Skip to main content

Taggar

Inbäddningskod till fyra filmer.

Kvantteknologi

Kvantteknologi

Dokument   •   2017-11-15 08:31 CET

Om den andra kvantrevolutionen, centrala kvantfenomen och kvantteknologi.

Wallenberg Centre for Quantum Technology

Wallenberg Centre for Quantum Technology

Dokument   •   2017-11-15 08:31 CET

Beskrivningen av forskningsprogrammet Wallenberg Centre for Quantum Technology, som leds av Chalmers i Göteborg.

Intize – statistik och verksamhetsutveckling
Publikationer om ilmenit som bäddmaterial i fluidbäddsförbränning

Två vetenskapliga artiklar från Chalmers om ilmenit som bäddmaterial i fluidbäddsförbränning. Sammanfattningar och länkar.

Strategi och handlingsplan för likabehandling inom svensk sjöfart
Faktablad, klimatrapport ur konsumtionsperspektiv

En sammanfattning av klimatrapporten, med länk till hela rapporten.

The balance of vehicle and child seat protection for the older children in child restraints
Slutrapport från cykelstudien Bikesafe

Slutrapport från cykelstudien Bikesafe

Dokument   •   2013-09-04 09:33 CEST

Frågor och svar om flaggskeppet Graphene

Frågor och svar om flaggskeppet Graphene

Dokument   •   2013-01-28 11:01 CET

Kirsten Knudsen om sin forskning

Kirsten Knudsen om sin forskning

Dokument   •   2012-11-30 14:00 CET

Fördjupningstexter om de 3 KAW-projekten

Fördjupningstexter om de 3 KAW-projekten

Dokument   •   2012-10-05 09:00 CEST

Fördjupningstexter om de 3 forskningsprojekt på Chalmers som har fått anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, oktober 2012 (på engelska). Summaries of 3 research projects at Chalmers that have received grants from the Knut and Alice Wallenberg foundation, October 2012.

Inbjudan till invigningen av Production Systems Laboratory 20 sep
Kartskiss över den framtida testbädden AstaZero utanför Borås.

Kartskiss över den framtida testbädden AstaZero utanför Borås. Med förklaringar.

Project Horizon — a wake-up call

Project Horizon — a wake-up call

Dokument   •   2012-05-15 17:49 CEST

Research into the effects of sleepiness on the cognitive performance of maritime watchkeepers under different watch patterns, using ships’ bridge, engine and liquid cargo handling simulators.

Urban strategi för tågfrakt

Urban strategi för tågfrakt

Dokument   •   2012-02-15 21:39 CET

Sönke Behrends tankemodell för att bygga urbana strategier för ett hållbart transportsystem. Modellen beskriver den komplexa väv av olika samhällsintressen som påverkas av lokala beslut.

Faktablad, tekniska utvecklingsvägar för pappers- och massaindustrin

Fakta som kompletterar pressmeddelande från Chalmers, distribuerat 19 januari 2012.

Who killed Saab Automobile?

Who killed Saab Automobile?

Dokument   •   2011-12-20 23:15 CET

Who killed Saab Automobile? – obituary of an automotive icon. A research collaboration between Chalmers University of Technology and the University of Cambridge. By Matthias Holweg, Judge Business School, University of Cambridge, and Nick Oliver, University of Edinburgh Business School.

Populärvetenskaplig sammanfattning av Anna Gunds avhandling inom e-hälsa
Om Adlerbertska forskningsstiftelsen

Om Adlerbertska forskningsstiftelsen

Dokument   •   2011-11-17 07:59 CET