Skip to main content

Handelskamrarna: Heltidslag hotar jobben

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 12:33 CET

I dag 7 mars går remisstiden ut på förslaget till Stärkt rätt till heltidsanställning (SOU 2005:105). Svenska Handelskammarförbundet, som representerar både små och stora tjänste- och tillverkande företag, är i sitt remissvar starkt kritiskt till förslaget eftersom det riskerar att hindra att nödvändiga nya jobb skapas.

- I förslaget ser det ut som om politikerna tror att alla arbetsuppgifter kan utföras på heltid och att alla företag har massor med anställda. Men så ser inte verkligheten ut, säger Peter Egardt, VD för Svenska Handelskammarförbundet, i en kommentar.
- Tvärtom är Sveriges ekonomi helt beroende av att de små företagen kan växa från få till flera anställda och att tjänstesektorn kan växa. Där skulle tusentals jobb kunna skapas för alla som vill och kan jobba annat än heltid. Men de jobben stoppas om förslaget blir verklighet.
- En lag om rätt till heltid försvårar dessutom för invandrare att komma in på den svenska arbetsmarknaden, eftersom det ofta är deltidsjobb som är inträdesbiljetten, avslutar Peter Egardt.

Remissvaret från Svenska Handelskammarförbundet bifogas nedan i sin helhet. Remissvar från Stockholms Handelskammare kan fås från Johan Treschow, kontaktuppgifter enligt nedan.

Högupplöst bild på Peter Egardt kan laddas ned från www.chamber.se/se/omoss/pressbilder

För mer info kontakta:
Peter Egardt, VD Svenska Handelskammarförbundet och Stockholms Handelskammare, 070 - 560 00 91
Carl-Johan Jargenius, Handelskammarförbundets expert i arbetstidsfrågor, 08 - 555 100 36, carl-johan.jargenius@chamber.se
Johan Treschow, Stockholms Handelskammares expert i arbetstidsfrågor , 08 - 555 100 06, johan.treschow@chamber.se
Anna Kinberg Batra, informationschef Stockholms Handelskammare, 070 - 991 83 55, anna.kinberg.batra@chamber.se

---

Bilaga: remissvar från Svenska Handelskammarförbundet

Carl-Johan Jargenius
Direkt: 08-555 100 36
Mobil: 070 662 01 51
E-post: carl-johan.jargenius@chamber.se

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm
Remissyttrande över
Stärkt rätt till heltidsanställning
SOU 2005:105

Handelskamrarnas huvuduppgift är att främja näringslivets utveckling inom sin del av Sverige. Handelskamrarna är därför mycket oroade över den effekt som den föreslagna lagen om rätt till heltidsanställning skulle få många företag och för den regionala utvecklingen.

Flera för regionernas utveckling betydelsefulla branscher kommer att få stora problem om lagen införs. Det gäller särskilt är turistnäringen inkl hotell och restaurang. Även handeln och transportnäringen är beroende av möjligheten till flexibla anställningsförhållanden. Företagens ojämna kundströmmar över året, veckan eller dagen gör företagen beroende av att kunna tillämpa olika anställningsformer.

Med en lag om stärkt rätt till heltidsanställning blir möjligheterna att anställa på deltid mycket begränsade. Särskilt service- och tjänsteföretag skulle då förlora en stor del av sina möjligheter att anpassa sin verksamhet till kundernas behov.

Lagen innebär en kraftig inskränkning i företagens möjligheter att bestämma om företagets verksamhet och utveckling.

Det generella undantaget för en sjundedel av det totala antalet anställda är inte alls anpassad till de skilda förutsättningar som råder inom olika branscher och i olika delar av landet.

Resultatet blir antingen att ett stort antal anställda blir undersysselsatta stora delar av arbetstiden eller att för få anställda blir utslitna av ojämn arbetsbelastning. I bägge fallen hämmas företagens verksamhet och utveckling.

Handelskamrarna motsätter sig därför att den föreslagna lagen införs.

Carl-Johan Jargenius

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy