Skip to main content

LAS försämrar företagens konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 10:14 CEST

På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som är viktig att behålla för att kunna konkurrera både lokalt och globalt. Företagen anger Lagen om anställningsskydd som en av de främsta anledningarna till detta.

Trots lågkonjunktur planerar dock fyra av tio företag att nyrekrytera under 2009-10. Företagen är också optimistiska om framtiden, 66 procent av företagen tror att de har fler anställda år 2015 än i dag. Det visar en analys om företagens rekryteringsbehov och kompetensförsörjning, som presenteras av Svenska Handelskammarförbundet i dag.

- LAS gör att företagen måste göra sig av med kompetens som de egentligen behöver inom en snar framtid. Att tre av tio företag måste göra sig av med nyckelkompetens innebär att Sverige förlorar i global konkurrenskraft. På sikt hotar det ännu fler jobb än de som nu försvinner.

Det säger Peter Egardt, VD för Svenska Handelskammarförbudet och Stockholms Handelskammare, med anledning av analysen.

- Största hindret är LAS - den gör att vi drar ner i Sverige men behåller personal i t.ex. Polen. Det är inte av lönekostnadsskäl, lön för kompetens är likvärdig, svarar ett av företagen i analysen.

- Företagen måste vara med när konjunkturen vänder. Då är det bra att ha erfarenhet av att rekrytera utanför Sverige och även utanför EU. Särskilt om man inte hittar rätt kompetens inom landet och dragkampen om arbetskraften är global. Regeringen, relevanta myndigheter och näringslivsorganisationer måste nu informera företagen om de möjligheter som den nya lagstiftningen har skapat att rekrytera arbetskraft från länder utanför EU, säger Charlotte Nyberg, stabschef vid Stockholms Handelskammare

Hela analysen finns på: http://www.chamber.se/press/analys_rekrytering.pdf

Mer information: Andreas Krohn, Informationschef Stockholms Handelskammare, 070-351 32 22.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är en obunden näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och utbyte och verka för ett bättre företagsklimat i regionen. Handelskammaren har 2400 medlemsföretag som i sin tur har en halv miljon anställda. Läs mer om Stockholms Handelskammare på www.chamber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy