Skip to main content

Arbetskraftsbristen hämmar Stockholmsekonomin

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 11:45 CEST

Andreas Hatzigeorgiou

Stockholms Handelskammare konstaterar att i en ny rapport att konjunkturen i Stockholms län fortsatt är starkare än normalt, men att risken för en avmattning ökar. Konjunkturindikatorn för första kvartalet 2016 minskar från 105,8 till 101,8. Stockholmsekonomin hålls tillbaka av en betydande arbetskraftsbrist som fortsätter att vara högre än på många år.

- Det är positivt att Stockholmsekonomin fortsatt är starkare än normalt. Men riskerna för en avmattning har ökat. Byggbranschen och delar av tjänstenäringar tappar fart. Utöver det är hushållen vådligt dystra. Stockholmsekonomins akilleshäl är arbetskraftsbristen som är värre än på många år. Inte minst IT-företagen i Stockholm har stora problem att hitta rätt arbetskraft.

Det säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

- Den ekonomiska aktiviteten i kombination med befolkningsökningen gör att huvudstadsregionens behov är stora. Vi behöver fler bostäder och investeringar i transporter samt kollektivtrafik. Kompetensförsörjningen måste säkras genom bättre möjligheter att locka talanger till regionen, vilket kan uppnås genom att låta våra företag erbjuda sina anställda optioner, avslutar Andreas Hatzigeorgiou.

Rapportens huvudpunkter:

 • Stockholmskonjunkturen försvagas i första kvartalet 2016, men fortsätter ändå att växa och ligger över det historiska genomsnittet. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 105,8 till 101,8.
 • Stockholms arbetsmarknad fortsätter att stärkas under första kvartalet. Syssel­sättningen ökar och de nya jobben kommer främst inom IT-branschen, byggindustrin, handeln med motorfordon och uppdragsverksamheten. Däremot minskar jobbens tillökningstakt.
 • Nu ökar problemen med att få tag i rätt kom­petens och arbetskraft. Brist på rätt personal förhindrar företagen att tillgodose efterfrågan på marknaden, vilket dämpar tillväxten. IT-branschen drabbas särskilt kraftigt, följt av byggindustrin och handeln med motorfordon.


  På den interaktiva siten www.stockholmsbarometern.se kan du läsa mer om Stockholmsbarometern samt själv laborera med statistiken.

  Hela Stockholmsbarometern finns på www.chamber.se/stockholmsbarometern

  Pressbilder på Andreas Hatzigeorgiou finns på https://goo.gl/H80V5C.

  Kontakta Andreas Åström, kommunikationschef på Stockholms Handelskammare, för mer information 073-633 55 55.

  Om Stockholmsbarometern
  Stockholmsbarometern tas fram av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Materialet bygger på den rikstäckande Konjunkturbarometern, från vilken svaren för Stockholms län har brutits ut och bearbetats. Stockholms Handelskammare tolkar och analyserar resultatet. Stockholmsbarometern ges ut varje kvartal med siffror från första kvartalet år 2000.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.