Skip to main content

Försenad Förbifart kostar 5 miljarder

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 11:21 CEST

Förbifart Stockholm är en ödesfråga för Stockholmsregionen. Vägen behövs för att avlasta Essingeleden och klara kapaciteten i trafiksystemen i en region som under 2009 växte med 104 människor varje dag. En ny analys från Stockholms Handelskammare visar att de rödgrönas förslag om folkomröstning försenar Förbifarten drygt två år till en samhällsekonomisk kostnad av 4 miljarder kronor och 1 miljard i ökade byggkostnader.    

- Stockholmarna har varken tid eller råd att vänta på Förbifarten. Stockholms län växer så det knakar och det behövs ny kollektivtrafik och nya vägar. Om Förbifart Stockholm inte byggs kommer trafikinfarkten att förvärras. Det drabbar stockholmarna, anser Anna Wersäll, näringspolitisk chef vid Stockholms Handelskammare.

- Förbifarten är även bra för miljön eftersom leden minskar köerna och därmed bilarnas utsläpp. En bil i kö släpper ut fem gånger så mycket koldioxid och kväve som en rullande bil, säger Lotta Andersson, projektledare vid Stockholms Handelskammare.

Analysen i korthet

* Förbifart Stockholm behövs för den ekonomiska tillväxten. Om företagen kan attrahera personal från hela regionen och leverera varor och tjänster utan att fastna i bilköer gynnas ekonomin.

* Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de senaste 20 åren växt med nära 390 000 invånare utan att vägkapaciteten ökat nämnvärt.

* Förbifart Stockholm ger bättre kollektivtrafik eftersom den skapar goda möjligheter till en bra kollektivtrafik med buss. Stockholmsregionen behöver både Förbifarten och utökad kollektivtrafik.

* Förbifart Stockholm binder samman norra och södra Stockholm, vilket ger de boende bättre möjligheter att bo och arbeta i de olika delregionerna. 

Pressbilder på Anna Wersäll och Lotta Andersson finns på www.chamber.se/pressrum

För mer information kontakta Handelskammarens informationschef Andreas Åström, 073-633 55 55. Analysen finns på www.chamber.se.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är en obunden näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och utbyte och verka för ett bättre företagsklimat i regionen. Handelskammaren har 2400 medlemsföretag som i sin tur har en halv miljon anställda. Läs mer om Stockholms Handelskammare på www.chamber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy