Skip to main content

Låg svensk attraktionskraft mot högutbildade migranter

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2018 07:00 CET

En ny analys från Stockholms Handelskammare visar att Sverige har svårt att attrahera högutbildade arbetskraftsinvandrare.

Detta samtidigt som antalet högkvalificerade jobb förväntas växa kraftigt.

- Sverige behöver satsa offensivt på att genomföra de reformer som ökar attraktionskraften och lockar högutbildade, säger Maria Rankka, vd på Stockholms Handelskammare.


Nya siffror som Stockholms Handelskammare tagit fram utifrån OECD-data visar att förhållandevis få utländska experter har sökt sig hit under de senaste fem åren. 

Sverige placerar sig på åttonde plats med 495 högutbildade migranter per 100 000 invånare i landet.

Motsvarande siffra är 2 376 för Luxemburg, 1 272 för Schweiz och 1 038 för Kanada.

- För svensk del är det tyvärr ganska stora avstånd uppåt i rankningen. Länderna som är före oss har i allt väsentligt lägre skatter på arbete, friare arbetsmarknader och bättre fungerande bostadsmarknad. Det är stora och viktiga politikområden där Sverige skulle behöva låta sig inspireras av omvärlden, säger Maria Rankka.

Sveriges oförmåga att attrahera tillräckligt många högutbildade migranter utgör en stor utmaning när man tittar på hur arbetsmarknaden förväntas utvecklas i närtid.

Enligt prognoser av Cedefop (Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning) väntas fram till 2025 antalet lågkvalificerade jobb i Sverige minska med 133 000 och medelkvalificerade med 339 000 samtidigt som antalet högkvalificerade jobb kommer att öka med 760 000.

För att lyckas i den globala konkurrensen föreslår Stockholms Handelskammare att regeringen omgående fokuserar på att:

1. Säkerställa att Migrationsöverdomstolens vägledande domar från december leder till att kompetensutvisningarna stoppas.

2. Förenkla byråkratin runt arbetstillstånd och korta väntetiderna för arbetstillstånd.

3. Inför ett talangvisum som kan utfärdas till personer med examen på master- eller doktorsnivå från något av de 200 högst rankade universiteten i världen. Visumet ska ge möjlighet att söka arbete i Sverige under ett år. Även ett visum för investerare och entreprenörer bör införas.

4. Utse en talangambassadör och etablera ett talangcentrum med uppdrag att tillsammans med relevanta aktörer stärka marknadsföringen av Sverige som arbetsdestination. Det behövs även en fysisk plats där talanger kan få hjälp med administrativa ärenden.

5. Utveckla systemet med expertskatt så att den lägre skattesatsen gäller i fem år istället för tre år.

Maria Rankka menar att förslagen sammantaget leder till en högre attraktionskraft.

- Det här är viktiga reformer vid sidan av de stora strukturreformerna som gäller bostäder, skatter och arbetsmarknaden som helhet. Syftet är att göra det enklare och effektivare att rekrytera den personal man behöver. Vetskapen om att det är krångligt och att administrativa missar under många år orsakat utvisningar kan avskräcka så väl den som söker arbete som företagen, säger Maria Rankka.

Via denna länk hittar du samtliga siffror i analysen.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.