Skip to main content

Ny vidareutbildning för sjöfolk

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:55 CET

Nu startar fem nordiska lärosäten tillsammans en tvåårig maritim
masterutbildning. Det främsta syftet är att ge aktiva inom sjöfartens
verksamhet möjlighet att fördjupa och bredda sina kunskaper.
Utbildningen ger också bättre förutsättningar för framtida forskning.

Det är sjöfartsutbildningarna vid Chalmers tekniska högskola, Kalmar
högskola, Högskolan på Åland, Yrkeshögskolan Sydväst i Åbo, Finland och
Högskolan i Vestfold, Norge som samarbetar om masterutbildningen "Nordic
Master in Maritime Management". Programmet har tre spår - management
med fokus på ledarskap, sjöfartslogistik och teknisk drift och övervakning.

Sjöbefäl har tidigare inte haft någon naturlig fortsättning på sin
utbildning. Nu blir det lättare för till exempel en sjökapten att gå
iland och starta en ny karriär, eller uppdatera sina kunskaper i
ledarskap och drift och dessutom få en masterexamen. För att underlätta
för de yrkesverksamma att kombinera studier och arbete är det möjligt
att delvis studera på distans.

Utbildningen är den första i sitt slag och tillgodoser behoven från
såväl akademin som sjöfartsnäringen. Chalmers står som värdhögskola och
Fredrik Olindersson på Institutionen för sjöfart och marin teknik på
Chalmers är koordinator för programmet.

- Vi vill stärka underlaget för forskning och höja kompetensen inom
nordisk sjöfart. Idag finns ett ökande behov av forskning för att
sjöfarten ska kunna tackla framtida möjligheter och utmaningar. Till
exempel kan smartare sjöfartslogistik möta samhällets allt högre
miljökrav. Då är det viktigt att ta tillvara den erfarenhet som finns
hos folk i sjöfartsbranschen, att fånga upp dem som kanske vill forska
eller undervisa och att ge dem som fortsätter i ledande ställning den
senaste kunskapen, säger Fredrik Olindersson.

Idag är ett fartyg en modern arbetsplats, med moderna krav på ledarskap,
säkerhet och miljötänkande.

- Från sjöfartsnäringen har vi fått signaler om att det inför framtiden
behövs en ökad medvetenhet hos aktiv personal om att de deltar i det
globala logistiska nätverk där sjöfarten är en viktig del, säger Fredrik
Olindersson.

Önskestudenten på Nordic Master in Maritime Management är den som jobbat
ett par år efter sin examen som sjökapten, sjöingenjör eller med en
högre examen med inriktning på sjöfart. Urvalet bland de sökande görs på
både betyg och yrkeserfarenhet. Det är alltså en fördel, men inget krav,
att ha arbetat efter examen.

Samarbetet mellan de nordiska högskolorna var en förutsättning för att
starta utbildningen. Tanken är att utnyttja det bästa på varje ställe
samt att öka rekryteringsunderlaget. Respektive skola står för några
kurser vardera och studenterna kommer därmed att besöka och lära känna
alla de fem lärosätena.

- Det var en självklarhet för Sjöfartshögskolan i Kalmar att engagera
sig som partner i den kommande utbildningen. Vi tror att den kommer att
vara mycket attraktiv för utexaminerade studenter från
sjöbefälsutbildningarna i Kalmar. Att den till viss del har en lokal
prägel är förhoppningsvis också en positiv faktor, säger Jan Snöberg,
prefekt vid Sjöfartshögskolan i Kalmar.

Utbildningen vänder sig till tre huvudmålgrupper:
- Sjöbefäl som söker sig till landtjänst inom sjöfartsanknuten verksamhet
- Landanställa inom sjöfartsanknuten verksamhet som vill fördjupa sina
kunskaper inom sjöfartens logistik och verksamhetsområden
- Sjöbefäl som vill få en bredare och djupare förståelse för fartygets
framdrift för att sedan fortsätta arbeta till sjöss.

Fakta
Utbildningen leder till en Master of Science - examen:

Samtliga kurser på programmet ges på engelska.

Ansökningar ska vara inne senast den 15 april.
Läs mer om behörighet och detaljer på:
www.nordicmaster.info

För mer information, kontakta:
Fredrik Olindersson, programkoordinator
+4631-772 26 48, 0739-82 63 03
fredrik.olindersson@chalmers.se

Bild finns att ladda ned för media under Aktuella bilder här
http://chalmersnyheter.chalmers.se/bildermedia/bildkategori.jsp?category=212*

Medverkande parter i Nordic Master in Maritime Management*
Institutionen för sjöfart och marin teknik, Chalmers tekniska högskola,
Göteborg
http://www.chalmers.se/smt/SV/

Kalmar sjöfartshögskola, Högskolan i Kalmar
http://www.sb.hik.se/

Åland Polytechnic, Högskolan på Åland
http://www.ha.ax/

Sydväst Maritime in Åbo, Yrkeshögskolan Sydväst i Åbo, Finland
http://www.sydvast.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=77

Högskolan i Vestfold, Norge
http://www.hive.no/