Skip to main content

Kraftig jobbtillväxt i Stockholm

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 11:30 CEST

Stockholms Handelskammare konstaterar att Stockholms näringsliv fortsätter att växa och kvartalet uppvisar den kraftigaste sysselsättningsökningen på två år. Konjunkturindikatorn för första kvartalet 2014 minskar något från 23 till 19.

-  Tillväxtmotorn Stockholm har varvat upp på allvar. Det är väldigt positivt att vi ser den starkaste sysselsättningsökningen på två år. Det är fortfarande en utmaning att byggkonjunkturen inte kommer igång, men väldigt positivt att handeln i Stockholm utvecklas starkt. Stockholmarna köper bilar och mat som aldrig förr.

Det säger Alen Musaefendic, ekonomisk analytiker på Stockholms Handelskammare.

-  Regeringens jobbskatteavdrag har skapat positiva effekter på konsumtionen. Det viktiga nu är att inte slå av på reformtakten, avslutar Alen Musaefendic.

Rapportens huvudpunkter:

·  Stockholms näringsliv fortsätter att växa snabbare än övriga riket. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar något från 23 till 19 under årets första kvartal, vilket fortfarande ligger över genomsnittet sedan år 2000 på 12. Konjunkturindikatorn för hela landet minskar från 19 till 17.

·  Arbetsmarknaden i Stockholmsregionen växer för första gången på två år. Inför nästa kvartal förväntas sysselsättningen att öka i alla branscher. Mest inom uppdragsverksamhet och IT.

·  Handel med motorfordon, uppdragsverksamhet och IT är de branscher som under kvartalet växer tydligast i Stockholms län. Byggindustrin fortsätter däremot att minska kraftigt och är den bransch som dämpar Stockholmskonjunkturen.

Pressbild på Alen Musaefendic finns här.

Kontakta Andreas Åström, kommunikationschef på Stockholms Handelskammare, för mer information 073-633 55 55.

Om Stockholmsbarometern

Stockholmsbarometern tas fram av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Materialet bygger på den rikstäckande Konjunkturbarometern, från vilken svaren för Stockholms län har brutits ut och bearbetats. Stockholms Handelskammare tolkar och analyserar resultatet. Stockholmsbarometern ges ut varje kvartal med siffror från första kvartalet år 2000.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.