Skip to main content

Handelkammarförbundet kritiskt mot förslag till utökat prospektansvar

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 12:20 CEST

Svenska Handelskammarförbundet presentar sitt remissvar på Prospektutredningens slutbetänkande (SOU 2005:18). I utredningen föreslås bland annat utökat prospektansvar vid till exempel emissioner, men förslaget underkänns av Handelskammarförbundet.

- Genomförs förslaget riskerar svenska företag att utsättas för enorma skadeståndskrav, varnar Handelskammarförbundets VD Peter Egardt.
- Det skulle negativt påverka företagens kapitalanskaffning och därmed investeringsviljan och investeringsförmågan. Vi bör inte försätta svenska företag i ett sämre läge än företag i andra länder. Skall det överhuvudtaget lagstiftas på detta område krävs väsentliga förändringar och en rejäl analys - det saknas i utredningen, avslutar Peter Egardt.

I remissvaret efterlyser Handelskammarförbundet en ingående analys såväl ifråga om rättsläget i andra länder som beträffande grundläggande frågor i svensk rätt, vilket man anser saknas i nuvarande utredning. Förbundet menar också, som närmare redogjorts för ovan, att förslaget på flera punkter inte är tillfredställande. Förbundet anser därför att utredningens förslag inte kan ligga till grund för lagstiftning. Skulle ändå en lagreglering aktualiseras anser Förbundet att utgångspunkten bör vara Aktiebolagskommitténs förslag, som innebär en rimligare avvägning och bättre överensstämmer med vad som gäller i andra länder.

Remissvaret bifogas i PDF-format.

Högupplösta bilder på Peter Egardt och Ulf Franke kan laddas med från http://www.chamber.se/se/omoss/pressbilder/

Ytterligare information:
Peter Egardt, vd Svenska Handelskammarförbundettel: 0705-60 00 91
Ulf Franke, chef Stockholms Handelskammares juridiska avdelning, tel 0703-23 03 14
Anna Kinberg Batra, informationschef Stockholms Handelskammare, tel: 0709-91 83 55

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy