Skip to main content

Energiforskning på Chalmers belönas med ABB-stipendium

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 11:52 CET

Teknologie doktor Christophe Demazière på Avdelningen för nukleär teknik vid Chalmers, har fått årets stipendium ur Gunnar Engströms ABB-stiftelse för sin framgångsrika forskning om reaktordiagnostik och säkerhetsanalys av kärnkraftsreaktorer. Han får 50 000 kronor.

Christophe Demazière har bland annat utvecklat en beröringsfri metod för att bestämma en viktig säkerhetsparameter hos kärnreaktorer, den så kallade moderatortemperaturkoefficienten, MTK. År 2002 disputerade han på den här metoden:

- Det tillhör inte vanligheterna att en applikation man disputerar på är användbar. Men den har testats framgångsrikt på Ringhals flera gånger och den funkar.

Till skillnad mot de traditionella metoderna som är kostsamma och tidskrävande samt innebär någon form av störning av driften på kärnkraftsreaktorerna kan Demazières mätmetod användas utan att störa driften. Den kan komma att ersätta den traditionella metoden där det krävs reducerad reaktoreffekt under ett helt dygn för att genomföra en mätning.

Efter sin avhandling har Christophe Demazière undervisat och forskar inom områdena termohydraulik och flödesberäkningar. Man pratar om ett- och tvåfasflöde med rent vatten, som i Ringhals tryckvattenreaktorer, respektive kokande vatten, vatten och ånga i blandning, som i de övriga reaktorer som är kokvattenreaktorer.

- Det jag gör nu har inte så mycket med min avhandling att göra. I Sverige byggs det inga nya reaktorer. Så jag undersöker hur man kan öka effekten. Beräkningarna gör vi i min forskargrupp på kärnkraftsreaktorn Ringhals-3. I det här arbetet gör vi flödesberäkningar för att undersöka säkerhetsmarginalerna i kärnkraftsreaktorn efter effekthöjningen. Uppdraget gör vi för Statens kärnkraftinspektion, SKI, säger Christophe Demazière.
Säkerheten i en reaktorhärd handlar alltid om att man inte skall få härdsmälta, och för detta måste man kyla härden under alla omständigheter och man måste veta hur det går till under olika normala och onormala strömingslägen och temperaturutvecklingar.

Så här berättar Imre Pazsit, professor i nukleär teknik på Chalmers, om Christophe Demazières forskning:

"Det som är nytt och banbrytande med Christophes arbete är att han och en kollega kör "kopplade härdfysikaliska-termohydrauliska koder" för säkerhetsanalys av effekthöjningar i svenska reaktorer. Gruppen som Christophe leder är först i världen att genomföra koppling mellan ledande systemkoder.

Tidigare körde man dessa var för sig, det vill säga en härdberäkning med givna termohydrauliska randvillkor och vice versa. Men neutron/härdfysiken och termohydrauliken påverkar varandra i verkligheten, och därför måste de behandlas som ett gemensamt system av koder. Denna sammankoppling har blivit möjlig ganska nyligen tack vare dagens datorkraft och programmeringsfinesser.

Men tidigare har ingen lyckats att koppla de svenska härdfysikaliska koderna som heter "CASMO" och "SIMULATE" som är världsledande, och tillverkas av Studsvik och America i Boston och används världen över, med amerikanska säkerhetsmyndighetens termohydraulikkoder "RELAP" och "TRACE". Inte ens en rad ledande amerikanska universitet och institut lyckades med det, men Christophe knäckte det. Det är så nytt att det inte ens finns dokumenterat ännu."

Gunnar Engströms ABB-stiftelse har som syfte att uppmärksamma och belöna yngre, framgångsrika forskare för deras insatser inom svensk energiforskning. Stiftelsen har sedan starten 1983 delat ut ett eller flera priser varje år och årets pristagare är den 44:e i ordningen. Målgruppen för stipendiet är bred, vilket gör priset intressant för hela den svenska energiforskningen. Resultat som belönas ska ha, eller ser ut att få, praktisk och ekonomisk betydelse för energitillförsel, energikonvertering, energilagring eller energihushållning.

Stipendiet delas ut senare under våren på Chalmers tekniska högskola.

Mer information:
Imre Pazsit 031 772 3081
imre@nephy.chalmers.se
Christophe Demaziere 031 772 30 82
demaz@chalmers.se


--
Ann-Christine Nordin
Webbjournalist Redaktör Chalmers Nyheter
http://chalmersnyheter.chalmers.se/
Tel. 031 772 2565 Mobil 073 0794 365