Skip to main content

Föreläsningsserie i energiteknik

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 16:00 CET

Torsdagar våren 2006, kl. 17.15 – 19
Sal HA3, Hörsalsvägen 4, Chalmers tekniska högskola
Upplysningar: Thomas Lindquist tel. 070-3088 501
e-post thomas.lindquist@chalmers.se
- Serien är öppen för alla och avgiftsfri. Ingen föranmälan!

16 mars - Barsebäcks stängning – kompenseras med ny kärnenergi?
Föreläsare: Ragnar Hellborg, prof. em., Fysik, Lunds universitet

Barsebäcks sista reaktor stängdes för snart ett år sedan.
Elförbrukningen i Sverige – och i övriga världen – ökar ständigt. Vad kan tänkas kompensera bortfallet från Barsebäck och det ökande behovet? Hur mycket kommer de pågående effektökningarna i svenska reaktorer och import av ny finsk kärnenergi att bidraga?
– Är ”sol och vind” realistiska alternativ på kort och lång sikt?

23 mars - Bygga-bo-dialogen – för energieffektiva och sunda hus
Föreläsare: Yogesh Kumar, projektledare, Boverket, Bygga-bo-dialogen
Föreläsare: Eva Sikander, civ ing, Sveriges provnings- och forskningsinstitut, SP

Det är lönsamt att bygga bra och förvalta väl! – Samtidigt kan man förverkliga samhällets miljömål.
I Bygga-bo-dialogen satsar spjutspetsföretag och kommuner på nya sätt att tänka och nya sätt att verka inom en mängd delområden. Yogesh berättar om detta. Längst har man kommit med utbildningen av byggnadsarbetare, installatörer,
fastighetsskötare m.fl. Denna erbjuds kostnadsfritt till hela bygg- och fastighetssektorn! Eva berättar om formerna – dialogen är viktig! – och innehållet.

30 mars - Framtidens fordon och bränslen
Föreläsare: Olle Hådell, civ ing, Vägverket, huvudkontoret

Idag diskuteras den framtida användningen av en brokig skara drivmedel – från traditionell bensin och diesel till naturgas och vätgas liksom alkoholer och syntetiska fordonsbränslen från biomassa. Redan finns hybridbilar med el- och explosionsmotor att köpa; många vill se bränslecellens genombrott. Gröna bilar eller blå dunster – vi får en vägledning i miljödjungeln.

6 april - ”Handlingsprogram för energieffektivitet och energismart byggande”
Föreläsare: Anna Sander, departementsråd, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Denna energiproposition, en av flera, presenteras i mitten på mars. Anna berättar om processen att ta fram den.
När detta skrivs vet vi inte alla dess delar. Men syftet är att få ner den totala energianvändningen i bebyggelsen. Åtgärder som skall bidra med detta finns i handlingsprogrammet.
– Hur kan propositionen påverka byggare, hyresgäster och småhusägare? – Vad behövs för forskning?

27 april - För varmt och för kallt blir skönt inneklimat med prisbelönt teknik
Föreläsare: Thomas Hallén, teknisk direktör, Akademiska hus, Göteborg

För varmt eller för kallt – båda lika fel om vi skall må bra hemma och på jobbet. Att rätta till kan bli dyrt, i apparater och drift.
Förra året vann Tomas Hallén Stora energipriset från Sweco och IVA för sin metod med marklager. För Akademiska hus betyder det att energi för kyla och värme har minskat till en femtedel för kontor och laboratorier.
– Tomas berättar om tekniken och andra möjligheter som öppnas när man ser huset, dess installationer och oss brukare i en helhet.

Föreläsningsserien arrangeras av Chalmers EnergiCentrum – CEC
www.cec.chalmers.se


Ann-Christine Nordin
Webbjournalist Redaktör Chalmers Nyheter
http://chalmersnyheter.chalmers.se/
Tel. 031 772 2565 Mobil 073 0794 365