Skip to main content

Näringsministern har en hemläxa först

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 10:45 CET

Den svenska regeringen skyddar inte svenska företag mot osund konkurrens från statliga verk och myndigheter, vilket står i strid med ett särskilt EG-direktiv. Det visar Stockholms Handelskammare i en rapport som också innehåller konkreta exempel på företag som drabbats av detta. Handelskammaren kräver att EU-kommissionen drar Sverige inför EG-domstolen med anledning av detta.

- Att myndigheters verksamhet konkurrerar med privata företag på osunda villkor är anmärkningsvärt. Det är uppenbart att den förra regeringen inte tagit denna fråga på allvar. Det är därför glädjande att näringsminister Maud Olofsson har uttalat att kommuner och landsting inte ska konkurrera med privata företag. Men det är uppenbart att hon också måste ta itu med den motsvarande statliga verksamhet hon själv har ansvar för.


Det säger Peter Egardt, VD för Stockholms Handelskammare i samband med dagens pressträff.

- Sverige uppfyller inte de krav EG-rätten ställer på myndigheter om konkurrensneutralitet, öppenhet och likabehandling. EU-kommissionen har redan dragit fem länder inför EG-domstolen i detta ärende. Vi föreslår att Kommissionen ska ta med Sverige som ett sjätte land i den rättsprocessen. Samtidigt uppmanar vi regeringen att nu införa sådana regler för myndigheterna att de överensstämmer med gällande EG-rätt, säger Nicklas Lundblad, stabschef vid Stockholms Handelskammare med anledning av rapporten.

Rapporten finns att ladda ner på: http://www.chamber.se/_upload/se/Om_oss/Rapporter/information_offentlig_sektor_070223.pdf
Brevet till regeringen finns på: http://www.chamber.se/_upload/se/Om_oss/Rapporter/brev_till_regeringen.pdf
Brevet till EU-Kommissionen http://www.chamber.se/_upload/se/Om_oss/Rapporter/letter_to_commissioner.pdf

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är en obunden näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och utbyte och verka för ett bättre företagsklimat i regionen. Handelskammaren har 2400 medlemsföretag som i sin tur har en halv miljon anställda. Läs mer om Stockholms Handelskammare på www.chamber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy