Skip to main content

Chalmers inför antagningsprov till civilingenjörsutbildningar

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 08:53 CET

De två civilingenjörsprogrammen "Teknisk fysik" samt "Arkitektur och teknik" tar för första gången hösten 2007 in en del av sina nybörjare efter antagningsprov. Upp till en tredjedel av de behöriga kan få en studieplats via provet, som är uppdelat i en matematik- och en fysikdel, och i stort sett behandlar innehållet i gymnasiekurserna i de ämnena.

Martin Cederwall, programansvarig för civilingenjörsutbildningen i Teknisk fysik vid Chalmers och ansvarig för provet, ser flera poänger med att införa en ny princip för antagning, parallellt med de traditionella:

- Med höga antagningspoäng på gymnasiebetygen är konkurrensen om platserna hård. Det finns antagligen en grupp gymnasieelever med utpräglat matematik- och fysikintresse, men mer måttliga medelbetyg, som inte söker utbildningarna. Att ta in en del av de sökande på ett specialutformat prov istället för på betyg eller det mer allmänna högskoleprovet kan komma att attrahera den elevgruppen.

- Det är inte ovanligt att elever gör taktiska val i dagens gymnasieskola. Det handlar om val av program och kurser, på vilka det är lättare att få höga betyg, med senare komplettering av de kurser som är särskilt behörighetskrav. Det förekommer också att elever, speciellt de som inte läser vidare direkt efter avslutad gymnasieutbildning, lyckats förtränga en stor del av den matematik och fysik de läst. Ett inträdesprov visar tydligt att vi förväntar oss att de studenter som kommer till oss har vissa grundläggande färdigheter som vi kan bygga vidare på, säger Martin Cederwall.

Provet har även en rättviseaspekt. Dagens betygssystem, och inte minst den betygsinflation systemet lett till, gör att det är näst intill omöjligt att veta vilka kunskaper och förmågor som döljer sig bakom betygen:
- Vi tror att tiden är mogen att värdera ämneskunskaper och individuell talang högre. Inom konstnärliga utbildningar har det varit praxis i alla år, men i övrigt mer eller mindre tabubelagt. Erfarenheter i bl.a. Tyskland visar att den här typen av antagning leder till bättre motiverade och presterande studenter och mindre avhopp, och vi är nyfikna på om vi kommer att se samma effekt, säger Martin Cederwall.

Inför årets antagning gäller provet endast för Teknisk fysik och Arkitektur och teknik på Chalmers. Det kan dock genomföras även i Lund, Stockholm och Luleå.
- Vi hoppas att inför antagningen 2008 kunna samarbeta med fler program på fler universitet, säger Martin Cederwall.

Mer detaljerad information om provet:
www.matematik-och-fysikprovet.se

Kontakt: Martin Cederwall, professor i teoretisk fysik och programansvarig för civilingenjörsutbildningen i Teknisk fysik
martin.cederwall@chalmers.se
Tel. 031 772 31 81


Ann-Christine Nordin
Webbjournalist Redaktör Chalmers Nyheter
http://chalmersnyheter.chalmers.se/
Tel. 031 772 2565 Mobil 073 0794 365