Skip to main content

Den ekonomiska värmen stiger i Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 10:15 CET

I den första konjunkturbarometern för Stockholm under 2010 kan Handelskammaren konstatera att konjunkturen har vänt i Stockholms län. Konjunkturindikatorn för fjärde kvartalet 2009 stärks från 5 till 19. Situationen för näringslivet fortsätter att stabiliseras och ekonomin visar tydlig tillväxt. Företagstjänster, där uppdragsverksamheten ingår, stärks rejält och handeln visar på ljusa siffror. 

Det visar den Stockholmsbarometer över konjunkturen för fjärde kvartalet 2009 som presenterades av Stockholms Handelskammare i dag.

- Tack vare de skattesänkningar som har genomförts har den disponibla inkomsten ökat och bidragit till den konsumtionsledda tillväxt vi nu ser. Vi ser också en försiktigt ökande världshandel och anledning till optimism. Det viktiga nu är att politiken inte förbyts till skattehöjningar och att de finans- och penningpolitiska stimulanserna inte dras tillbaka för tidigt.  

Det säger Peter Egardt, VD för Stockholms Handelskammare, med anledning av Stockholmsbarometern.

- Mitt i den pågående vargavintern ser vi att den ekonomiska värmen tilltar. Många av kurvorna pekar återigen uppåt. En stark detaljhandel och ökad efterfrågan på företagstjänster är tecken på att den ekonomiska aktiviteten ökar i Stockholm. Frågan nu är om återhämtningen vi ser kommer att vara uthållig, säger Johan Treschow, ansvarig för ekonomisk analys på Stockholms Handelskammare.

Rapportens huvudpunkter:

* Stockholmskonjunkturen förbättras tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 5 till 19 under förra årets fjärde kvartal. Situationen för näringslivet fortsätter att stabiliseras och ekonomin visar tydlig tillväxt. Konjunkturindikatorn för hela landet ökar från 0 till 14.

* Arbetsmarknaden i Stockholm fortsätter att kraftigt försvagas under fjärde kvartalet. För årets första kvartal väntas antalet anställda fortsätta att minska, men i långsammare takt. Flest nedskärningar planeras i tillverkningsindustrin följt av dagligvaruhandeln och byggindustrin.

* Byggbranschen fortsätter att försvagas under fjärde kvartalet med kraftigt minskat byggande, sänkta anbudspriser och minskad arbetskraft. 86 procent av företagen anger otillräcklig efterfrågan som främsta hindret för att bedriva verksamhet. 

* Uppdragsverksamheten förbättras avsevärt under fjärde kvartalet och visar nu stark tillväxt. Efterfrågan på företagens tjänster ökar kraftigt och förväntas fortsätta att öka tydligt framöver. Företagens verksamhet utvecklas positivt och nyanställningar planeras öka.  

Hela Stockholmsbarometern finns på: www.chamber.se/stockholmsbarometern

Pressbilder på Peter Egardt och Johan Treschow finns på:
www.chamber.se/pressrum

För mer information kan ni kontakta Andreas Åström, informationschef på Stockholms Handelskammare, 073-633 55 55.

Om Stockholmsbarometern
Stockholmsbarometern tas fram av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Materialet bygger på den rikstäckande Konjunkturbarometern, från vilken svaren för Stockholms län har brutits ut och bearbetats. Stockholms Handelskammare tolkar och analyserar resultatet. Stockholmsbarometern ges ut varje kvartal med siffror från första kvartalet år 2000.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är en obunden näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och utbyte och verka för ett bättre företagsklimat i regionen. Handelskammaren har 2400 medlemsföretag som i sin tur har en halv miljon anställda. Läs mer om Stockholms Handelskammare på www.chamber.se 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy