Skip to main content

Taggar

HSB Living Lab rullar in på Chalmers

HSB Living Lab rullar in på Chalmers

Pressmeddelanden   •   2016-02-03 09:52 CET

Den 7 februari påbörjas monteringen av byggnaden som ska rymma den chalmersgemensamma forskningsinfrastrukturen HSB Living Lab. Byggnadens prefabricerade moduler klickas ihop på plats och ska stå färdigmonterade två veckor efter monteringsstart.

Genombrott för magnesium som lättviktsmaterial

Genombrott för magnesium som lättviktsmaterial

Pressmeddelanden   •   2016-02-01 10:52 CET

Genom att ändra på mikrostrukturen i magnesiumlegeringar har Mohsen Esmaily, forskare inom atmosfärisk korrosion på Chalmers, lyckats öka möjligheten för transportsektorn att använda dessa material för att sänka vikten på fordon.

Media-no-image

Nu byggs en nationell arena inom 3D-printing i metall

Pressmeddelanden   •   2016-01-14 08:00 CET

Chalmers, Högskolan Väst och Swerea har tagit initiativet till att skapa en nationell arena för 3D printing i metall. Syftet med arenan är att öka takten inom forskning, utbildning och informationsspridning för att stärka den svenska verkstads- och metallindustrins konkurrenskraft. Nu startar uppbyggnaden.

Spinnströmmar på en topologisk isolator har uppmätts elektriskt vid rumstemperatur

Spinnströmmar på en topologisk isolator har uppmätts elektriskt vid rumstemperatur

Pressmeddelanden   •   2015-12-07 07:00 CET

Forskare på Chalmers har för första gången rapporterat elektrisk uppmätning av spinnström på ytan av en topologisk isolator vid rumstemperatur, genom att använda en ferromagnetisk detektor. Resultaten är publicerade i tidskriften Nano Letters.

Aluminiumbatterier från Chalmers vann internationell energitävling

Aluminiumbatterier från Chalmers vann internationell energitävling

Pressmeddelanden   •   2015-11-30 10:08 CET

​Chalmersforskaren Patrik Johansson och hans team stod för ett av fyra vinnande bidrag i kemiföretaget BASF:s öppna innovationstävling inom energilagring. Johanssons koncept, som belönades med närmare en miljon kronor, handlar om att utveckla aluminiumbaserade batterier som förväntas vara effektiva både ur energilagrings- och kostnadssynpunkt.

Räknestuga för 170 gymnasieelever inför nationella prov

Räknestuga för 170 gymnasieelever inför nationella prov

Pressmeddelanden   •   2015-11-23 13:06 CET

PRESSINBJUDAN: På onsdag 25 november samlas över 170 gymnasieelever från hela Göteborg på Chalmers för att vässa sina kunskaper i matematik. Gymnasieleverna kommer för att förbereda sig inför de stundande nationella proven i matematik. Till deras hjälp står ideellt engagerade studenter från Chalmers.

Tarmfloran reglerar antioxidanters ämnesomsättning

Tarmfloran reglerar antioxidanters ämnesomsättning

Pressmeddelanden   •   2015-11-06 07:00 CET

​En nyligen publicerad studie visar att tarmfloran reglerar aminosyrametabolism och produktion av proteinet glutation i däggdjur. Glutation är en mycket viktig antioxidant som finns i varje cell i kroppen. Brist på ämnet bidrar till oxidativ stress, som spelar en avgörande roll för flera av våra välfärdssjukdomar.

Svenska Sepia börjar söka efter vatten i universum

Svenska Sepia börjar söka efter vatten i universum

Pressmeddelanden   •   2015-11-04 12:00 CET

​Från teleskopet Apex på 5000 meters höjd i norra Chile öppnas nu upp ett tidigare outforskat fönster mot universum. Det nya, chalmersbyggda instrumentet Sepia har börjat upptäcka ljussvaga signaler från vatten och andra molekyler i rymden.

Att beräkna atomkärnor – från mikrokosmos till universum

Att beräkna atomkärnor – från mikrokosmos till universum

Pressmeddelanden   •   2015-11-03 07:00 CET

​Hur stor är en atomkärna? Svaret på den frågan är inte så välkänt som man kanske kan tro. Men forskare från Chalmers har deltagit i en studie där man nu lyckats hitta ett sätt att göra exakta beräkningar på neutronfördelningen i atomkärnor. Resultaten publiceras i Nature Physics och kan ge oss kunskap om såväl materians minsta byggstenar som stora neutronstjärnor i universum.

Nytt ljus på utmaningen med klimatförhandlingar

Nytt ljus på utmaningen med klimatförhandlingar

Pressmeddelanden   •   2015-11-02 17:01 CET

Efter mer än två decennier av klimatförhandlingsmöten kan man konstatera att det är en stor utmaning att komma överens om utsläppsminskningar. Ny forskning från Chalmers visar att det kan vara svårare än vad tidigare teoretiska modeller visat att nå fram till överenskommelser men också att det finns vägar framåt, vilket publiceras idag i tidskriften Nature Climate Change.

Unik växelverkan mellan terahertzvågor och proteiner

Unik växelverkan mellan terahertzvågor och proteiner

Pressmeddelanden   •   2015-10-14 07:30 CEST

Nu har forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers tillsammans med tyska forskare och med hjälp av modern terahertzteknik och röntgenkristallografi observerat att kvantfysikern Herbert Fröhlich nästan 50 år gamla förutsägelser om kondensering i biomolekyler verkar stämma. Studien öppnar dörren till mycket mer omfattande studier med terahertzvågor på proteiner.

Utsläppsmålen utom räckhåll med dagens teknik i basindustrin

Utsläppsmålen utom räckhåll med dagens teknik i basindustrin

Pressmeddelanden   •   2015-10-13 11:24 CEST

Visionen om ett Sverige med nära noll utsläpp av växthusgaser år 2050 ligger utom räckhåll utan ett skifte av processteknik i svensk basindustri. Det kan forskare på Chalmers slå fast efter flera år av forskning kring kolintensiv industri i Sverige och Europa. Idag lyfter de frågan i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Chalmersforskare förlänger livstiden hos atomer med hjälp av en spegel

Chalmersforskare förlänger livstiden hos atomer med hjälp av en spegel

Pressmeddelanden   •   2015-10-13 07:00 CEST

​Forskare vid Chalmers har lyckats med ett experiment där de får en konstgjord atom att leva tio gånger längre än normalt, genom att placera atomen framför en spegel. Resultaten publicerades nyligen i tidskriften Nature Physics.

En tickande miljöbomb under havsytan

En tickande miljöbomb under havsytan

Pressmeddelanden   •   2015-10-09 13:00 CEST

Fartygsvrak som läcker olja innebär ett hot mot miljö och djurliv men kan även få förödande konsekvenser för turismen och fiskenäringen. På måndag och tisdag samlas experter från hela världen i Göteborg för att försöka komma tillrätta med vraken.

Ny typ av sand sätter turbo på kraftvärmeverk

Ny typ av sand sätter turbo på kraftvärmeverk

Pressmeddelanden   •   2015-10-08 06:00 CEST

Forskare på Chalmers har upptäckt att en viss typ av bäddmaterial ökar effektiviteten och sänker drifts- och underhållskostnaderna kraftigt vid förbränning av sopor och biomassa. Tillsammans med Eon har de visat att konceptet fungerar i dagens kommersiella pannor. Rönen gör dagens kraftvärmeverk högintressanta både ekonomiskt och klimatmässigt, och öppnar för smartare design i nästa generation.

Hur ska Göteborg se ut för att klara regn och översvämningar?

Hur ska Göteborg se ut för att klara regn och översvämningar?

Pressmeddelanden   •   2015-10-05 06:00 CEST

Förhöjda havsnivåer och klimatförändringar utmanar orter som Borås, Göteborg, Kungsbacka och Lerum – och reser många frågor kring vatten. På torsdag träffas forskare, offentliga aktörer och industrin på Chalmersska huset för att ta itu med dem på ett nytt sätt.

Ett pärlband av småvirvlar

Ett pärlband av småvirvlar

Pressmeddelanden   •   2015-10-02 07:00 CEST

Forskare på Chalmers har kommit fram till hur den så kallade tidsreverseringssymmetrin kan brytas i en klass av supraledande material. Resultaten har nu publicerats i den högrankade tidskriften Nature Physics, som även valt att ha chalmersforskarnas studie på omslaget.

Uppkopplade bilar behöver flera lager av skydd mot dataintrång

Uppkopplade bilar behöver flera lager av skydd mot dataintrång

Pressmeddelanden   •   2015-09-30 07:00 CEST

Under de senaste årtiondena har mjukvara för datorer varit en av de drivande faktorerna inom fordonsutveckling. När datorsystemen i större utsträckning kopplas upp mot internet ökar kraven på säkerhet. Nu presenterar forskare på Chalmers lösningar både för att skydda systemen mot intrång, och för att göra säkra uppdateringar på distans.

Media-no-image

Studie indikerar skillnader mellan bilar i USA och EU när det gäller olycks- och skaderisk

Pressmeddelanden   •   2015-09-28 14:08 CEST

En internationell forskningsstudie har undersökt om säkerhetsnivån för personbilar som uppnår EU:s respektive USA:s lagkrav är likvärdig för trafikolyckor i varandras trafikmiljö. En ny innovativ metodologi har utvecklats, och resultaten indikerar att det finns skillnader i prestanda för bilar i EU och USA.

Global tätposition är målet för nya Chalmers Ventures

Global tätposition är målet för nya Chalmers Ventures

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 07:44 CEST

Idag lanserar Chalmers sitt nya dotterbolag Chalmers Ventures, som samlar all verksamhet inom inkubation och såddinvesteringar. Chalmers Ventures är navet i universitetets kraftsamling för att bli världsbäst inom innovation och entreprenörskap. För att nå dit har Chalmers skjutit till närmare en halv miljard kronor. Bolagets vd är Linnéa Lindau.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.