Skip to main content

Möjlig rekordkonjunktur för Stockholmsregionen

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 11:15 CET

Konjunkturen i Stockholm kommer, om den fortsätter att stärkas, ha goda möjligheter att slå rekordsiffrorna från år 2000. Det visar den Stockholmsbarometer för kvartal 3 år 2006, som Stockholms Handelskammare presenterade idag. Prognosen för framtiden visar att regionen kan förvänta sig en sysselsättningsökning på 6000 nya jobb. De nya jobben väntas komma inom främst handeln och tjänstenäringen.

- Att det går bra för Sveriges tillväxtmotor, Stockholmsregionen, är glädjande och något som är bra för hela landet. Det är viktigt att både nationella och regionala beslutsfattare tar tillvara på den goda konjunkturen och använder pengarna till att ge regionen framtida möjligheter att växa och utvecklas. Det som måste stå högst på dagordningen för regeringen är att ge Stockholm en fungerande infrastruktur, både spårbunden och nya vägar.

Det säger Peter Egardt, VD för Stockholms Handelskammare, med anledning av Stockholmsbarometern.

– Företagen anställde i större omfattning än väntat under tredje kvartalet. Anställningsplanerna för fjärde kvartalet ligger på en relativt hög nivå och motsvarar en sysselsättningsökning på drygt 6000 personer, kommenterar Martin Sjöberg, ansvarig för ekonomisk analys på Stockholms Handelskammare.

Rapportens huvudpunkter

* Från en redan mycket hög nivå förstärktes stockholmskonjunkturen ytterligare under årets tredje kvartal. Konfidensindikatorn för näringslivet i Stockholms län steg från 27 till 33. Gapet till riket som helhet, som endast steg från 22 till 23, ökade därmed ytterligare.

* Den ökade optimismen hänger till stor del samman med det starka konjunkturläget globalt och framförallt för euroområdet. Till viss mån kan även förväntningar om att den nya regeringens politik ska vara mer företagarvänlig bidra till den tilltagande optimismen. Till det kommer att det budgetförslag som lagts, på det hela taget, gynnar stockholmsregionen.

* Konfidensindikatorn ligger nu på exakt samma nivå som då den slog i taket under förra högkonjunkturen år 2000. Det finns dock saker som tyder på att vi inte riktigt har samma överhettningssituation i dagsläget som vi hade då. Kapacitetsutnyttjandet och bristtalen ligger ännu inte på samma nivåer. Men förutsatt att den starka utvecklingen vi nu ser står sig, är vi snart där.

* Det är främst handeln och tjänstenäringarna som drar. Byggkonjunkturen tycks ha stabiliserats på en hög nivå, medan tillverkningsindustrin har börjat gå något hackigare. Företagen anställde i större omfattning än väntat under tredje kvartalet. Anställningsplanerna för fjärde kvartalet ligger på en tämligen hög nivå och motsvara en sysselsättningsökning på drygt 6000 personer.

Hela rapporten finns på: http://www.chamber.se/se/naringsplitik/konjunkturanalyser/stockholmsbarometern/

Pressbilder på Peter Egardt och Martin Sjöberg finns på: http://www.chamber.se/se/omoss/pressbilder/

Om Stockholmsbarometern
Stockholmsbarometern tas fram av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Materialet bygger på den rikstäckande Konjunkturbarometern, från vilken svaren för Stockholms län har brutits ut och bearbetats. Stockholms Handelskammare tolkar och analyserar resultatet. Stockholmsbarometern ges ut varje kvartal med siffror från första kvartalet år 2000.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är en obunden näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och utbyte och verka för ett bättre företagsklimat i regionen. Handelskammaren har 2400 medlemsföretag som i sin tur har en halv miljon anställda. Läs mer om Stockholms Handelskammare på www.chamber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy