Skip to main content

Förverkliga fyra järnvägsspår mellan Stockholm och Uppsala

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 14:56 CEST

Fredrik Sand

Sverige och Stockholmsregionen är i ett skriande behov av ny infrastruktur för att klara sig i den globala konkurrensen. Det är därför positivt att regeringen höjer den ekonomiska ramen under kommande planperiod med över 100 miljarder kronor. Sverige behöver ökat fokus på höjda anslag för drift och järnvägsunderhåll.

- De viktigaste infrastruktursatsningarna måste komma i storstadsregionerna. Att förbättra arbetspendlingsmöjligheterna i storstadsregionerna och öka bostadsbyggandet är välkommet. Därför måste underhålls- och kapacitetsförstärkningar sättas in med sikte på att förverkliga fyra järnvägsspår längs hela tågsträckan Stockholm och Uppsala, vilket kan ge 100 000 nya bostäder. Socialdemokraterna lovade i valrörelsen att prioritera den sträckningen.

Det säger Fredrik Sand, näringspolitisk expert Stockholms Handelskammare.

- Regeringen borde ha begravt tankarna på de orealistiska höghastighetsbanorna. En etappvis utbyggnad blir varken billigare eller bättre. Kostnadsberäkningarna utelämnar viktiga poster som till exempel depåer. Projektet kommer bara att tränga undan andra nödvändiga infrastrukturinvesteringar, avslutar Fredrik Sand.

För ytterligare kommentarer kontakta Andreas Åström, kommunikationschef Stockholms Handelskammare, 073-633 55 55.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.