Skip to main content

Nya mikroskop vidgar synen på livet

Evenemang

22
MAR
Chalmers i Göteborg
-   -
Den 22-23 mars samlas över 100 representanter från akademin och industrin på Chalmers i Göteborg för att delta i den internationella konferensen "Samtal om bioteknik: Livets spektrum". – Det här är början på en serie konferenser där vi tillsammans med framstående företag erbjuder forskare inom akademi och industri att testa de absolut senaste forskningsverktyg som finns eller är på väg in på marknaden. Det kan handla om utrustning, instrument, eller mjukvara för användning i yttersta forskningsfronten, säger Catharina Hiort koordinator för Chalmers biocentrum. I "Samtal om bioteknik: Livets spektrum" samarbetar Chalmers biocentrum med Leica Microsystems. Företaget har lång erfarenhet inom mikroskopibranschen. På konferensen kommer de att visa nya mikroskop lämpade för arbete och forskning inom cellbiologi. – Det är logiskt att just mikroskopi är i fokus på denna konferens eftersom ”bioimaging” är ett starkt forskningsområde i Göteborg. Vi har bland annat tre oerhört fina gemensamma forskningsplattformar tillsammans med Göteborgs universitet, säger Catharina Hiort. – Leica Microsystems lanserar många nya system just nu och vi tycker det är spännande att genomföra denna konferens tillsammans med Chalmers, säger Oliver Garner, säljtekniker för forskning/klinik på Leica Microsystems. Leica erbjuder några av de mest avancerade mikroskopen på marknaden för att studera levande eller döda celler färgade med fluorescenta färgämnen. Vid konferensen kommer konfokalmikroskop och konventionella ljusmikroskop att demonstreras. Konfokalmikroskopi bygger på att prover punktbelyses med en laser som ljuskälla och skannas. På så sätt rekonstrueras en tredimensionell bild av den två-dimensionella bild ögat uppfattar. Instrumenten tar bilder med mycket hög upplösning, ända upp till 64 megapixlar. Skanningshastigheten är dessutom extremt snabb och man kan följa rörelserna hos levande celler i realtid. Det konventionella ljusmikroskopet med lampbelysning används huvudsakligen för studier av levande celler under långa tidsperioder. Leica Microsystems kommer också att visa en utrustning för mikrodissektion med laserljus. Med hjälp av en laserstråle kan man skära ut specifika fixerade celler i mikroskopet. Från dessa celler kan man sedan utvinna cellkomponenter till exempel DNA, RNA eller proteiner. "Samtal om bioteknik: Livets spektrum" ska hjälpa och inspirera forskare inom vetenskapliga fält som materialvetenskap, mekanik och elektronikingenjörer, forskare inom områdena matematik och datavetenskap som samarbetar med biologer och medicinforskare. På konferensen kommer de att få hjälp att identifiera tänkbara lösningar på olika utmaningar inom området "life science research". – Vi vill skapa mötesplatser där delar av forskarsamhället och näringslivet möts för att möjliggöra ett utbyte av kunskap i form av forskningsresultat, nya applikationsområden och produkter som verktyg för forskning inom biovetenskap och biomedicin, säger Catharina Hiort. Program - Samtal om bioteknik: Livets spektrum >>> Mer information: Catharina Hiort, koordinator vid Chalmers Biocenter Tel. 031 772 8633 eller 0703 088633 E-post: catharina.hiort@chalmers.se www.leica-microsystems.com/news Ann-Christine Nordin Webbjournalist Redaktör Chalmers Nyheter http://chalmersnyheter.chalmers.se/ Tel. 031 772 2565 Mobil 073 0794 365