Skip to main content

General Motors väljer Chalmers

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 08:59 CEST

Nyligen utsågs Chalmers som en förebild för General Motors samarbete med universitet världen över. Det handlar om de web-baserade utbildningar för ingenjörer som Chalmers tekniska högskola levererar till General Motors. Redan efter ett par års samarbete har diskussioner om utökat samarbete startat.

Världens största biltillverkare, General Motors, GM, och Chalmers tekniska högskola i Göteborg inledde år 2002 ett samarbete för kompetensutveckling av företagets ingenjörer.
GM ser fortbildning i samverkan med världens främsta universitet som en viktig faktor för företagets framtida konkurrenskraft.
Det var Chalmers världsledande fordonsforskning och väl etablerade relation till SAAB Automobile som gjorde att valet i vår del av världen föll på Chalmers.

På ett symposium nyligen, arrangerat av GM och University of Michigan, USA, fick Chalmers det senaste beviset på General Motors uppskattning. Med hjälp av helt och hållet web-baserade kurspaket från Chalmers Industrihögskola har GM:s ingenjörer världen över kunnat vidareutbilda sig i ämnen som säkerhet, miljö och materialkunskap, och företaget framhåller Chalmers pedagogik och utbildningsform som en förebild och modell för sina samarbetspartners.

General Motors identifierade 1984 global kompetensutveckling som ett konkurrensverktyg och bildade en intern utbildningsorganisation kallad TEP, Technical Education Program. Dess syfte är att med hjälp av global distansundervisning förse företagets ingenjörer och leverantörer med den spetskunskap som behövs för att stärka konkurrenskraften på en fordonsmarknad i ständig utveckling.

I framtidsdokumentet "Global Needs Assessment" utpekar General Motors återigen de anställdas kunskapsnivå som ett måste för en stärkt position på marknaden. Företaget har ytterligare behov av förstklassiga och väl fungerande kurser med global räckvidd, och diskussionerna med Chalmers om en utökad utbildningssamverkan har redan inletts.

- Att få så goda omdömen från världens största fordonstillverkare är verkligen en fjäder i hatten, säger Chalmers rektor Jan-Eric Sundgren. Det är något vi uppnått tack vare stark miljö- och fordonsforskning plus god och tekniskt avancerad pedagogik. Att på detta sätt bidra till näringslivets och samhällets utveckling är centralt för oss.

För ytterligare information kontakta:
Informationsdirektör Bodil Vesterlund Tingsby
Tel: 031-772 25 48, 0705-18 03 83.
E-post: bodil.vesterlund@adm.chalmers.se