Sdbwcyzn08kij0jjjd4b

En brådmogen galax i det unga universum

Pressmeddelanden   •   2015-03-02 17:00 CET

​Astronomer vid bland annat Chalmers har hittat mängder av stoft och damm i en av de mest avlägsna galaxer som hittills har observerats. Upptäckten publiceras i Nature och är den första av sitt slag i en så avlägsen galax – ett spännande tecken på att galaxernas utveckling gick snabbt efter big bang.

Ffozrzasuk0p0v5l5udj

Åtta av tio fartyg följer de nya svavelreglerna

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 08:00 CET

​Utsläppen av svavel från fartygstrafiken sjönk kraftigt när de skärpta EU-reglerna trädde i kraft vid årsskiftet. Det visar färska mätningar som forskare vid Chalmers gjort vid inloppet till Göteborgs hamn. Men alla redare verkar inte leva upp till de nya, striktare utsläppskraven.

Media-no-image

Nolltolerans mot sexuella trakasserier till sjöss

Pressmeddelanden   •   2015-02-23 10:00 CET

Pressmeddelande från Linnéuniversitetet, Chalmers, Sveriges Redareförening, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Linnéstudenterna, Chalmers studentkår

Nu går den svenska sjöfartsbranschen samman för att få bukt med kränkande särbehandling till sjöss. Tillsammans har man tagit fram en strategi och handlingsplan för likabehandling. Fokus ligger på de studerandes situation när de är ombord på fartyg under sin utbildning.

– Detta är en oerhört viktig fråga där vi tillsammans kan göra skillnad, säger Ted Bågfeldt, prefekt på Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet och initiativtagare till samarbetet.

De parter som idag gemensamt beslutat om strategi och handlingsplan är Linnéuniversitetet, Chalmers tekniska högskola, Sjöfartens Utbildningsinstitut, Linnéstudenterna, Chalmers studentkår, Sveriges Redareförening, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sjöbefälsföreningen, Seko Sjöfolk och Transportstyrelsen.

– Det måste vara helt solklart för alla som arbetar inom sjöfarten att kränkningar av medarbetare inte får förekomma. Arbetsklimatet är särskilt viktigt till sjöss då de anställda bor ombord under sin tjänstgöring, säger Pia Berglund, vd, Sveriges Redareförening.

– Att nu alla aktörer går in och jobbar gemensamt, och gör åtaganden, ser vi som mycket positivt och absolut nödvändigt för att nå ända fram, säger Maria Knutsson Wedel, vicerektor för grundutbildningen på Chalmers.

I strategin står att utbildningsverksamheten inom svensk sjöfart ska utgöra en miljö där människor med olika bakgrund och erfarenheter kan mötas på lika villkor. All verksamhet ska bedrivas under former som främjar jämlikhet och god arbetsmiljö. Det står också att det råder nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling, både i studiemiljöer och ombord på fartygen.

– Men det räcker ju inte med en strategi, säger Ted Bågfeldt. Därför har vi också tagit fram en handlingsplan.

Vid sidan om implementering av strategin ska alla aktörerna lyfta frågor som diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling i sitt arbetsmiljöarbete. Lärosätena ska utvärdera programutbildningarna med fokus på att integrera dessa frågor i utbildningen och tillsammans ska alla aktörer utveckla informations- och utbildningsmaterial för befäl, handledare och övrig personal ombord.

I handlingsplanen ingår också att en rad åtgärder för att säkerställa att anmälning av kränkande behandling inte blir ett hinder i studenternas fortsatta karriär, att den som anmäler omgående får hjälp eller stöd och att anmälningar följs upp och åtgärdas utan dröjsmål.

För mer information
Strategi och handlingsplan för likabehandling inom svensk sjöfart

För ytterligare upplysningar:
Ted Bågfeldt, prefekt Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet, 0706-77 46 39
Maria Knutsson Wedel vicerektor för grundutbildningen, Chalmers, 0768-79 71 29
Pia Berglund, VD Sveriges redareförening, 070-750 56 96
Lars Andersson, VD Sjöfartens Arbetsgivareförbund, 073-044 71 07
Philip Radtke, ordförande Chalmers studentkår, 070-772 39 02
Daniel Svedbjörk, ordförande Linnéstudenterna, 070-481 99 41
Camilla Carlén, studentföreningen Lambda, Linnéuniversitetet, 0703-69 75 85
Christina Dahlgren, pressansvarig Linnéuniversitetet, 070-572 26 56

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers, Chalmers har 11.000 fulltidsstudenter och 3000 anställda.

Nu går den svenska sjöfartsbranschen samman för att få bukt med kränkande särbehandling till sjöss. Tillsammans har man tagit fram en strategi och handlingsplan för likabehandling. Fokus ligger på de studerandes situation när de är ombord på fartyg under sin utbildning.

Läs vidare »
Mhljjshalse9zulafy89

Higgspartikeln kan sönderfalla till mörk materia-partiklar enligt ny modell

Pressmeddelanden   •   2015-02-23 08:00 CET

​Partikelfysikens så kallade standardmodell beskriver framgångsrikt materiens minsta delar. Men modellen har sina begränsningar – den förklarar inte universums mörka materia. Chalmersforskaren Christoffer Petersson kan ha hittat en lösning. Hans teorier testas nu på partikelfysiklaboratoriet Cern.

Cqqnf6cd5h4zc3bxhbtd

Chalmers gör historisk satsning på entreprenörskap

Pressmeddelanden   •   2015-02-11 07:00 CET

Fler snabbväxande bolag och en ny modell för svensk tillväxt. Det är målet när Chalmers bygger om koncernen och kraftsamlar för att bli världsbäst inom innovation och entreprenörskap. Chalmers satsar närmare en halv miljard kronor av egna medel i ett nytt helägt dotterbolag inom Venture Creation.

S5au5vbxm4a8pms6qkag

Lofars rekordskarpa syn ger astronomer en helt ny bild av galaxen M 82

Pressmeddelanden   •   2015-01-29 08:00 CET

En internationell grupp av astronomer som leds från Chalmers har tagit den skarpaste astronomiska bilden hittills i mycket långa radiovågor. Bilden skapades av det europeiska jätteteleskopet Lofar, som observerade från fyra länder samtidigt, bland dem Sverige. I bilden syns den lysande mitten av galaxen Messier 82, men också många ljusstarka rester efter stjärnor som exploderat.

V1uap7knvaqtek7lupmz

Nanobollar av kol kan bidra stort till hållbar energiförsörjning

Pressmeddelanden   •   2015-01-27 08:00 CET

Forskare vid Chalmers har upptäckt att isoleringsplasten som används i högspänningskablar tål minst 26 procent högre spänning om man tillsätter nanometerstora kolbollar. Det skulle kunna ge enorma effektivitetsvinster i morgondagens elnät, som behövs för att uppnå ett hållbart energisystem.

Nj9vrerowdfraurzenj2

Första analysen av människans proteinatlas

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 12:59 CET

En bättre förståelse för hur proteiner är delaktiga i sjukdomar som cancer och diabetes. Det är en av fördelarna med den första analysen av människans proteinatlas – ett stort forskningsprojekt för att kartlägga människans alla proteiner.

P6iog8yrughspuawwwfr

Stefan Bengtsson blir ny rektor för Chalmers

Pressmeddelanden   •   2015-01-21 19:03 CET

Stefan Bengtsson blir ny rektor och vd för Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Det beslutade högskolestyrelsen under ett extra styrelsemöte den 21 januari.

Uxuqtca0r6zd5uemxpph

Chalmers startar ny institution inom biologi och bioteknik

Pressmeddelanden   •   2015-01-19 06:40 CET

Att Chalmers startar upp en helt ny institution är ovanligt, och innebär ett ökat fokus på medicinsk forskning, hälsosamma livsmedel och hållbara bränslen. Institutionen för Biologi och bioteknik ska växa från dagens 160 medarbetare till 250 anställda inom fem år.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • christian.borg@chalmers.se
 • 031-772 33 95

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • johanna.wilde@chalmers.se
 • 031-772 20 29

 • Presskontakt
 • Forskningskommunikatör
 • anita.fors@chalmers.se
 • 031-772 84 64

 • Presskontakt
 • Redaktör för Chalmers magasin
 • ann-christine.nordin@chalmers.se
 • 031-772 25 65

 • Presskontakt
 • Fotograf
 • yembbsgmagjan-mvgugbibzvloolwxpbofkhue.yxellvb@coahasalmerqwmus.se
 • 031-772 17 17

Om Chalmers tekniska högskola

Chalmers – för en hållbar framtid

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers, Chalmers har 11.000 fulltidsstudenter och 3000 anställda.