Skip to main content

Sveriges mest värdefulla tillgång - kunskap

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 09:49 CEST

Konferens om upphovsrätter, patent- och varumärkesstrategier

På konferensen CIP FORUM 2003, som anordnas i Göteborg av Center for Intellectual Property Studies på Chalmers och Göteborgs universitet den 5-8 oktober kommer man att belysa de frågor som är avgörande och mycket viktiga för att skapa värde genom en "immateriell värdekedja" från idéskapande och skydd till kommersialisering och upprätthållande.

Har vi i Sverige förmågan att omvandla ny teknik och kunskap till framgångsrikt företagande? Hanterar vi de möjligheter som patent, varumärken och upphovsrättigheter etc. erbjuder? Besitter företagsledningarna tillräcklig kompetens när det gäller licensieringsstrategier, patentstrategier och varumärkesstrategier? Har våra revisorer, affärskonsulter och advokater förmågan att urskilja, värdera och understödja kommersialiseringen av intellektuella tillgångar och kapital?

CIP FORUM 2003 kommer att vara internationellt till sin karaktär. De 200 deltagarna kommer från multinationella företag, nya teknikbaserade företag och småföretag, riskkapital och investmentbolag, innovationssystem på universiteten, inkubatorer, forskargrupper, forskningsinstitut, advokatbyråer och IP-konsulter som är intresserade av hur företag kan skapa immateriella värden. Metoder, verktyg och strategier för att öka vinsterna, minska kostnaderna och riskerna samt fatta viktiga beslut avseende IP (intellectual property), innovation och entreprenörskap kommer att presenteras av ledande experter från USA och Europa.

Bland talarna kan nämnas Ralph Oman, Cynthia Cannady, Ulf Petrusson och Damon Matteo. Ralph Oman har över 20 års erfarenhet inom immaterialrätt och var under 8 års tid ansvarig för den amerikanska copyright-lagstiftningen. Dessförinnan var han medlem av den amerikanska senatens kommitté för juridiska frågor. Idag arbetar han som rådgivare i the Intellectual Property Group och som adjungerad professor på George Washington University Law School. Cynthia Cannady är ansvarig för IP policy och nya teknologier på World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO är ett FN-organ som verkar för globalt skydd av intellektuell egendom i samarbete med olika länders regeringar. Ulf Petrusson är föreståndare för Center for Intellectual Property Studies och en av Europas ledande experter inom Intellectual Property Management. Damon Matteo är vice VD med ansvar för immaterialrättsliga frågor på Palo Alto Research Center (PARC) i Silicon Valley, Kalifornien. Tidigare har han varit ansvarig för de globala licensstrategierna på såväl Hewlett-Packard som Xerox.

Under de senaste trettio åren har Sveriges tillgångar (mätt i BNP per capita) minskat dramatiskt: Sverige har gått från cirka fjärde till sjuttonde plats i jämförelse med andra OECD-länder. Samtidigt har utgifterna för forskning och utveckling mer än tredubblats under samma tid, vilket positionerar Sverige som det OECD-land som investerar mest i forskning och utveckling i procent av BNP. Hur kan det vara möjligt att våra relativa tillgångar minskar samtidigt som investeringarna i forskning och utveckling ökar?

Ett rimligt svar är att investering i forskning och utveckling inte är tillräckligt i sig själv för att skapa ekonomisk tillväxt. Vad som behövs är en förmåga att omvandla just denna forskning och utveckling, det vill säga i praktiken omvandla den kunskap som skapas i Sverige till bestående värden genom skapandet av nya teknikbaserade företag, licenserbjudanden och andra strukturer. Detta kan uppnås genom att utveckla nya färdigheter som kombinerar management, ekonomi, juridik och teknologi och som samtidigt fokuserar på att skapa reella värden från kunskap - immateriella tillgångar.

Konferensen hålls på Chalmers konferenscentrum i Chalmers kårhus den 5-8 oktober 2003.

Mer information:
www.cipforum.org
Bo Heiden, Center for Intellectual Property Studies vid Chalmers och Göteborgs universitet,
Tel: 031-772 8247
E-post:contact@cipforum.org