Skip to main content

Chalmersavknoppning säljs till LC-Tec Holding

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 09:21 CET

Företaget Ecsibeo är sprunget ur forskning i fysik och kemi vid Chalmers och Göteborgs universitet. Huvudägare är riskkapitalbolaget Chalmersinvest. Nu säljs Ecsibeo till LC-Tec Holding.

Ecsibeo AB utvecklar teknik för bättre prestanda i bild- och teveskärmar som baseras på flytande kristaller (LCD). Bolaget bildades 2001 och dess verksamhet baseras på forskning i fysik och kemi vid Chalmers och Göteborgs universitet som pågått sedan 1980-talet. Forskning och utveckling har skett i samverkan mellan företaget och akademin alltsedan starten.

- Vi är glada att medverka till att Ecsibeo får en bra ägare med möjlighet att vidareutveckla affärerna. Det finns uppenbara samordningsfördelar mellan bolagen, och vi är mycket nöjda med att fortsätta som delägare i den nya bolagsgruppen, säger Ingvar Andersson, VD för Chalmersinvest.

Köparen LC-Tec Holding är sedan 2003 noterat på NGM Nordic MTF med cirka 1 000 aktieägare. Bolaget driver verksamhet med utveckling och småskalig tillverkning av LCD-komponenter och system i Borlänge, samt exploatering av en teknik för tre-dimensionella displayer i USA.

Samtidigt med köpet av Ecsibeo införlivas även systerbolaget LC-Tec Automation, som driver verksamhet med tillverkning i Kina. Efter förvärven kommer bolagsgruppen att ha en omsättning om 30 - 40 Mkr per år.

Ägarna i Ecsibeo erhåller aktier i LC-Tec Holding som likvid. Chalmersinvest erhåller cirka 10 procent i den nya bolagsgruppen.

Tillgångarna i Ecsibeo består huvudsakligen av tre olika patentportföljer. Störste ägare är AB Chalmersinvest. Bland övriga ägare återfinns Innovationsbron, Holdingbolaget vid Göteborgs Universitet, Hörnell Teknikinvest samt några av forskarna vid Chalmers och GU.

Hörnell Teknikinvest ägs helt av Åke Hörnell, grundare av företaget Hörnell Elektrooptik, som 2004 avyttrades till 3M. Åke Hörnell utsågs 1996 till hedersdoktor vid Chalmers.

För mer information, kontakta:
Ingvar Andersson, VD Chalmersinvest, ordförande Ecsibeo
Tel: 0705- 11 46 27

Jan Nordin , ordförande LC-Tec Holding
Tel: 0706- 19 78 01

Johan Felix, VD Ecsibeo
Tel: 0733- 94 09 43

Fakta Chalmersinvest
Chalmersinvest är ett riskkapitalbolag som arbetar i mycket tidiga faser, och som endast investerar i nystartade teknikföretag från högskolemiljön i Göteborg.

Chalmersinvest är helägt av Chalmers tekniska högskola. Utöver finansiering medverkar Chalmersinvest aktivt i utveckling och strukturering av engagemangsföretagen. Chalmersinvest samverkar med flera riskkapitalbolag eller andra finansiärer som investerar större medel i skedet efter Chalmersinvest.

Länkar:
Chalmersinvest
http://www.chalmers.se/sections/samverkan/innovationer_och_ent/chalmersinvest

Ecsibeo
http://www.ecsibeo.se/contact/index.php

LC-Tec Holding
http://www.lctecdisplays.com/default.asp

Åke Hörnell, hedersdoktor på Chalmers 1996
http://www.chalmers.se/sections/om_chalmers/akademiska_hogtidlig/promotion/hedersdoktorer/ake-hornell

Artikeln på Chalmers nyheter>>
http://chalmersnyheter.chalmers.se/Article.jsp?article=8854