Skip to main content

Klimatforskare - Så löser vi markbristen

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 13:50 CET

På FN:s klimatmöte i Köpenhamn kommer ett antal forskare från Chalmers och Göteborgs universitet att fokusera på vad de stora utmaningar som klimatförändringar, förändrade matvanor och efterfrågan på biobränslen innebär och hur de kopplar till varandra.

Världens jordbrukssystem är redan idag under hård press. Effekterna av klimatförändringarna har börjat visa sig i form av svår torka och översvämningar av jordbruksmark. Samtidigt innebär en ökad efterfrågan på kött, bioenergi och biobränslen att allt större landområden tas i anspråk för att tillgodose produktionen. Ökade matpriser, med fler hungrande i världen, samt tropisk avskogning för ökad jordbruksproduktion är synliga resultat av detta.

På seminariet "Climate policy and land scarcity - finding effective responses" den 14 december presenterar forskarna tre olika möjligheter för att minska trycket på jordbrukssystemet och världens skogar.

 

Mer information i pressmeddelandet på Chalmers nyheter >>
http://chalmersnyheter.chalmers.se/Article.jsp?article=14472

 

------------------------------------------------
Ann-Christine Nordin
Nyhetsredaktör
Mediesamordnare
Chalmers tekniska högskola
Kommunikation och Marknad
412 96 Göteborg
Tel: +46 (0)31 772 2565
www.chalmers.se <http://www.chalmers.se>