Skip to main content

Chalmers fyller 175 år och firar med kungaparet i spetsen

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 13:49 CEST

Av: Bodil Vesterlund Tingsby

Den 5 november fyller Chalmers tekniska högskola i Göteborg 175 år. Med kungaparet i spetsen firas en födelsedag som blickar både bakåt och framåt. En utställning med skolans första slöjdalster invigs. Ämnet för födelsedagen är miljö med påståendet att klimatproblemen går att lösa.

Porträtt av William Chalmers. Foto: Jan-Olof Yxell
Man kan nog säga att Chalmers historia är en typisk göteborgshistoria. Ung man av skotsk härkomst seglar till Kina, gör sig en förmögenhet, blir direktör i Ostindiska kompaniet och donerar på ålderns höst en ansenlig summa till stadens väl och ve. William Chalmers blev alltså en av stadens kända donatorer och för hans del gick en del av arvet till Sahlgrenska och en annan till "en Industrie-Skole för fattige barn".

Det stora renrumslaboratoriet på MC2. Foto: Jan-Olof Yxell
Det mesta som hörs om Chalmers tekniska högskola i Göteborg handlar om framtiden. Här utbildas framtidens ingenjörer och arkitekter, formas ett kommande näringsliv av blivande entreprenörer och utforskas framtida lösningar på tekniska problem.

Chalmers röst i samhällsdebatten har denna höst rört allt från bristen på kvinnliga studenter till fordons- och energiforskning.

Avancez! Så lyder Chalmers motto. Att det betyder framåt hindrar väl inte att man dagarna runt en 175-årsdag ändå blickar tillbaks en stund på vad som varit.

Övre kemiska laboratoriet på Chalmerska Institutet, Storgatan, tidigt 1900-tal. Källa: Chalmers
Det började blygsamt i ett hus vid Lilla Bommen med tre lärare och tio elever. 40 000 ingenjörer, arkitekter och 4 000 avhandlingar senare har högskolan mer än 10 000 studenter och nästan 2 000 forskare och lärare. Alstren från den första slöjdskolan kan nu ses i en utställning i Chalmers kårhus.

En lång kamp mellan 1880 och 1940 om att uppnå titeln Statlig högskola beskrivs i en nyskriven bok av idéhistorikern Henrik Björck "Staten, Chalmers och vetenskapen", utgiven på bokförlaget Nya Doxa.

Några av modellerna i utställningen. Foto: Jan-Olof Yxell
1994 var det dags att frigöra sig från staten för att ombildas till stiftelse. I den nyutkomna skriften "Tio år som stiftelsehögskola" sägs förändringen ha gjort Chalmers mer självständigt och dynamiskt, mer av fri entreprenör än myndighet.

William Chalmers donation gav skolan en årlig avkastning på 3 000 riksdaler banco. Dagens omsättning på två miljarder ger avkastningar som räcker till att ge högskolans forskning världsrykte.

Chalmerscortègen 2002. Foto: Jan-Olof Yxell
I hemstaden märks chalmeristerna mest på Valborgsmässoaftonen. Sedan 1910 drar de då ut på gator och torg med den i dag så välkända Cortègen.

Miljöforskningen står i centrum när kungaparet och många andra från samhällets olika delar den 5 november kommer för att fira Chalmers 175 år. Professor Christian Azar håller födelsedagens föreläsning och påstår i den att klimatproblemen går att lösa. Frågan är bara hur!

Den som vill veta mer om Chalmers, stort som smått, seriöst som kuriöst, går in på länkarna efter denna artikel, eller vänder sig till informationsdirektör Bodil Vesterlund Tingsby,
e-post: bodil.vesterlund@adm.chalmers.se, tfn 031 772 2548.

För bilder kontakta Jan-Olof Yxell,
e-post: jan-olof.yxell@adm.chalmers.se, tfn: 031 772 1717.

Historiska axplock:
1822
Flickor får undervisning i "lättare fruntimmersslöjder, såsom karda och spinna" på Chalmers.
1829
Chalmersska Slöjdeskolan start den 5 november med 10 elever och 3 lärare.
1838
Carl XIV ger stadgar för Chalmers, bland annat att den skall vara avgiftsfri.
1879
Tofsmössan införs. Förebilden är norska gymnasiestudenters "duskeluen".
1883
Chalmerska ingenjörsringen skapas.
1904
Chalmers får elevkår.
1910
Första cortègen rullar i Göteborg med bl a en velociped och en automobil (med skottkärrehjul).
1912
Gustaf Dalén får nobelpriset i fysik.
1937
Chalmers blir Teknisk högskola.
1956
Första direktsända TV-sändningen genomförs den 17 mars från Chalmers.
1994
Chalmers blir stiftelsehögskola den 30 juni.