Skip to main content

Lagrad resrutt kan minska energiförbrukningen med 10 procent

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 08:00 CEST

Vid långa körningar använder laddhybridbilar förbränningsmotorn mer än nödvändigt. Chalmersforskaren Viktor Larsson har utvecklat en metod för att få bilen att minnas återkommande rutter och därmed utnyttja batteriet optimalt. Strategin kan minska bränsleförbrukningen med upp till 10 procent jämfört med konventionella metoder.

Laddhybridbilar kan minska vårt beroende av fossila bränslen betydligt, men för längre resor behövs ännu både el och bensin eller diesel för att färdas hela sträckan. Den vanligaste lösningen är att förbränningsmotorn tar vid när batteriet är tömt på energi – en strategi som ger låg energieffektivitet i längden.

Genom att schemalägga användningen av batteriet kan man sänka bränsleåtgången avsevärt för vissa körningar, men då krävs att bilen redan känner till den rutt som ska köras. Chalmersforskaren Viktor Larsson har arbetat fram en metod som gör att bilen själv kan identifiera återkommande rutter och förberäkna när batteriet bör användas och när det är mer energieffektivt att driva bilen på bensin. Metoden går att använda i fordon som redan nu är i produktion, med hjälp av befintlig teknologi. Han beskriver hur det skulle kunna fungera:

– Efter varje körning kan fordonet ladda upp statistik till en server som identifierar återkommande rutter och beräknar en optimal strategi för energihanteringen. Strategin överförs till bilen. Vid nästa körning kan bilen antingen försöka identifiera rutten helt själv eller be föraren att bekräfta om någon av de vanligaste rutterna ska köras, säger Viktor Larsson.

Man kan också tänka sig att systemet finns i en app på förarens mobiltelefon, istället för att ligga på en server.

Under det senaste året har Viktor Larsson bedrivit forskningen i samarbete med Volvo Cars, och tagit fram funktioner som testats i deras V60 Plug-in Hybrid.

– Vid simuleringarna som vi gjort såg vi att bränsleförbrukningen kunde minskas med upp till 10 procent jämfört med den strategi som används nu.

Viktor Larsson presenterar sin doktorsavhandling på måndag den 12 maj. Avhandlingens titel är Route Optimized Energy Management of Plug-in Hybrid Electric Vehicles

Projektet Energy management of HEVs – fuel optimal control är en del av Svenskt hybridfordonscentrum (SHC) och har utförts på Chalmers i samarbete med Volvo Cars.

För mer information, kontakta:

Viktor Larsson, Chalmers, 073-651 29 68, viktor.n.larsson@chalmers.se

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers, Chalmers har 11.000 fulltidsstudenter och 3000 anställda.