Skip to main content

Malin Persson ny vd i Chalmers ägarstiftelse

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 10:36 CET

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har utsett Malin Persson till ny verkställande direktör. Den första april efterträder hon stiftelsens tillförordnade vd Stefan Johnsson som har haft den rollen sedan 1 oktober 2012.

Malin Persson har mångårig erfarenhet från stora svenska industriföretag bland annat SKF, ASG och Volvo. Inom volvokoncernen har Malin bland annat ansvarat för strategi och affärsutveckling. Under perioden  2007–2011 var hon vd för forsknings- och innovationsbolaget Volvo Technology.

– Jag är mycket glad över att vi kan hälsa Malin Persson välkommen till en av nyckelpositionerna på Chalmers. Malin är en erfaren ledare och gränsöverskridare, som redan har många samarbetspartners inom akademien och det omgivande samhället, säger Kurt Eliasson, styrelseordförande i Chalmersstiftelsen.

Malin Persson har länge varit engagerad i samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademi.

– Utbildning, forskning och innovation är centrala frågor för hela Sveriges globala konkurrenskraft. Stiftelsereformen gav helt nya möjligheter för Chalmers när det gäller långsiktighet, utveckling och fokus, säger Malin Persson.

– Som chalmerist och göteborgare är detta ett av de finaste uppdragen man kan ha och jag ser fram emot att få vara en del av dynamiken i chalmerssystemet.

Så drivs Chalmers
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola bildades av staten 1994 med uppdrag att fungera som ensam, långsiktig ägare av stiftelsehögskolan Chalmers.

Chalmers verksamheter inom utbildning, forskning och nyttiggörande genomförs inom det helägda aktiebolaget Chalmers tekniska högskola AB, eller kortare, högskolan. Rektor och verkställande direktör för Chalmers tekniska högskola AB är professor Karin Markides.

Ägarstiftelsen är yttersta garant för att högskolan fullgör sina åtaganden mot staten och andra viktiga intressenter. Stiftelsekapitalet är den finansiella basen. Förutom högskolan äger stiftelsen SSPA Sweden AB och är delägare i bland annat bolagen för teknikparkerna på Lindholmen och Johanneberg. I koncernen ingår också Chalmersfastigheter AB.

Kontakt:
Kurt Eliasson, styrelseordförande i Chalmersstiftelsen, 070-590 5217
Malin Persson, tillträdande vd Chalmersstiftelsen, 070-566 9327

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.