Skip to main content

Förändrade regler ger mer sponsring från företag

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 11:25 CET

Företagen använder sponsring i mindre utsträckning än de själva skulle vilja eftersom skattereglerna är oklara och rättstillämpningen för att medge avdrag är för restriktiv. Stockholms Handelskammare föreslår därför förändrade regler som ger företagen möjligheter att använda sponsring på samma sätt som andra marknadsföringskanaler, vilket också skulle kunna medföra välkomna intäkter för bland annat kulturen och idrotten. Förslaget är i form av ny lagtext med motiveringar och kan därför skickas ut på remiss omedelbart. De nya reglerna skulle kunna gälla redan från den 1 januari nästa år.

- Regeringen bör agera snabbt i denna fråga. Förbättrade regler för sponsring har bara vinnare: företagen får bättre möjligheter till marknadsföring och kulturen och idrotten med flera får nya intäkter. Dagens regler utgår från en förlegad syn på företags marknadsföring.


Det säger Peter Egardt, VD för Stockholms Handelskammare, med anledning av det förslag om ändrade regler för sponsring som lämnats till regeringen i dag och som samtidigt presenterats för Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

- Sponsring är en ömsesidig affärsuppgörelse, där båda parter är vinnare. Som dagens skattelagstiftning tolkas ser myndigheterna och domstolarna viss del av sponsringen som gåva, vilket ger skattemässiga nackdelar för företagen som därmed ofta avstår från sponsring. Handelskammarens förslag innebär att företagen själva kan avgöra vad som är affärsmässigt betingade utgifter för marknadsföring, vilket borde vara en självklarhet i varje marknadsekonomi, avslutar Peter Egardt.

Pressbilder på Peter Egardt finns på: http://www.chamber.se/se/omoss/pressbilder/

Om rapporten
Rapporten har utarbetats av en arbetsgrupp under ledning av advokaten Peter Nordquist, tillika ordförande i Handelskammarens skattekommitté. Gruppens sekreterare har varit jur. dr. Jan Bjuvberg, Handelshögskolan. Övriga ledamöter i gruppen har varit skattejuristen Torbjörn Lindhe, professor Sven-Olof Lodin, skattejuristen Jerker Löfgren, skattejuristen Ingrid Melbi, skattejuristen Staffan Sundqvist, skattejuristen Anders Walander och professor Bertil Wiman.
Gruppens arbete har också stötts ekonomiskt av Svenskt Näringsliv och Riksidrottsförbundet.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är en obunden näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och utbyte och verka för ett bättre företagsklimat i regionen. Läs mer om Stockholms Handelskammare på www.chamber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.