Skip to main content

På Titan skulle akrylnitril kristalliseras till dess molekylära is, i stället för en azotosome, enligt kvantmekaniska beräkningar

Bild   •   Mar 02, 2020 07:00 CET

Med hjälp av avancerade kvantmekaniska beräkningar jämförde forskarna energin av det föreslagna azotosommembranet inneslutet i metan med den kristallina formen av akrylnitril, dess molekylära is. De upptäckte att för varje enhet av akrylnitril som tillförs azotosomen ökar dess energi avsevärt, vilket visar att membranets bildande gradvis blir mer och mer termodynamiskt ogynnsamt. Slutsatsen som drogs är att även om azotosomer skulle kunna existera på Titan utan att falla samman så skulle de inte kunna bildas under sådana förhållanden. I stället skulle akrylnitril kristalliseras till dess molekylära is.
Licens Användning i media (?)
Fotograf/Källa Nasa/Yen Strandqvist/Chalmers
Storlek 2,53 MB
Format .jpg
Bildmått 3500 x 1800 pixlar