Skip to main content

Bygg ut cykelbanorna i Stockholms län

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 09:39 CEST

Elcykeln får en allt större betydelse vid arbetspendlingen. Med elcykel tar man sig fram både snabbare och längre. I år spår branschen att försäljningen av elcyklar kommer att fördubblas. Handelskammarens nya rapport visar att pendlingsradien runt Stockholm ökar avsevärt om man pendlar 30 minuter med elcykel. Inom pendlingsradien hamnar flera stora tillväxtområden, där tiotusentals bostäder byggs eller planeras, exempelvis Nacka Forum, Farsta, Älvsjö och Sundbybergs centrum.

- Elcykeln är i många fall det snabbaste fortskaffningsmedlet i rusningstrafik. Det är dags att politiken tar höjd för elcykelns frammarsch och genomför en storskalig utbyggnad av cykelbanorna i Stockholms län. Dagens cykelbanor duger inte åt snabba elcyklar.

Det säger Maria Rankka, VD Stockholms Handelskammare, i en kommentar.

Stockholms Handelskammares sju punkter för en bättre cykelinfrastruktur:

 • Sjösätt en storskalig utbyggnad av cykelbanor i hela Stockholms län och anpassa cykelinfrastrukturen till elcykling.
 • Snöröj och städa cykelbanorna.
 • Skapa smarta trafikljus som känner av vilket fordon som närmar sig. Detta kan underlätta för cyklister.
 • Tillåt högersväng vid rött.
 • Underlätta körningar för godstransporter nattetid genom tysta hybridlastbilar. Detta underlättar trygghet och framkomlighet för cyklister.
 • Bygg parkeringsgarage för cykel-tågpendlare.
 • Bygg kapacitetsstarka cykelstråk genom grönområden istället för att klämma in cykelbanor på eller intill existerande vägar.

  Fakta om cykelrapporten:

 • Stockholms Handelskammares cykelrapport innehåller en restidsmätning med elcykel, cykel och bil längs två av de vanligaste cykelstråken i regionen: Nacka - Stockholms Central och Bromma - Stockholms Central. Restiden med elcykel är betydligt kortare än med vanlig cykel på samma rutt. I rusningstid är elcykeln också i flera fall mycket snabbare än en resa med bil.


  För ytterligare kommentarer kontakta Andreas Åström, kommunikationschef Stockholms Handelskammare, 073-633 55 55.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.