Skip to main content

Gemensamt handelskammaruttalande: Håll ihop Mälardalen!

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 09:00 CEST

Stockholm 26 oktober 2005
Gemensamt handelskammaruttalande: Håll ihop Mälardalen!

Hela Mälardalen är en funktionell region och bör behandlas därefter av Ansvarskommittén, skriver Handelskamrarna i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Västmanland och Örebro i ett gemensamt uttalande. Uttalandet är ett svar på Ansvarskommitténs förslag att utgå från sjukvårdens organisation. Handelskamrarna ser hellre att en framtida regionindelning utgår från näringslivets och arbetsmarknadens funktion och önskemål.

Ansvarskommittén genomför nu en förankringsprocess med politiker, näringslivsorganisationer m fl. Underlagsmaterial om Ansvarskommittén och detta finns på http://www.sou.gov.se/ansvar/

För mer info kontakta:
Anna Wersäll, biträdande direktör, 070 - 5808904, anna.wersall@chamber.se
Anna Kinberg Batra, informationschef, 070 - 9918355, anna.kinberg.batra@chamber.se

Högupplöst bild på Anna Wersäll kan laddas ned från http://www.chamber.se/se/omoss/pressbilder/

Uttalandet bifogas nedan.


------------------------------------------------------

Gör Mälardalen till en sammanhållen framtidsregion!


Mälardalen - inklusive Stockholm och Örebro - är näringslivets naturliga framtidsregion! uttalar Handelskamrarnas Näringslivsråd i Mälardalen vid sitt arbetsmöte den 5 oktober i Västerås.

När Ansvarskommittén under Mats Svegfors utreder Sveriges framtida indelning, så måste framtidens behov stå i fokus. Funktionella, näringsgeografiskt sammanhängande regioner måste vara målet.

Det har antytts att sjukvården skulle avgöra frågan om Sveriges framtida indelning i regioner. Regionfrågan är dock för betydelsefull för näringslivet, för att valet av modell för sjukvårdens finansiering skulle få avgöra. Sjukvårdens organisation och problem har en egen och tydlig logik, varför det är befogat att ge dessa en egen lösning. Utredningen pekar själv på flera möjliga alternativ. En utredning presenterade nyligen ett förslag som splittrar Mälardalen i två olika regioner, men att bortse från ett existerande samarbete mellan Örebro län och övriga Mälardalen vore att göra våld på den regionala verkligheten.

Flera goda skäl talar mot en sjukvårdsbaserad region. Regionlösningarna blir konstruerade, tillväxt- och framtidsperspektivet kommer i andra hand, inte heller har andra länder har valt en sjukvårdslösning för sina regionbildningar, demokrati- och legitimitetsfrågan blir svårlöst, liksom identitetsfrågan i ett fåtal mycket disparata geografiska regioner. Inte heller kan de statliga myndighetsuppgifterna organiseras efter denna mall.

För företag och näringsliv är det naturliga näringsgeografiska regioner och infrastrukturell samhörighet som avgör regiontillhörigheten. Vi ser idag hur dessa naturliga samband medför klart positiva effekter för tillväxt, företag och deras medarbetare.

I Mälardalen går utvecklingen mot en flerkärnig och tillväxtstark region i huvudstadens kraftfält. Här väljer företag att lokalisera sig, hit flyttar människor, här byggs Sveriges internationella konkurrenskraft och här genereras nära hälften av de skatteintäkter som finansierar vår välfärd. Varje regionlösning som går på tvärs mot denna utveckling riskerar för Sveriges del att hämma tillväxten, minska vår konkurrenskraft och på sikt även finansieringen av de offentliga välfärdsåtagandena.

Därför är Mälardalen - inklusive Stockholm och Örebro - näringslivets naturliga framtidsregion! anser Handelskamrarnas Näringslivsråd.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera