Skip to main content

Laser kan bli botemedel mot hjärnsjukdomar som Alzheimers och Parkinsons

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 08:00 CET

Forskare på Chalmers har tillsammans med polska forskare upptäckt en metod som kan leda till behandling mot sjukdomar som Alzheimers, Parkinsons och Creutzfeldt-Jakobs (den så kallade galna kosjukan) med hjälp av laserljus. Resultaten publicerades igår i den ansedda tidskriften Nature Photonics

Forskarna har visat att det går att skilja ut oönskade proteinansamlingar, eller aggregeringar av proteiner, som tros orsaka sjukdomarna, från det välfungerande proteinet i kroppen med hjälp av multi-fotonlaserteknik.

– Ingen har tidigare pratat om att använda enbart ljus för att ta bota dessa sjukdomar. Det är en helt ny approach och vi tror att detta kan bli ett genombrott i forskningen om sjukdomar som Alzheimers, Parkinsons och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Vi har funnit ett helt nytt sätt att upptäcka dessa strukturer genom att enbart använda ljus från laser, säger Piotr Hanczyc, doktorand på Chalmers.

Lyckas man ta bort aggregeringarna så botar man i princip sjukdomen. Problemet har hittills varit att hitta och ta bort aggregeringarna.

Forskarna hyser nu stora förhoppningar om att kunna använda fotoakustisk behandling, som redan idag används för tomografi, för att eliminera det felfungerande proteinet. Idag behandlas amyloida proteinaggregeringar med kemiska substanser, både för att påvisa dem och för att eliminera dem. Vissa av dessa är giftiga och kan ge biverkningar vid behandlingen.

Med multifotonlaser skulle man kunna undvika dessa kemikalier och inte heller behöva operera för att ta bort proteinaggregaten. Det kan alltså bli möjligt att ta bort det skadliga proteinet utan att påverka omkringliggande hjärnvävnad.

Sjukdomarna uppkommer när amyloid beta-aggregat av proteiner ansamlas i stora mängder så att de hindrar cellprocesserna.

Olika proteiner skapar olika typer av amyloider, men med liknande struktur. Att de bildar aggregat skiljer dem från välfungerande proteiner. Forskarnas upptäckt gör att man med multifotonlaserteknik kan skilja de sjuka proteinaggregaten från de friska proteinerna.

Läs den vetenskapliga artikeln

För mer information, kontakta

Piotr Hanczyc, Chalmers, 0720-08 03 14, hanczyc@chalmers.se

Bengt Nordén, Chalmers, 0730-34 64 41, norden@chalmers.se

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.