Skip to main content

73 000 bostäder saknas i Stockholms län

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 11:32 CEST

Stockholmsregionens befolkning ökar i allt snabbare takt. Förra året ökade länets befolkning med 104 personer varje dag. Stockholms bostadsbrist bromsar företagens utveckling och minskar tillväxten i regionen. En ny rapport från Handelskammaren visar att flyttskatterna måste sänkas för att flyttkedjor ska kunna skapas på bostadsmarknaden.

- Det krävs flera radikala grepp för att lösa den alarmerande bostadsbristen. Ambitiösa byggplaner räcker inte. En viktig åtgärd är att kraftigt sänka reavinsten vid försäljning av bostäder. I dag väljer äldre personer att bo kvar i sitt hus eller bostadsrätt eftersom det kostar för mycket att sälja. Stämpelskatterna i samband med husköp kan också bli höga och slår särskilt hårt mot Stockholm. Avgiften för lagfart och pantbrev ska vara lika stor i hela landet. Dessa skattesänkningar skulle bidra till att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Det säger Sofia Linder, analytiker vid Stockholms Handelskammare.

- Det saknas nära 73 000 bostäder i Stockholms län och läget förvärras varje år. En snabb lösning för att lindra bristen är att göra det lättare att hyra ut sin lägenhet i andra hand och del av sin bostad. En sådan åtgärd kan skapa över 50 000 nya bostadstillfällen, avslutar Sofia Linder.

Handelskammaren kräver:

* Ersätt stämpelskatterna för lagfart och pantbrev med avgifter
Det bör införas en fast avgift som motsvarar den administrativa kostnad som är förknippad med att upprätta lagfarter och pantbrev, alternativt en avgift baserad på bostadens storlek. Det skulle innebära att stämpelskatten för en likvärdig villa skulle bli lika hög oavsett var i landet den ligger. I dag betalar ett Stockholmshushåll som bott 20 år i sin villa drygt 600 000 i flyttkostnader (lagfart, pantbrev och mäklarkostnader).

* Avskaffa fastighetstaxeringssystemet
Fastighetstaxeringssystemet har minskat i privatekonomisk betydelse men bör ändock avvecklas. Sverige kan inte ha ett system som felvärderar landets småhus med i genomsnitt en kvarts miljon kronor.

* Sänk reavinstskatten vid försäljning av småhus och bostadsrätter 
Regeringen bör genomföra Skatteverkets förslag (från 2008) om att sänka reavinstskatten från dagens 22 procent till 12-13 procent. Det skulle finansieras genom att avskaffa uppskovsmöjligheten och successivt fasa ut beviljade uppskov. En sänkning av kapitalvinstskatten skulle vara ett närmande till vad som gäller i övriga EU.

* Personer ska få skattebefrielse för att fritt hyra ut del av sin bostad. Detta kan skapa 55 000 nya bostadstillfällen i Stockholms län.

* Inför fri andrahandsuthyrning
Det ska vara tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan att ange särskilda skäl om inte en bostadsrättsförenings stadgar eller hyreskontrakt föreskriver något annat. Det ska inte vara möjligt att i efterhand begära att hyresnämnden ska ändra en avtalad hyra.

Hela rapporten finns att läsa på www.chamber.se

För mer information kontakta informationschef Andreas Åström 073-633 55 55.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är en obunden näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och utbyte och verka för ett bättre företagsklimat i regionen. Handelskammaren har 2400 medlemsföretag som i sin tur har en halv miljon anställda. Läs mer om Stockholms Handelskammare på www.chamber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.