och forskare som verkar i EU:s medlemsländer.

Tillsammans med Karin Markides, rektor vid Chalmers, presenterar hon utmaningarna och förslag till lösningar och bjuder in studenter och journalister till ett samtal.

Tid: Fredagen den 28 mars, kl 13.00-15.00
Plats: Scaniasalen, Chalmers kårhus på campus Johanneberg, Chalmersplatsen 1, Göteborg

Signalera ditt intresse av att deltaga till christian.borg@chalmers.se!


– Vi måste skapa ett bättre klimat för utbildning, forskning och innovationskraft. Det är detta som på sikt kommer att lyfta EU ur krisen och skapa välstånd. Min målsättning i arbetet är att studenter och forskare från tredje land ska ha möjlighet att stanna kvar och söka jobb i hela EU under minst ett år efter avslutad utbildning, säger Cecilia Wikström.

– Närmare en tredjedel av studenterna på våra masterprogram är internationella, en stor del av dem från tredje land, alltså från utomeuropeiska länder. Med dagens regler måste de söka sig bort från Sverige och EU när de är klara med sina studier. Vi ser fram mot en ny visumlagstiftning som ger dem möjlighet att söka jobb under rimlig tid efter examen, säger Chalmers rektor Karin Markides.

Bakgrund: Mest offensivt är Tyskland
Tyskland, Europas ekonomiska motor, har insett värdet i att behålla studenterna och forskarna och ger dem ett och ett halvt år på sig att hitta ett jobb och etablera sig i landet. Nederländerna erbjuder tolv månader. Sverige tillåter, i nuläget, endast några dagar efter avslutade studier.

Siffror från EU-kommissionen visar att vi i framtiden måste klara av att locka hit mer än tio miljoner arbetskraftsinvandrare under de närmsta decennierna bara för att klara av att upprätthålla dagens välfärdsnivå.


För mer information, kontakta oss:
Karin Markides, rektor Chalmers, +46 31 772 2550
Maria Knutson Wedel, vicerektor för grundutbildningen, Chalmers, +46 31 772 15 33, maria.wedel@chalmers.se
Christian Borg, presschef, Chalmers, +46 31 772 3395, christian.borg@chalmers.se
Cecilia Wikström (fp), europaparlamentariker, +46 706 28 30 99, www.ceciliawikstrom.eu
Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström, +32 486 94 76 82, linda.aziz@ep.europa.eu

 


Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers, Chalmers har 11.000 fulltidsstudenter och 3000 anställda.

Pressinbjudan: Sverige måste ta krafttag för att behålla studenter och forskare från länder utanför EU. Det anser Chalmers rektor Karin Markides och europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) som bjuder in till samtal om frågan på Chalmers nu på fredag 28 mars.

Läs vidare »
Uyvqidtflm8unxcfce0b

Smarta textilier inom sportvärlden

Pressmeddelanden   •   2014-03-26 07:56 CET

Pressinbjudan: Lär dig om smarta textilier inom sportens värld på torsdagens minikonferens på Chalmers. Allt täcks in – friidrott, hästsport, orientering, triathlon, cykel, bollsporter och simning. Möt forskare, förbund, företag och aktiva idrottare!

Media-no-image

Expertlista från Chalmers inför klimatpanelens möte

Pressmeddelanden   •   2014-03-25 08:36 CET

Måndag den 31:e mars presenterar FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, den andra delrapporten i IPCC:s femte utvärdering av kunskapsläget (Assessment Report, AR5). Fyra forskare från Chalmers är beredda att kommentera.

I den andra delen skriver forskare om effekter och konsekvenser av klimatförändringarna. Det handlar om risker och möjligheter för samhällen, ekonomier och ekosystem runt om i världen. Därför har vi samlat fyra forskare på Chalmers som har stor kunskap om just dessa frågor i en egen expertlista. De kan kommentera det som avhandlas på klimatpanelens möte i Yokohama i Japan.

Expertlista från Chalmers inför IPCC-mötet i Yokohama i Japan 2014:

Filip Johnssons forskning är inriktad på åtgärder för att minska klimatpåverkan från energisystemet. Forskningen behandlar dels tekniska frågeställningar om värmeöverföring i så kallade termiska processer för produktion av el och värme, dels hur hela energisystemet kan ställas om till år 2050. Det senare baseras på teknisk-ekonomiska studier om hur klimatpåverkan från energisystemet kan minskas på ett kostnadseffektivt sätt.

Filip är professor på Chalmers avdelning för energiteknik. 

Kontakt: 031-772 1449 eller filip.johnsson@chalmers.se
Högupplöst pressbild: Filip Johnsson

Fredrik Hedenus forskar kring strategier för att minska klimatpåverkan från energi och matproduktion. Forskningen är inriktad på såväl styrmedel som effekter av olika tekniska och beteendemässiga åtgärder. 

Fredrik är forskarassistent på Chalmers avdelning för fysisk resursteori. 

Kontakt: 031-772 3453 eller hedenus@chalmers.se 

Högupplöst pressbild: Fredrik Hedenus

Matilda Palm forskar på markanvändning, skog och klimat. Främst handlar det om hur man restaurerar utarmade marker samt ekosystemtjänster i utvecklingsländer. Hon studerar också finansiella styrmedel för att minska klimatpåverkan genom markanvändning såsom klimatkompensation och marknadsbaserade mekanismer inom Kyotoprotokollet. 

Matilda är doktor på Chalmers avdelning för fysisk resursteori. 

Kontakt: 031-772 3453 eller matilda.palm@chalmers.se
Högupplöst pressbild: Matilda Palm

Martin Persson forskar kring markanvändning och klimat. Framförallt fokuserar Martins forskning på klimateffekterna av tropisk avskogning, hur avskogningen påverkas av internationell handel med jordbruksvaror och en ökad efterfrågan på bioenergi, samt vilka politiska styrmedel som är effektiva för att minska avskogningen. 

Martin är forskarassistent på Chalmers avdelning för fysisk resursteori. 

Kontakt: 031-772 2148 eller martin.persson@chalmers.se

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers, Chalmers har 11.000 fulltidsstudenter och 3000 anställda.

Måndag den 31:e mars presenterar FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, den andra delrapporten i IPCC:s femte utvärdering av kunskapsläget (Assessment Report, AR5). Fyra forskare från Chalmers är beredda att kommentera.

Läs vidare »
J2nhnwy1os70upzrsvfn

Hur gör vi Sverige attraktivt för entreprenörskap och innovation?

Pressmeddelanden   •   2014-03-24 06:55 CET

Pressinbjudan: Sveriges Innovationsriksdag 2014. Göteborg är värdstad när 250 beslutsfattare från näringsliv, akademi, offentlig sektor och politik, samt företrädare för Sveriges inkubatorer och science parks möts för dialog och erfarenhetsutbyte 1-2 april.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • christian.borg@chalmers.se
 • 031-772 33 95

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • joarekjohaoginnpuqminnkga.wilde@vrchmlcxpmnyfgalxixvmers.smae
 • 031-772 20 29

 • Presskontakt
 • Forskningskommunikatör
 • anita.fors@chalmers.se
 • 031-772 84 64

 • Presskontakt
 • Redaktör för Chalmers magasin
 • ann-christine.nordin@chalmers.se
 • 031-772 25 65

 • Presskontakt
 • Fotograf
 • jazvn-olrsofqufioawj.yxellsfyg@ciyhalmers.se
 • 031-772 17 17

Om Chalmers tekniska högskola

Chalmers – för en hållbar framtid

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers, Chalmers har 11.000 fulltidsstudenter och 3000 anställda.