Skip to main content

Arbetet mot korruption förstärks ytterligare

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 12:54 CET

Institutet Mot Mutor har tillsammans med medlemsföretagen inom byggbranschen och huvudmannen Sveriges kommuner och landsting tagit fram nya riktlinjer som syftar till att tydliggöra vad man får göra mellan leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn.

- Gränsen för vad som betecknas som muta eller korruption måste tydliggöras. Att byggbranschen nu enats om enhetliga riktlinjer som tydliggör detta kommer att underlätta arbetet med att förebygga förekomst av mutor och korruption, det säger Helena Sundén.

För ytterligare information kontakta Helena Sundén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor, 0723-65 85 07 eller helena.sunden@institutetmotmutor.se.

Fakta om förslaget:

Målsättningen med överenskommelsen är att ge praktisk hjälp för att göra rätt genom exempel och etisk vägledning för leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn. Överenskommelsen har utformats för att möta omvärldens krav på ökad transparens och måttfullhet i affärsrelationer. Den reglerar hur berörda parter inom bygg- och fastighetssektorn ska agera, utifrån ett etiskt förhållningssätt och med fokus på affärsrelationen, då parterna ska mötas i olika sammanhang. Arbetsgruppen som har arbetat fram överenskommelsen består av: Byggherrarna, JM AB, NCC AB, Peab AB, Skanska Sverige AB, Sveriges kommuner och landsting, Sveriges Byggindustrier, Veidekke Sverige AB, med stöd av Institutet Mot Mutor (IMM).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.