Skip to main content

Byggbranschen försämras kraftigt i Stockholm

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2012 10:10 CEST

Stockholms Handelskammare konstaterar att konjunkturen i Stockholms län nu mattas av. Konjunkturindikatorn för länet går från 18 till 8 under årets andra kvartal. Byggbranschen utvecklar sig mycket negativt och befinner sig nästan på en lika låg notering som när världsekonomin tvärnitade i slutet av 2008.

- Det är mycket oroande att byggbranschen sackar efter i Stockholm. Huvudstadsregionen växer med två fullsatta SL-bussar varje dag och om takten på bostadsbyggandet försämras så riskerar det att slå hårt mot hela länet.

Det säger Johan Treschow, ekonomisk expert på Stockholms Handelskammare.

- När byggkonjunkturen nu viker har regeringen ett gyllene tillfälle att föreslå kraftfulla infrastrukturinvesteringar i huvudstadsregionen. Främst behöver tunnelbanan till Nacka och Täby byggas ut och dessa projekt kräver statlig medfinansiering. Det är även dags att påbörja planering av Österleden och den kan finansieras och drivas privat, avslutar Johan Treschow.

Rapportens huvudpunkter:

• Stockholmskonjunkturen mattas av och växer i långsammare takt än tidigare. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 18 till 8 under årets andra kvartal. Konjunkturindikatorn för hela landet minskar från 11 till -1.

• Arbetsmarknaden förbättras något i Stockholmsregionen, vilket förväntas fortsätta under tredje kvartalet. Nya jobben väntas främst i tillverkningsindustrin och livsmedelshandeln.

• Tillverkningsindustrin, databranschen och livsmedelshandeln är de branscher som under kvartalet växer i snabbast takt i Stockholms län. Byggindustrin och handeln med motorfordon minskar istället kraftigt.

Hela Stockholmsbarometern finns på www.chamber.se/stockholmsbarometern

Pressbilder på Johan Treschow finns på http://www.chamber.se/pressbilder-ny.aspx

Kontakta Andreas Åström, kommunikationschef på Stockholms Handelskammare, för mer information 073-633 55 55.

Om Stockholmsbarometern
Stockholmsbarometern tas fram av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Materialet bygger på den rikstäckande Konjunkturbarometern, från vilken svaren för Stockholms län har brutits ut och bearbetats. Stockholms Handelskammare tolkar och analyserar resultatet. Stockholmsbarometern ges ut varje kvartal med siffror från första kvartalet år 2000.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är sedan 1902 den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms- och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 400 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Handelskammaren på www.chamber.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy