Skip to main content

Chalmers experter i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2017 07:29 CEST

Ingenjörernas förmåga att skapa det goda samhället, dramatiken på elmarknaden och nya kunskapskällor inom mat och hälsa. Det är tre teman som Chalmers lyfter i Almedalen. Vi har 30 experter på plats i Visby. Här finns hela listan.

Ett genomgående drag för Chalmers medverkan är viljan att diskutera samhällets stora hållbarhetsfrågor på ett konkret och lösningsinriktat sätt. I Almedalen kan vi vrida på utmaningarna tillsammans. Därför är vi många, därför är vi på plats.

Vi arrangerar egna seminarier på Västsvenska arenan och deltar i många andra samtal runt om i Visby. Alla detaljer kring Chalmers medverkan finner du på webbplatsen Chalmers i Almedalen 2017.

Följ oss på twitter via: @chalmersnyheter


TRE HUVUDSEMINARIER
Notera särskilt följande seminarier på Västsvenska arenan (precis vid Almedalsparken, västerut, vid havet):

Skapa det goda samhället – är ingenjörerna mogna för det?
Måndag 3 juli, kl 15:00-16:00 (Obs! Rättad tidpunkt)

Tekniken tränger djupare och djupare in i våra liv. Samtidigt ökar förväntningarna på att nya lösningar som tas fram ska vara hållbart utformade ur alla tänkbara perspektiv, och tjäna oss människor och planeten väl. Morgondagens ingenjörer har ett utmanande jobb. Fixar dom det?

Dramatik på energimarknaderna – hur hanterar vi förändringarna?
Tisdag 4 juli, kl 10:30-11:30
Den snabba utvecklingen av ny energiteknik förskjuter konkurrenskraften för enskilda företag såväl som hela länder. Både energiföretag och energiintensiv industri i Sverige står inför betydande förändring. Vad kan forskare och företag lära av varandra?

Dieter, larm och myter – varför är det så svårt att få tydliga svar om mat och hälsa?
Onsdag
5 juli, kl 10:30-11:30
Dieter och larmrapporter duggar tätt, men väldigt lite är faktaunderbyggt. Varför är det så? Vilken forskning behövs? På Chalmers finns nya verktyg för att mäta vad du ätit och vad just du faktiskt mår bäst av. Kan nya mätmetoder bana väg för pålitliga, skräddarsydda kostråd – och bättre mat?


CHALMERS EXPERTER OCH TALESPERSONER I ALMEDALEN 2017

Stefan Bengtsson, rektor och vd, Chalmers
Alla övergripande och strategiska frågor. Nås även via Christian Borg, presschef.
Kontakt: rektor@chalmers.se, 031-772 25 50

Maria Knutson Wedel, vicerektor för utbildning på grund- och avancerad nivå, Chalmers
Alla frågor kring Chalmers utbildning.
Kontakt: maria.wedel@chalmers.se, 0768-79 71 29

Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande, Chalmers. Ansvarar för samverkan som omfattar Chalmers innovationssystem och omgivande samhälle. Referensgruppsmedlem i regeringens strategiska samverkansprogram.
Kontakt: fredrik.horstedt@chalmers.se, 031-772 43 22. I Almedalen sön-ons.

Carl von Rosen Johansson, ordförande, Chalmers studentkår
Representerar Chalmers studenter samt ingår Chalmers ledning.
Kontakt: ko@chalmersstudentkar.se, 031-772 39 02

MAT OCH HÄLSA
Ann-Sofie Sandberg, professor i livsmedelsvetenskap, Chalmers
Har forskat länge om livsmedel och hälsa, expert på biotillgänglighet och bioaktivitet, alltså hur föda tas upp av och påverkar våra kroppar. Näringsexpert.
Kontakt: ann-sofie.sandberg@chalmers.se, 031-772 38 26. I Almedalen tis-ons.

Alastair Ross, docent i nutrionell metabolomik vid Biologi och bioteknik, Chalmers
Specialist på mat och hälsa, som kan mäta vad du äter. Bygger upp Chalmers nya analyslaboratorium inom metabolomik, alltså verktyg för att mäta kroppens ämnesomsättning genom blod- och urinprov.
Kontakt: alastair.ross@chalmers.se, 031-772 38 22

Rikard Landberg, professor i mat och hälsa, Chalmers
Studerar matens, särskilt växtbaserade livsmedels effekt på hälsa och sjukdomsrisk. Letar särskilt efter biomarkörer för olika sjukdomar och utvecklar strategier för personanpassad kost.
Kontakt: rikard.landberg@chalmers.se, 031-772 27 32. I Almedalen tis-ons.

ENERGI
Tomas Kåberger, professor, vice styrkeområdesledare Energi, Chalmers
Flitig debattör och specialist inom förnybar energi. Arbetar med Chalmers industrisamarbeten inom energiområdet. Hans forskning fokuserar på energiteknisk utveckling och marknadsvillkor.
Kontakt: tomas.kaberger@chalmers.se. I Almedalen hela veckan.

Filip Johnsson, professor i energiteknik, Chalmers
Flitig debattör. Hans forskning är inriktad på åtgärder för att minska klimatpåverkan från energisystemet. Forskningen behandlar dels tekniska frågeställningar avseende el- och värmeproduktion och dels hur hela energisystemet kan ställas om till år 2050.
Kontakt: filip.johnsson@chalmers.se, 031-772 14 49

Mats Rydehell, styrkeområdesledare Energi, Chalmers
Energigeneralist.
Kontakt: mats.rydehell@rydehell.se, 0708-27 97 28

MARITIMA FRÅGOR OCH CIRKULÄR EKONOMI
Karin Andersson, biträdande professor, Mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers
Specialist inom maritim miljövetenskap.
Kontakt: karin.andersson@chalmers.se, 0706-28 21 52.

Kent Salo, forskare, Mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers
Specialist på mätning och karaktärisering av luftemissioner från fartyg.
Kontakt: kent.salo@chalmers.se, 031-772 56 56

FOSSILFRIA BRÄNSLEN
Maria Grahn, forskare vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers
Forskar inom hållbara energi- och transportsystem, bioenergi, drivmedel, elektrobränslen och sjöfart.
Kontakt: maria.grahn@chalmers.se, 0706-22 09 34. I Almedalen mån-tor.

Frances Sprei, forskare vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers
Hon forskar kring elektrifiering av fordonsflottan, alternativa fordonsbränslen och hållbar rörlighet genom innovationer som bilpooler och samåkning. Hennes mål är att hitta och utvärdera incitament, affärsmodeller och metoder för att göra människors resande mer hållbart.
Kontakt: fsprei@chalmers.se, 031-772 21 46. I Almedalen tisdag.

Elna Holmberg, föreståndare Svenskt el- och hybridfordonscentrum, Chalmers
Specialist på hybridfordon. Swedish Electromobility Centre är ett nationellt kompetenscentrum för forskning och utveckling av el- och hybridfordon.
Kontakt: elna.holmberg@chalmers.se, 031-772 18 45

KLIMATFRÅGAN
Fredrik Hedenus, docent vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers
Specialist på frågor kring kött och klimat. Han forskar kring strategier för att minska klimatpåverkan från energi och matproduktion, även styrmedel och effekter av olika tekniska och beteendemässiga åtgärder. SVT/UR:s expert i tv-programmet Zero impact.
Kontakt: hedenus@chalmers.se, 031-772 34 53

David Andersson, forskare, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers
Forskare i hållbar konsumtion, styrmedel för att minska utsläpp och effekter av olika tekniska och beteendemässiga åtgärder. Vd för appen Svalna, ansvarig för beräkningarna i SVT/UR:s tv-program Zero Impact.
Kontakt: david.andersson@chalmers.se, 0739-54 38 51. I Almedalen tis-tor.

BOSTÄDER
Ola Nylander, professor i arkitektur, Chalmers
Föreståndare för Centrum för Boendets arkitektur, undervisar inom ämnet bostadens arkitektur och boende, forskar med fokus på allmännyttigt boende. Debattör och krönikör.
Kontakt: ola.nylander@chalmers.se, 0730-34 63 48

Kajsa Crona, adjungerad professor i Boendets arkitektur, Chalmers
Bygger upp en nationell plattform för kunskap och forskning kring boende och bostad. Idag är hon studiochef för bostäder och inredning på Sweco, Göteborg.
Kontakt: kajsa.crona@chalmers.se, 031-61 79 73. I Almedalen mån-ons.

Hanna Morichetto, arkitekt och doktorand, Chalmers
Forskar kring bostäder, välbefinnande och hälsa vid Centrum för Boendets arkitektur.
Kontakt: hanna.morichetto@chalmers.se, 0733-88 09 61. I Almedalen tis-tor.

STADSUTVECKLING
David Simon, professor och föreståndare för Mistra Urban Futures, Chalmers
Professor i geografi från University of London, rådgivare till UN Habitat on cities and climate change.
Kontakt: david.simon@chalmers.se, 0708-64 27 80

Sandra Valencia, PhD and Lead researcher, Mistra Urban Futures, Chalmers
Forskar inom strategier för att uppnå FN:s hållbarhetsmål genom lokalt engagemang.
Kontakt: sandra.valencia@chalmers.se, 031-772 68 83

Margareta Forsberg, doktor och plattformsledare, Mistra Urban Futures, Chalmers
Ansvarar för Göteborgsplattformen inom Mistra Urban Futures.
Kontakt: margareta.forsberg@chalmers.se, 031-772 49 78

DIGITALISERING
Magnus Almgren, docent i data- och informationsteknik, Chalmers
Specialist inom hållbar digitalisering, datasäkerhet och säkra IT-system.
Kontakt: magnus.almgren@chalmers.se, 031-772 17 02. I Almedalen mån-ons.

VÅRDEN
Henrik Eriksson, docent vid Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers
Forskar inom förbättringar av vården, kvalitet och kvalitetsutveckling, processledning och processorientering samt organisatorisk och affärsmässig excellens på Center for Healthcare Improvement, CHI, på Chalmers. Arbetet handlar om att dels producera kunskap men också att bidra till förbättringar av praktiska problem.
Kontakt: henrik.eriksson@chalmers.se, 031-772 81 84. I Almedalen tisdag.

Mikael Persson, professor vid Elektroteknik, Chalmers
Han är specialist inom signalbehandling och medicinsk teknik, och initiativtagare till MedTech West, en samarbetsplattform för forskning, utbildning, utveckling och utvärdering av nya biomedicinska begrepp och tekniker.
Kontakt: mikael.persson@chalmers.se, 031-772 15 76. I Almedalen sön-ons.

UTBILDNING OCH SKOLA
Samuel Bengmark, bitr. professor i matematik, Chalmers
Ansvarig för kombinationsprogrammet Lärande och ledarskap, ett masterprogram som ger examen både som lärare och civilingenjör. Ansvarar även för fortbildning inom samma område.
Kontakt: samuel@chalmers.se, 031-772 53 02

ÖVRIGA
Kristina Liljestrand, doktor vid Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers
Studerar hur man kan minska matsvinn i livsmedelslogistiksystem.
Kontakt: kristina.liljestrand@chalmers.se, 031-772 13 30. I Almedalen onsdag fm.

Christian Sandström, docent vid Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers
Expert angående hur digitaliseringen påverkar etablerade branscher. Forskar på bland annat 3D-printning och delningsekonomin.
Kontakt: christian.sandstrom@chalmers.se, 031-772 13 55. I Almedalen mån-ons.

Per-Olof Arnäs, universitetslektor vid Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers
Expert på transportlogistik.
Kontakt: per-olof.arnas@chalmers.se, 031-772 13 34

Martin Cederwall, professor i teoretisk fysik, Chalmers
Medverkar i samtal kring relationen mellan religion, naturvetenskap och humaniora.
Kontakt: martin.cederwall@chalmers.se, 031-772 31 81. I Almedalen sön-ons.

FÖR MER INFORMATION:
Christian Borg, presschef, Chalmers
Koordinerar Chalmers medverkan och talespersoner i Almedalen. Förmedlar kontakt.
Kontakt: christian.borg@chalmers.se, 031-772 33 95

Johanna Wilde, presskommunikatör, Chalmers
Förmedlar kontakt.
Kontakt: johanna.wilde@chalmers.se, 031-772 20 29

Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers i Göteborg. Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda.