Skip to main content

Ersätt Stockholms stads trygghetsmål: "Det är åtgärderna man ska förhandla om - inte målen"

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2018 07:45 CET

Stockholms stads målsättning om upplevd trygghet skiljer väsentligt mellan olika stadsdelar.

Stockholms Handelskammare menar att målen borde ersättas med en betydligt högre prioriterad princip om hög trygghet för alla.

Tryggheten för privatpersoner och företagare ska inte vara förhandlingsbar i något läge. Det är åtgärderna man ska förhandla om, inte målen, säger Maria Rankka, vd på Stockholms Handelskammare.

Dagens Nyheter har granskat Stockholm stads trygghetsmål. Av rapporteringen framgår att 76 procent av stockholmarna ska uppleva trygghet i sin stadsdel.

Samtidigt pekar man på att enskilda stadsdelar har betydligt lägre mål för tryggheten. Exempelvis Skärholmen, där målet är att 52 procent ska känna sig trygga.

Stockholms Handelskammare menar att det bekräftar bilden av att trygghetsfrågorna inte prioriterats nog högt.

- Principen måste vara att man inte kan kompromissa om rätten till trygghet, då ger man i praktiken upp på förhand. Då är det mycket bättre att vara öppen med problemens omfattning och att det kommer krävas olika stora insatser och olika lång tid för att skapa hög trygghet, säger Maria Rankka.

- Vi tror därför att det vore bättre att prioritera upp trygghetsfrågorna rejält och snarare diskutera vilka åtgärder som krävs i varje enskild stadsdel för att säkerställa trygghet för de som bor, jobbar eller driver företag där, säger Maria Rankka.

Stockholms Handelskammare släppte under hösten rapporten ”Kriminaliteten förgiftar företagandet i förorten”.

Av den framgår att en tredjedel av företagen i Stockholms utanförskapsområden i stor utsträckning drabbats av kriminalitet under de två senaste åren. Samtidigt överväger 10 procent av företagarna att flytta sin verksamhet till ett annat område på grund av brott och otrygghet.

Stockholms Handelskammare har tidigare pekat på högre polisiär närvaro, möjligheten att anställa kommunala ordningsvakter, stärkta satsningar på skolan och förbättrat samarbete mellan kommuner och stadsdelar som viktiga delar i det trygghetsskapande arbetet.

- Det finns inte en enskild lösning som löser hela problemet, men på kort sikt är kommunala ordningsvakter och kameraövervakning två åtgärder som är av oerhört stor vikt. Företagare och boende i en stadsdel ska inte behöva känna att deras trygghet kan förhandlas ner, säger Maria Rankka.

Här kan du läsa rapporten ”Kriminaliteten förgiftar företagandet i förorten”.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.